Talouskatsaukset

Löytyi 50 esitettä

Talouskatsaukset | 22.03.2023

Kemianteollisuuden talouskatsaus maaliskuu 2023

Kemianteollisuuden näkymät ovat pysytelleet alkuvuonna alavireisinä. Suhdannetilanne on heikonlainen ja tilauskannat ovat normaalia selkeästi matalammalla. Valmistuotevarastot ovat kasvaneet. Positiivista on se, että suhdanteen ja tuotantokehityksen osalta yritykset ennakoivat pohjakosketuksen olevan käsillä.

pdf/312,67 kt

Talouskatsaukset | 15.12.2022

Toimialakatsaus 15.12.2022, esitys

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto, työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä ja johtava asiantuntija Sampo Pehkonen.

pdf/1401,64 kt

Talouskatsaukset | 15.12.2022

Kemianteollisuuden talouskatsaus joulukuu 2022

Kemianteollisuuden suhdannetilanne on heikentynyt loppuvuonna selkeästi kesästä. Energiakriisi heijastuu energia- ja sähköintensiivisen alan toimintaan. Vain pieni osa yrityksistä on edelleenkään pystynyt siirtämään kohonneita kustannuksia täysimääräisesti eteenpäin, ja lomautuksiin ja irtisanomisiin taipumaan joutuvien yritysten määrä on noussut. Sähköä on säästänyt liki kaksi kolmesta alan yrityksestä.

pdf/397,23 kt

Talouskatsaukset | 15.09.2022

Talouskatsaus syyskuu 2022

Sähkön voimakkaasti kohonneet hinnat koettelevat valmistavaa teollisuutta. Kemianteollisuudessa tilanne on vaikuttanut kolmososaan jäsenyrityksistä. Osa yrityksistä on siirtynyt tuotantoa yön tunneille, ja osa yrityksistä on joutunut keskeyttämään osin tuotantoaan. Tunnelma näkyy alan indikaattoreissa, joista useimmat kääntyivät elokuussa miinusmerkkisiksi.

pdf/366,25 kt

Talouskatsaukset | 15.06.2022

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 15.6.2022

Kemianteollisuuden suhdannetilanne oli toukokuussa hyvä. Suhdanneodotukset ovat tosin painuneet Venäjän hyökkäyssodan ja kohonneiden energian hintojen myötä tuntuvasti pakkaselle.

pdf/335,79 kt

Talouskatsaukset | 17.03.2022

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 17.3.2022, esitys

Aiheina Venäjän-kauppa, jäsenkyselyn tulokset, Venäjä-riippuvuudet ja vihreä siirtymä. Puhumassa ovat Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto, johtava asiantuntija Sampo Pehkonen, polttonestepoolin ja kaasupoolin valmiuspäällikkö Jouko Kinnunen ja asiantuntija Tuomas Tikka.

pdf/21498,39 kt

Talouskatsaukset | 16.03.2022

Talouskatsaus maaliskuu 2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on hirvittävä humanitäärinen katastrofi. Kemianteollisuuden jäsenyritykset tuomitsevat Venäjän toimet ja pitävät Venäjälle asettuja pakotteita oikeutettuina. Tässä talouskatsauksessa tarkastellaan kemianteollisuuden Venäjän-kauppaa sekä alkuvuoden suhdannetilannetta. Ennen hyökkäystä kemianteollisuuden suhdannetilanne oli hyvä. Suhdanneodotukset olivat neutraalit.

pdf/358,47 kt

Talouskatsaukset | 03.12.2021

Talouskatsaus joulukuu 2021

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä ja suhdannetilanne oli yritysten arvioiden mukaan hyvä. Suhdanteiden ei kuitenkaan odoteta paranevan enää jatkossa. Nouseva liikevaihtokehitys selittyy suurelta osin koronakriisin jälkeisessä nopeassa toipumisessa kohonneella hintatasolla. Normaaliolojen palatessa kustannusten nousun hillintä on yhä tärkeämpää vientimarkkinoilla kilpaileville yrityksille.

