Hyppää sisältöön

Opintotarinat

Oletko looginen ajattelija, joka rakastaa ratkoa ongelmia ja innovoida uutta? Innostaako matematiikka, kemia tai biologia? Kiinnostaako lääkekehitys, kiertotalous tai energiaoptimointi? Oletko vielä epävarma, mille alalle kannattaisi kouluttautua? Jos vastasit kyllä, tervetuloa kemianteollisuuteen. Meillä on tarjolla merkityksellistä työtä, jolla muuttaa maailmaa.

Millaista kemian, tekniikan tai bioalan opiskelu sitten on?

Mikä tekee opinnoista innostavaa? Alta löydät alan opiskelijoiden tarinoita, miten he ovat päätyneet lukemaan esimerkiksi biokemiaa, materiaalitekniikkaa, prosessitekniikkaa ja puhdasta kemiaa. Opiskelijat vastaavat myös kysymykseen, minkä asian he haluaisivat ratkaista kemian avulla.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Olen Leo ja tällä hetkellä opiskelen Turun yliopistossa pääaineena biokemia. 

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani innostavinta on ollut varmasti syventyminen solujen eri prosesseihin ja reaktioihin niin kudos-kuin molekyylitasollakin. Biokemiassa tutkitaan eliöiden toimintaa esim. Miten ympäristötekijät vaikuttavat geenien ilmentymiseen ja luentaan. 

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin pääseväni valmistumisen jälkeen yliopistolle tohtoriopiskelijaksi ja suuntautua tutkijan uralle. Suurin toiveeni on kuitenkin päästä yliopiston opetustehtäviin ja sitä kautta edetä akateemisella polulla. 

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Kemiallisilla tieteillä on valtava potentiaali ratkaista monia nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmia. Oma kiinnostukseni suuntautuu enemmän ihmisen terveyden puolelle, jossa minua askarruttaa erilaiset tautimekanismit, kuten Alzheimerin taudin muodostuminen ja hoito. 

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Kemian ala on ollut jatkuvasti kehittyvä ja eteenpäin menevä. Yksi mielenkiintoisimmista innovaatioista kemiassa on ollut erilaiset kuvantamismenetelmät ja aineet mitä niissä on käytetty esim. PET-kuvaus, jossa hyödyksi käytetään lyhytikäisiä radioisotooppeja, joiden avulla on mahdollista saada tarkkaa diagnostista dataa ihmisen eri kudosten toiminnasta.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Olen Milja Virtanen, opiskelen kemiaa Turun yliopistossa ja aloitin juuri maisteriopintoni lääkekehityksen kemian parissa. En tiennyt vielä lukion jälkeen, mitä haluaisin opiskella, mutta olin aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä. Välivuoteni aikana otin selvää itseäni kiinnostavista koulutuksista ja lopulta kemia oli yksi hakukohteistani. Kemiaa päätin lähteä opiskelemaan hyvin laajojen, merkityksellisten ja erilaisten tulevaisuuden työskentelymahdollisuuksien takia. Vasta opintoni ovat todistaneet minulle sen, että olen oikealla, kiinnostavalla ja aidosti tulevaisuutta rakentavalla alalla.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Kemian opinnot ovat monipuoliset, soveltavat ja erikoistumismahdollisuuksia on monia. Mitä pidemmälle opintoni ovat edenneet, sitä enemmän innostukseni kemiaa kohtaan on kasvanut. Itse olen kiinnostanut varsinkin lääkekehityksestä, josta voi erikoistua bioanalyyttiseen, bio-orgaaniseen tai radiokemiaan. Opintojeni parhaimpia puolia mielestäni on se, että ne avaavat mahdollisuuksia moniin erilaisiin työtehtäviin. Tietty työtehtävä ei kuitenkaan määritä koko uraa, verrattuna esimerkiksi lääkärin tai luokanopettajan ammatteihin.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin, että pääsisin työskentelemään kansainväliseen yritykseen, joka tekee arvokasta työtä maailmanlaajuisesti. Olisi hienoa, että oma työni olisi merkityksellistä suuressa mittakaavassa, ja siten lisäisi hyvinvointia maailmassa. Haluaisin myös, että nautin ja viihdyn työssäni yhtä hyvin kuin harrastuksissani.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Olisi hienoa olla mukana kehittämässä lääkkeiden saatavuuteen liittyviä haasteita, etenkin kehittyvien maiden osalta.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Mielestäni mielenkiintoinen kemian innovaatio on nanopartikkelien hyödyntäminen lääkekehityksessä, sillä ne avaavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lääkemolekyylien kuljettamisessa kohteeseen. Myös RNA-rokotteet ovat hyvin ajankohtaisia ja niiden avulla saadaan uusia keinoja taistella tauteja vastaan.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen Tampereen yliopistossa Materiaalitekniikkaa ensimmäistä vuotta. Materiaalitekniikan opiskelujen kautta pystyn tulevaisuudessa teknillisen osaamisen kautta tekemään ratkaisuja, joiden avulla ihmiset ja luonto pystyvät myös tulevaisuudessa elämään turvallisesti ja kestävästi toistensa kanssa. Näiden mahdollisuuksien yhdistäminen tuntui tärkeältä ja siksi päädyin opiskelemaan materiaalitekniikkaa.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opintoni ovat vasta alussa, joten olen saanut oman alan opintoihini vasta pienen pintaraapaisun. On silti mielenkiintoista ja innostavaa päästä näkemään lähempää muiden saman alan opiskelijoiden urapolkuja ja kuulla erilaisista mahdollisuuksista, joita opiskelut tuovat tullessaan. Myös yliopistoelämän ja -kaupungin tarjoamat mahdollisuudet innostavat pienen kylän kasvattia!

