Hyppää sisältöön
Etusivu Työelämä

Työelämä

Kemianteollisuus on aktiivisesti mukana rakentamassa ja kehittämässä hyvinvointi-Suomea. Olemme osa vientiteollisuutta, jonka kilpailukyky on Suomen peruspilari – nyt ja tulevaisuudessa. Kemianteollisuudessa sovimme asioista, emme riitele. 

Työ muuttuu, työmarkkinat sen mukana 

Viennillä luomme Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja. Kemianteollisuudessa uskomme vankasti paikalliseen sopimiseen.  Viisaat ratkaisut tehdään usein paikallisesti ja sellaisilla ehdoilla, jotka luovat työtä mahdollisimman monelle. Kemianteollisuudessa luotamme ala- ja yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Haluamme antaa työntekijöille ja yrityksille nykyistä enemmän vapautta ja valinnanvaraa.

Sujuva yhteistyö sopimuskumppaniemme kanssa antaa koko alalle mahdollisuuden keskittyä työhön toimivien työmarkkinoiden puolesta. Ylläpidämme luottamusta työmarkkinoilla tekemällä jatkuvaa yhteistyötä sopimuskumppaniemme kanssa. Liittojen välinen yhteistyö auttaa myös mahdollisten työpaikoilta kumpuavien riitatilanteiden tai tulkintojen ratkaisemisessa rakentavasti.

Kemianteollisuuden hyvä neuvottelukulttuuri on syntynyt tiiviillä ja pitkäaikaisella yhteistyöllä. Neuvottelusuhteita vahvistetaan jatkuvalla vuoropuhelulla. Jatkuvan neuvottelun rooli korostuu, kun pohditaan esimerkiksi keinoja uudistaa työehtosopimuksia tai tarpeita erilaisille työelämän kehittämishankkeille. Paikallinen sopiminen merkitsee myös jatkuvaa työnantajien ja työntekijöiden edustajien yhteistyön ja osaamisen kehittämistä paikallisesti. Kemianteollisuus yhdessä neuvottelukumppaneidensa kanssa on vahvasti sitoutunut tukemaan ja vahvistamaan yritystason neuvotteluosapuolten neuvottelukulttuuria, joka edesauttaa paikallisen sopimisen edistymistä alalla.

Työmarkkinajärjestelmä on murroksessa. Valtaosa toimialoista neuvottelee edelleen valtakunnallisia työehtosopimuksia, osa toimialoista on siirtynyt yrityskohtaisten työehtosopimusten maailmaan.  Maailma muuttuu ja myös työmarkkinajärjestelmän on pystyttävä muutoksessa mukana. Asioita voidaan kehittää yhdessä, halu uudistua pitää kuitenkin olla yhteinen. Vientiteollisuuden yritysten erilaiset tarpeet vastata asiakkaiden vaatimuksiin, reagoida erilaisiin taloustilanteisiin ja pysyä kilpailussa mukana edellyttää nyt ja jatkossa joustavuutta ja ketteryyttä työehtosopimusmaailmassa sekä luottamusta paikallisten neuvotteluosapuolten osaamiseen.

Jäsenyrityksille: KemiaExtra

KemiaExtra on jäsenyritystemme henkilöstölle avoin sivusto. Työmarkkinajäsenillemme tarjoamme siellä mm. koulutusmateriaalia, oppaita ja ohjeita sekä työsuhdeneuvonnan materiaalia.