pdf/141,75 kt

Talouskatsaukset | 03.12.2021

Kemianteollisuuden toimialakatsaus, info 3.12.2021 esitys

Äänessä ovat asiantuntija Alexandra Peth, johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen, johtava asiantuntija Sampo Pehkonen sekä työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä. Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto vetää infon.

pdf/28735,64 kt

Talouskatsaukset | 01.09.2021

Talouskatsaus syyskuu 2021

Kemianteollisuuden yritysten suhdannetilanne on kohentunut kesän 2021 aikana ja loppuvuoden odotukset ovat myönteiset. Suhdannetunnelmaa vaimentavat globaalisti nousseet raaka-aineiden ja logistiikkapalveluiden hinnat. Vain pieni osa kemianteollisuuden jäsenyrityksistä on voinut siirtää kohonneen hintatason täysimääräisesti omien tuotteidensa hintaan.

pdf/139,60 kt

Talouskatsaukset | 01.09.2021

Toimialakatsauksen esitys 2.9.2021

Tilannetta ja näkymiä avaavat Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto, johtava asiantuntija Sampo Pehkonen, työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä ja asiantuntija Tuomas Tikka.

pdf/18236,09 kt

Talouskatsaukset | 02.06.2021

Talouskatsaus kesäkuu 2021

Kemianteollisuuden yritysten liiketoiminta elpyi alkuvuonna 2021. Liikevaihto oli palautunut tammi-maaliskuussa likimain edellisvuoden tasolle, vaikkakin huippulukuihin on yhä pitkä matka. Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet kevään aikana ja tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan loppuvuotta kohden. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hinnannousu haittaa useimpien kemianteollisuuden jäsenyritysten liiketoimintaa.

pdf/342,04 kt

Talouskatsaukset | 02.06.2021

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 2.6.2021, esitykset

Toimitusjohtaja Mika Aalto, johtaja, Työelämä Minna Etu-Seppälä ja johtava asiantuntija, Työelämä Sampo Pehkonen

pdf/21972,82 kt

Talouskatsaukset | 02.06.2021

Jäsenpulssin tiivistelmä

Kysely toimitusjohtajille 24. ̵25.5.2021

pdf/333,43 kt

Talouskatsaukset | 03.03.2021

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 3.3.2021, esitykset

Toimitusjohtaja Mika Aalto, johtaja, Työelämä Minna Etu-Seppälä ja johtava asiantuntija, Työelämä Sampo Pehkonen

pdf/22602,00 kt

Talouskatsaukset | 03.03.2021

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 3.3.2021

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto supistui vuonna 2020 lähes viidenneksen edellisvuodesta. Kemianteollisuuden tuotteiden kysyntä elpyi viime vuoden lopulla, mutta suhdannekuva oli vuoden 2021alussa yhä hieman tavanomaista harmaampi. Lähikuukausien kehityksen ennakointi on yhä hyvin epävarmaa ja mahdollisimman nopealla riittävän rokotekattavuuden saavuttamisella on vaikutusta yritysten paluulle normaaliin.

pdf/253,04 kt

Talouskatsaukset | 02.12.2020

Talouskatsaus joulukuu 2020

Kemianteollisuuden yritysten liikevaihto ja vienti ovat laskeneet vuonna 2020 lähes viidenneksen edellisvuodesta. Yritysjohtajat arvioivat suhdannetilanteen tavanomaista synkemmäksi eikä lähikuukausille ennakoida juurikaan tilanteen paranemista. Tilannearviot ovat kuitenkin normalisoituneet alkuvuodesta. Vuodelle 2020 liikevaihdon laskua ennakoi noin 70 % ja vuodelle 2021 noin 50 % yrityksistä.

pdf/266,47 kt

Talouskatsaukset | 02.09.2020

Talouskatsaus syyskuu 2020

Kemianteollisuuden liikevaihto laski koronakriisin vaimentaman kysynnän myötä vuoden 2020 toisella neljänneksellä 26 %. Yritysten suhdannearviot ovat hieman kevään lukemia myönteisemmät, mutta tilanteen ennakoidaan heikkenevän edelleen vuoden loppua kohden. Kaksi kolmasosaa yrityksistä arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan koronan vuoksi ja 30 % kertoo investointien lykkääntyvän paljon tai erittäin paljon.