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin olevani töissä yrityksessä, joka etsii ratkaisuja maailman merten muoviroskaongelmalle joko Suomessa tai ulkomailla. 

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Toivon, että kemian ja materiaalitekniikan avulla voidaan löytää ratkaisuja vähentää arkipäiväisen muoviroskan määrää ja kehittää uusia, kestävämpiä ratkaisuja eri materiaaleille.  

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Mielenkiinnolla seuraan kaikkia selluloosapohjaisten materiaalien uusia innovaatioita. Erityistä kiinnostusta ja innostusta herättää innovaatiot vanhojen vaatteiden kuitujen kierrätys uusiin vaatteisiin. 

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Hei, olen Sara ja opiskelen kemian tekniikkaa toista vuotta. Aloitin opinnot viime vuonna University of Aberdeenissä, Britanniassa, mutta koronan myötä olen aloittanut opinnot viime syksynä Aalto-yliopistoon.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa minua innostaa erilaiset laboratoriotyöt, koodaaminen ja vapaus valita innostavia kursseja sieltä sun täältä. Hienointa on varmaan se, että oppii kokoajan uutta tietoa ja taitoja, joiden avulla voi sitten alkaa ratkomaan maailman ongelmia.  

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Olisi ihan hullun hienoa työskennellä Bill Gatesin rahoittamassa innovaatiohankkeessa ja keksiä jotain maailmanmullistavia ympäristöratkaisuja.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Haluaisin ratkaista mailman jäteongelmaa kemian avulla löytämällä parempia teknologioita, joilla saataisiin uusia hyötyjä irti tuottamastamme jätteestä.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Hyvä esimerkki jätteen innovatiivisestä käsittelystä ja hyödyntämisestä oli muutama vuosi sitten kehitetty Urine Powered -toilet, jossa ihmisen jätettä hyödynnetään tuottamaan energiaa ja hyödyllistä materiaalia.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen Helsingin yliopiston elintarviketieteiden maisteriohjelmassa elintarvikekemiaa, elintarviketurvallisuutta ja aistinvaraista arviointia. En ole kulkenut tavallisinta tietä lukion kautta yliopistoon, vaan kouluttauduin ensin Hämeen ammatti-instituutissa meijeristiksi. Meijerikoulun jälkeen jatkoin opiskeluja bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi. Insinööriopintojen avulla pääsin suoraan maisteri vaiheeseen yliopistoon.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani minua innostaa ne oivallukset, kun pystyn yhdistämään opitun teorian käytännön tilanteisiin. Esimerkiksi mitä kemiallisia reaktioita tapahtuu, kun pulla paistuu uunissa kullanruskeaksi.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin työskenteleväni tulevaisuudessa elintarviketeollisuudessa laatupäällikkönä. Tehtävässä, jossa voisin hyödyntää nyt jo hankittua ja tulevaisuudessa oppimaani tietotaitoa elintarvikkeiden kemian, mikrobiologian ja aistinvaraisen arvioinnin osalta.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Kemiaa voisi käyttää apuna vähentämään ruokahävikkiä. Ruokaa heitetään pois Suomen kotitalouksissa 120-160 miljoonaa kiloa vuodessa. Syyt siihen ovat useimmiten ruoan pilaantuminen, päiväyksen vanhentuminen tai ei haluta ottaa riskiä, vaikka ruoka ei näytä pilaantuneelta. Ruokahävikki on sekä maailman laajuinen, että arkipäiväinen haaste.