pdf/365,11 kt

Talouskatsaukset | 02.09.2020

Kemianteollisuuden toimialakatsaus syyskuu 2020, esitykset

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto ja työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

pdf/28453,08 kt

Talouskatsaukset | 03.06.2020

Kemianteollisuuden talouskatsaus kesäkuu 2020

Kemianteollisuuden liikevaihto supistui voimakkaasti vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Koronavirusepidemian vaikutukset vaihtelevat kemianteollisuuden yrityksissä ja vaisusta yleiskuvasta huolimatta alalla on nähtävissä myös joidenkin yritysten osalta myönteisiä merkkejä. Yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat kuitenkin synkeät ja tuotannon ennakoidaan vähenevän kesän aikana. Lähikuukausien talouskehityksen tarkka ennakointi on kuitenkin vaikeaa.

pdf/236,41 kt

Talouskatsaukset | 03.06.2020

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 3.6.2020

Toimitusjohtaja Mika Aallon esitys Kemianteollisuuden toimialakatsausinfossa 3.6.2020

pdf/2453,90 kt

Talouskatsaukset | 11.03.2020

Kemianteollisuuden talouskatsaus maaliskuu 2020

Vaimenevasta kansainvälisestä kysynnästä ja kotimaisista työrauhahäiriöistä johtuen kemianteollisuuden tuotantomäärät pienenivät vuoden 2019 lopussa. Yritysten suhdannearviot ovat hiipuneet ja kevättä 2020 koskevat suhdannenäkymät ovat vaisuja. Koronavirus on jo hidastanut maailmantalouden kasvua ja lähikuukausien talouskehityksen tarkka ennakointi on vaikeaa. Kemianteollisuus on kuitenkin 12,4 miljardin tavaraviennillään Suomen suurin viejä.

pdf/732,64 kt

Talouskatsaukset | 03.12.2019

Kemianteollisuuden talouskatsaus joulukuu 2019

Kemianteollisuuden suhdannekuva synkentyi syksyn 2019 aikana. Liikevaihdon jo monta vuotta jatkunut kasvu kääntyi laskuksi vuoden kolmannella neljänneksellä ja vienti supistui. Alan yritysten suhdannenäkymät ovat laskusuunnassa. Heikkenevät talouden näkymät koettelevat yritysten kilpailukykyä ja edellyttävät vastuullisia työmarkkinaratkaisuja. Kemianteollisuus vaikuttaa osana vientiteollisuutta merkittävästi Suomen talouteen, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/714,00 kt

Talouskatsaukset | 04.09.2019

Talouskatsaus syyskuu 2019

Maailmankaupan hidastumisesta ja Suomelle tärkeiden vientimarkkinoiden heikkenemisestä huolimatta kemianteollisuuden alkuvuosi sujui vielä suotuisissa merkeissä. Vienti lisääntyi ja liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Yritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen alkukesän aikana ja syksyä koskevat suhdanneodotukset ovat vaisuja. Kemianteollisuus vaikuttaa osana vientiteollisuutta merkittävästi Suomen talouteen, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/719,31 kt

Talouskatsaukset | 04.06.2019

Kemianteollisuuden toimialakatsaus 5.6.2019

pdf/245,71 kt

Talouskatsaukset | 14.03.2019

Talouskatsaus maaliskuu 2019

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi ripeästi vuonna 2018 ja alan tavaraviennin arvo nousi yli 12 mrd. euroon. Yritykset arvioivat suhdannetilanteen tavanomaista myönteisemmäksi, ja tilanteen ennakoidaan pysyvän pääosin ennallaan kevään lähestyessä. Investointien arvioidaan lisääntyvän kuluvana vuonna. Kemianteollisuus vaikuttaa osana vientiteollisuutta merkittävästi Suomen talouteen, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/238,46 kt

Talouskatsaukset | 17.12.2018

Talouskatsaus joulukuu 2018

Kemianteollisuuden vienti kasvoi vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoden tahtiin 8 %. Myös kotimaan liikevaihto on kasvussa. Alan yritysten arviot suhdannetilanteesta ovat yhä tavanomaista parempia, mutta suhdanneodotukset ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyystilanteeseen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/243,36 kt

Talouskatsaukset | 14.09.2018

Talouskatsaus syyskuu 2018

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä hyvän vientikehityksen avittamana 8 %. Alan yritykset arvioivat suhdannetilanteen tavanomaista paremmaksi ja myös loppuvuoden ennakoidaan sujuvan myönteisissä merkeissä. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyystilanteeseen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/309,11 kt

Talouskatsaukset | 15.06.2018

Talouskatsaus kesäkuu 2018

Kemianteollisuuden viennin ja liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna, ja viennin arvo on ollut noin miljardin euron kuukausitasolla. Yritysten suhdannearviot ovat pysyneet myönteisinä. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyystilanteeseen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/242,17 kt

Talouskatsaukset | 16.03.2018

Talouskatsaus maaliskuu 2018

Kemianteollisuuden vienti ja liikevaihto kasvoivat vuonna 2017. Noin kymmenen prosentin kasvuvauhtia selittää pitkälti edellisvuoden heikko vertailutaso, ja vuoden 2017 sisäinen kasvu jäi vähäiseksi. Yritysten suhdannearviot ovat edelleen vahvoja ja odotukset myönteisiä. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyyteen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta yli 100 000 suomalaista.

pdf/242,00 kt

Talouskatsaukset | 15.12.2017

Talouskatsaus joulukuu 2017

Kemianteollisuudessa kasvu näyttää pysähtyneen syksyä kohden. Tämä näkyy myös viennissä, jossa kasvua on yhä vuodentakaiseen, muttei enää vuoden 2017 sisällä. Yritysten suhdannearviot ovat kuitenkin pysyneet myönteisinä. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyystilanteeseen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/239,88 kt

Talouskatsaukset | 19.09.2017

Talouskatsaus syyskuu 2017

Kemianteollisuuden kasvu tasaantui alkuvuonna, mutta oli edelleen korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tämä näkyy varsinkin viennissä, jossa kasvua on yhä vuoden- takaiseen, muttei juurikaan alkuvuoden lukemiin. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen työllisyystilanteeseen on merkittävä. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista. Kemianteollisuuden henkilöstömäärä on säilynyt tasaisena koko 2000-luvun.

pdf/212,05 kt

Talouskatsaukset | 15.06.2017

Talouskatsaus kesäkuu 2017

Talouskasvun vauhdittuminen näkyy myös Suomen kemianteollisuudessa. Liikevaihto kasvoi alkuvuonna varsinkin viennin vetämänä. Valtaosa kasvusta tulee öljytuotteista, mutta kasvua on kaikilla kemianteollisuuden tuotealoilla. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen työllisyystilanteeseen on merkittävä. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

pdf/208,86 kt

Talouskatsaukset | 16.03.2017

Talouskatsaus maaliskuu 2017

Kemianteollisuuden tuotanto ja arvonlisä kasvoivat vuonna 2016. Heikosta hintakehityksestä johtuen alan liikevaihto ja tavaravienti jäivät vielä likimain edellisvuoden tasolle, vaikka kääntyivätkin loppuvuonna nousuun. Alan yritykset kuvaavat tämänhetkisen suhdannetilanteen selvästi tavanomaista paremmaksi.

pdf/114,13 kt

Talouskatsaukset | 15.12.2016

Talouskatsaus joulukuu 2016

Kemianteollisuuden arvonlisäys on kääntynyt nousuun ja tuotantomäärät kasvaneet syksyllä 2016. Hintojen laskusta johtuen sekä kotimaan liikevaihto että vienti jäivät kuitenkin vielä hieman viime vuodesta. Suhdannetilanne on tavanomaista parempi ja tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan talven aikana.