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Tutustuin vähän aika sitten Ioncell-teknologiaan, jonka avulla voidaan tekstiilejä valmistaa puukuiduista. On hienoa, että etsitään ympäristöystävällisempiä tuotantovaihtoehtoja.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen neljättä vuotta kemiaa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Mielenkiinto etenkin kemiaa kohtaan kasvoi lukiossa, kun käsiteltiin paljon uusia mielenkiintoisia asioita, mutta vain pintapuolisesti. Tiedon jano houkutteli siis yliopistoon. Hyvin menneiden ylioppilaskirjoitusten ansiosta pääsin opiskelemaan luonnontieteitä suoravalinnan perusteella.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa parasta on se, että kemia on luonnontieteistä mielestäni se näkyvin. Kemia on oppia materiasta ja siitä, kuinka se voi muuttua. Kemiaa on kaikkialla ja sen avulla voidaan selittää niin luonnonilmiöitä kuin arkisiakin asioita. Itsestäänselvältäkin tuntuvien asioiden taustalla voi olla monimutkaistakin kemiaa ja sen ymmärtäminen tuntuu palkitsevalta.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Toivoisin voivani työskennellä tulevaisuudessa sellaisissa puitteissa, että voin työlläni edistää ihmiskunnan kestävää kehitystä ja ympäristön tilannetta globaalisti, jopa historiallisesti merkittävässä mittakaavassa. Se voi olla esimerkiksi tutkimusta uusiutuvien materiaalien hyödyntämisestä nykyisin ympäristöä kuormittavien materiaalien sijasta tai ratkaisuja tehokkaamman materiaalien uusiokäytön suhteen. Myös energiateknologian saralla haluaisin tehdä läpimurtoja.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Mobiililaitteet ovat hyvin kiinteä osa nykyaikaisen ihmisen elämää, mutta niihin liittyvä energiateknologia on tähän mennessä ollut lähes poikkeuksetta ympäristöä kuormittavaa. Haluaisin kehittää ympäriystävällisempiä energianvarastointimenetelmiä ja tutkia esimerkiksi jotakin biologista tekniikkaa, joka mahdollistaisi jopa ihmisen elimistön valjastamisen mobiililaitteiden energian tuottamiseen.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Mielestäni yksi hyvin tärkeä ja toivottavasti nopeasti yleistyvä innovaatio on luontaisista kuiduista, mm. puusta valmistettavat ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit, etenkin muovisten pakkausmateriaalien korvaamiseksi.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Nimeni on Tiia Tuomaala ja opiskelen toista vuotta laboratorioanalytiikkaa Metropolia ammattikorkeakoulussa. Lukiossa järjestettiin muutamia kursseja, joilla pääsi tekemään laboratoriokokeita käytännössä. Tästä innostuin hakemaan nykyiselle alalleni.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa on ollut mukavaa päästä labraan tekemään käytännössä tunneilla opetettuja asioita. Asiat jäävät paremmin mieleen ja oppiminen on mielekkäämpää.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Olisi todella mielenkiintoista päästä joskus työskentelemään jonkinlaisessa kenttälaboratoriossa.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Olisi mahtavaa löytää jonkinlainen keino kerätä muoveja merestä ja muusta ympäristöstä.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