pdf/132,16 kt

Talouskatsaukset | 16.09.2016

Talouskatsaus syyskuu 2016

Kemianteollisuuden liikevaihdon lasku on taittunut ja kääntynyt hienoiseen nousuun. Viennin arvo säilyi tammi-kesäkuussa suunnilleen edellisvuoden tasolla, ja tuotantomäärät olivat hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Alan yritykset arvioivat suhdannetilanteen hieman tavanomaista paremmaksi, mutta lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varovaisia. Kemianteollisuuden investoinnit lisääntyivät selvästi viime vuonna ja kasvu jatkunee kuluvanakin vuonna.

pdf/121,84 kt

Talouskatsaukset | 16.03.2016

Kemianteollisuuden talouskatsaus maaliskuu 2016

Kemianteollisuuden tuotannon määrä kasvoi hieman ja arvonlisäys pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2015, vaikka tuottajahinnat olivat laskussa. Öljytuotteet laskivat merkittävästi kemianteollisuuden kokonaisliikevaihtoa ja vientiä. Kannattavuus arvioidaan hieman vuoden takaista paremmaksi ja tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan. Suhdanneodotukset ovat kuitenkin hienoisesti miinuksella.

pdf/53,03 kt

Talouskatsaukset | 19.11.2015

Kemianteollisuuden talouskatsaus marraskuu 2015

Lääkevienti oli tammi-elokuussa Suomen kemianteollisuuden kasvaja. Öljytuotteiden alentuneet hinnat yhdessä mittavan huoltoseisokin kanssa laskivat merkittävästi kemianteollisuuden kokonaisliikevaihtoa ja vientiä. Tuotannon määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla, investointien odotetaan kasvavan ja kannattavuus arvioidaan hieman vuoden takaista paremmaksi. Suhdannearviot ovat varovaisia.

pdf/49,60 kt

Talouskatsaukset | 18.08.2015

Kemianteollisuuden talouskatsaus 18.8.2015

Suomen kemianteollisuuden liikevaihto supistui kesän alussa öljytuotteiden hintojen laskun ja öljynjalostamon mittavan huoltoseisokin myötä. Koko kemianteollisuuden suhdannetilanne oli heinäkuussa aavistuksen verran tavanomaista heikommissa lukemissa. Suhdanteiden ennakoidaan hiipuvan lievästi loppuvuoden aikana. Tuotannon ennakoidaan kasvavan hieman syksyn lähestyessä, vaikka kevään tuotantokehitys oli aiempia odotuksia heikompaa.

pdf/109,17 kt

Talouskatsaukset | 19.05.2015

Talouskatsaus toukokuu 2015

Suomen kemianteollisuuden liikevaihto laski selvästi alkuvuonna sekä viennin että kotimaan liikevaihdon jyrkästä laskusta johtuen. Kemianteollisuuden suhdannetilanteen arvioidaan kuitenkin edelleen olevan normaalitasolla ja suhdannenäkymät ovat varovaisen myönteiset. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän kuluvana vuonna ja investointien odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Työvoimakehitys kemianteollisuudessa on ollut vakaata ja sen odotetaan jatkuvan sellaisena.

pdf/64,56 kt

Talouskatsaukset | 10.02.2015

Talouskatsaus helmikuu 2015

Suomen kemianteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2014 hieman. Öljytuotteiden ja lääkkeiden viennin arvon supistuminen laski viennin kokonaistasoa. Suhdannetilanne on tavanomaista heikompi, mutta kilpailuasema kohentunut ja tuotanto-odotukset varovaisen optimistisia.

pdf/117,34 kt

Talouskatsaukset | 14.11.2014

Talouskatsaus marraskuu 2014

Suomen kemianteollisuuden tuotanto supistui lievästi kesän lopulla ja syksyn alussa. Yleiset suhdanneodotukset ovat hienoisesti miinuksella, mutta tuotannon ennakoidaan kasvavan hieman loppuvuoden aikana. Euroopan kemianteollisuuden tuotanto on ollut pääosin nousussa viime kuukausina. Kemianteollisuuden luottamusindikaattori kohosi Euroopassa lokakuussa pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolelle.