On mielenkiintoista seurata, miten paljon jatkuvasti keksitään erilaisia muovin korvikkeita ja muita ratkaisuja vähentämään muovin käyttöä.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen kolmatta vuotta Aalto-yliopistossa, pääaineena kemian tekniikkaa ja sivuaineena tietotekniikkaa.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani minua innostaa monta eri asiaa! Itse alan opiskelu, opintoihin liittyvät vaikuttamismahdollisuudet, opintojen aikana syntyvät ja jo syntyneet ystävyyssuhteet sekä motivoituneet opettajat.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Haluaisin ehdottomasti työskennellä jossain, jossa voin yhdistää kemian tekniikan sekä tietotekniikan osaamistani! Tällä hetkellä minua eniten kiinnostavat prosessisimulaatio sekä -automaatio.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Haluaisin ratkaista, miten teollisuudessa syntyviä sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää niin, että kiertotalous toteutuisi.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Vedyn hyödyntäminen terästeollisuuden energianlähteenä hiilen ja koksin sijasta, koska maailman terästuotanto tuottaa tällä hetkellä 7-9 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Ruotsissa on meneillään pilottivaihe tämän testauksessa!

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa kemiaa. Minusta tulee siis kemisti. Olen aina ollut jossakin määrin kiinnostunut luonnontieteistä ja muistelisin, että ensimmäinen ajatus kemian parissa työskentelystä syntyi yläasteella seitsemännellä luokalla. Lukion jälkeen pohdin ravitsemustieteen ja kemian välillä. Kemian laajuus ja monipuolisuus sai minut kallistumaan enemmän kemian puolelle ja pääsinkin todistusvalinnalla sisään Jyväskylän yliopistoon.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissani innostaa aiheen käytännönläheisyys ja se, että mitä enemmän opiskelen kemiaa, sen paremmin ymmärrän ympäröivää maailmaa. Kemiaa näkee kaikkialla ja on aivan käsittämätöntä, miten pienet molekyylit ja erilaiset sidokset vaikuttavat niin vahvasti jokapäiväiseen elämäämme!

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa. Haluaisin olla mukana luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelussa ja siinä, miten saataisiin mahdollisimman paljon arvokkaita raaka-aineita uudelleen kiertoon. Yhteiskuntamme tarvitsee raaka-aineita, eikä niitä ole loputtomasti meidän käytössä.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Tulevaisuudessa haluan hyödyntää kemian osaamistani yhteiskunnan hyväksi. Luonnonvarat, niiden käyttö ja kierrättäminen kiinnostavat erityisesti. Siksi haluaisinkin ratkaista kemian avulla maapallon raaka-aineiden kestävän ja tehokkaan käytön. Kemialla on ratkaiseva osa kiertotalouden kehittymisessä ja ympäristön hyvinvoinnissa ja jo nyt kemian avulla on saavutettu lupaavia menetelmiä kiertotaloudessa.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Itseäni inspiroivia kemian innovaatioita oat kiertotalouteen liittyvät ratkaisut, kuten jätemateriaalien uusiokäyttö, uusiomuovit ja arvokkaiden metallien talteenotto jätevesistä.