pdf/68,97 kt

Talouskatsaukset | 12.08.2014

Talouskatsaus elokuu 2014

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät pysyivät keväällä ja alkukesällä hienoisessa nousussa, mutta viennin arvo supistui hieman. Vienti Venäjälle jatkoi jo syksyllä 2013 alkanutta laskuaan. Kemianteollisuuden suhdannekuva on säilynyt melko kirkkaana, mutta odotukset ovat alavireisiä. Euroopan kemianteollisuuden luottamus on ollut kesän aikana hienoisessa laskussa, mutta tuotanto-odotukset ovat edelleen luottavaiset.

pdf/66,65 kt

Talouskatsaukset | 15.05.2014

Talouskatsaus 2/2014

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi hieman alkuvuonna 2014, ja koko vuoden investointien ennakoidaan kasvavan. Vienti jäi edellisvuotta heikommaksi. Kemianteollisuuden suhdannetilanne on toukokuussa likimain normaalitasolla. Euroopassa luottamus on ollut alkuvuoden hienoisessa laskussa, mutta kemianteollisuuden tuotantomäärät ovat kasvaneet reippaammin kuin Suomessa.

pdf/66,38 kt

Talouskatsaukset | 24.02.2014

Kemianteollisuuden talouskatsaus helmikuu 2014: vienti ja kotimainen kysyntä eri teille

Suomen kemianteollisuuden vienti jatkoi kasvuaan loppuvuonna. Kemianteollisuuden vienti kasvoi vuonna 2013 lähes neljä prosenttia, mutta heikentyneen kotimaisen kysynnän myötä tuotanto laski runsaat kaksi prosenttia. Helmikuussa 2014 suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla.

pdf/121,36 kt

Talouskatsaukset | 13.11.2013

Talouskatsaus 11/2013

Suomen kemianteollisuuden vienti jatkoi tammi-syyskuussa kasvuaan, mutta kotimaisen kysynnän hiipuessa tuotantomäärät laskivat. Suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla. Eurooppalaisen kemianteollisuuden tuotantomäärät supistuivat kesän lopulla, mutta yritysten loppuvuotta koskevat tuotantoodotukset ovat kohentuneet.

pdf/207,77 kt

Talouskatsaukset | 13.08.2013

Talouskatsaus 08/2013

Kemianteollisuuden tuotantomäärät pysyivät kesän alussa likimain ennallaan, mutta vuositasolla tuotanto supistui neljä prosenttia. Vienti on säilynyt edelleen korkealla tasolla. Suhdanneodotukset ovat hienoisessa laskussa, ja alan tuotannon ennakoidaan pysyvän keskimäärin nykytasollaan syksyn aikana. Suomea koskevia BKT-ennusteita on alennettu kevään huonojen talouslukujen myötä.

pdf/121,00 kt

Talouskatsaukset | 20.05.2013

Talouskatsaus 05/2013

EU:n kemianteollisuuden tuotanto supistui vuoden 2013 alussa. Koko Euroopan kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden tuotantomäärät pienenivät hieman vuoden 2013 alussa. Helmikuussa tuotanto oli 2,2 % vuoden takaista vähäisempää.

pdf/119,06 kt

Talouskatsaukset | 14.02.2013

Talouskatsaus 2/2013

Kemianteollisuuden talouskatsauksen mukaan Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät ja tavaravienti kasvoivat vuonna 2012. Kemianteollisuuden suhdannetilanne heikkeni viime vuoden lopulla, ja tuotantomäärien ennakoidaan pysyvän lähikuukausina lähes ennallaan.

pdf/122,67 kt

Talouskatsaukset | 03.01.2013

Talouskatsaus 11/2012

Talousnäkymät synkentyivät syksyllä ja talouskasvun arvioidaan Euroopassa pysähtyvän tämän ja ensi vuoden aikana. Maailmantalouden tahtia tämä hidastaa vain hieman, sillä kasvun lähteet ovat tällä hetkellä pääosin muissa maanosissa. Suomen talouskasvu jää lähiaikoina hyvin vähäiseksi.

pdf/166,74 kt