1. Mitä ja missä opiskelet? Miten päädyit opiskelemaan alaa?

Opiskelen kolmatta vuotta laboratoriotekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Jatko-opinto haaveina olisi Kemian tekniikan DI -koulutus. Tarinani alkaa lukiosta, jonka jälkeen päädyin neljäksi vuodeksi kaupan alalle. Opintoni jäivät matkustelun myötä paussille, mutta neljän vuoden jälkeen kaupan kassalta kerätyn opiskelumotivaation turvin hain TAMKiin. Pääsin sisään laboratoriotekniikan koulutusohjelmaan todistusvalinnan perusteella, sillä se oli ensimmäinen hakutoiveeni. Minua on aina kiinnostaneet luonnontieteet ja varsinkin kemia. Laboratoriotekniikka vaikutti kuvauksen perusteella todella mielenkiintoiselta ja koulutus painottui teorian lisäksi käytännön harjoitteluun. Laboratorioon pääsi jo ensimmäisenä vuonna ja työharjoittelussa pääsimme soveltamaan oppimaamme heti toisen opiskeluvuoden jälkeen.

2. Mikä opinnoissasi innostaa?

Opinnoissa eniten innostaa käytännönläheisyys sekä opintojen painotus kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisyyteen. Sen lisäksi monipuoliset ja vaihtuvat laboratoriokurssit tuovat aina uutta motivaatiota, kun teorian kautta oppimiamme analyysitekniikoita pääsee kokeilemaan käytännössä. Aina suunnittelusta ja menetelmänkehityksestä toteutukseen laitteen käyttöineen ja siitä tulosten raportointiin saakka. Mielestäni yksi mielenkiintoisimpia kursseja (3. vuonna) on ollut muun muassa englanninkielinen ”contaminated soils”, jossa perehdyimme maaperän sekä pohja- ja pintaveden puhdistustekniikoihin varsinkin luonnonmukaisten ja luontoa suojelevien menetelmien näkökulmasta. Samaisella kurssilla kuulimme myös alan rautaisten ammattilaisten esittelyjä uusista uraauurtavista puhdistustekniikoista ja käytännön käyttökohteista.

3. Jos vain taivas on rajana, missä toivoisit työskenteleväsi tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa toivoisin työskenteleväni oikeustieteellisessä rikoslaboratoriossa tai esimerkiksi jossakin tutkimusryhmässä. Laboratoriotekniikan insinöörin uramahdollisuudet ovat todella laajat ja soveltavia sekä vapaasti valittavia opintoja hyödyntämällä voit suunnata hyvinkin erilaisiin työtehtäviin aina puolustusvoimien testilaboratorion työntekijästä paperitehtaan työnjohtajaksi tai laboratorion myynnin ja markkinoinnin ammattilaiseksi.

4. Minkä maailman tai arkipäivän haasteen haluaisit ratkaista kemian/työsi avulla?

Kemian ja alan osaamiseni avulla haluaisin ratkaista muun muassa pakkausmateriaaleihin liittyviä ongelmia. Haluisin kehittää nopeammin hajoavia ja/tai paremmin kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, jotta maailmaa ja meriämme kuormittava muovi -ongelma saataisiin tulevaisuudessa ratkaistua. Toinen haaveeni on olla mukana ratkaisemassa jo käsillä olevaa energiapulaa fossiilisten polttoaineiden kuluessa loppuun. Muun muassa biopolttoaineiden kehittäminen ja hukkaenergian uusiokäyttö tuotantoteollisuudessa kiinnostavat minua erityisesti.

5. Mikä on mielestäsi mielenkiintoinen innovaatio kemian(teollisuuden) alalta?

Yksi myös tämän vuoden Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon finalistienkin joukosta löytyvä menetelmä mineraalijätteen hyödyntämiseen geopolymeerien raaka-aineena (Keko geopolymeerit Oy, Oulun yliopisto) kiinnosti minua erityisesti. Menetelmän hienouksia on muun muassa se, että ennen kaatopaikalle jätetty mineraalivillajäte, voidaan nyt hyödyntää uusiokäytössä 100%. Tämän tyyppinen innovointi on juuri sitä, mihin itsekin toivoisin tulevaisuudessa pääseväni osallistumaan. Kemian teollisuus on tulevaisuuden ala, jolla me voimme tehdä maailmasta paremman ja kestävämmän paikan itsellemme sekä jälkipolville.