Hyppää sisältöön

Uratarinat

Suoraan kemianteollisuuden yrityksissä työskentelee 34 000 suomalaista, välillisesti ja tulovaikutusten kautta puolestaan lähes 100 000 suomalaista. Kyseessä on monipuolinen ja globaali vientiala, joka tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia.

Kiinnostavatko monipuoliset ja merkitykselliset työmahdollisuudet? Kemianteollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä teollisuuden aloista. Tarjolla on maailmaa muuttava työelämä, joilla ratkaistaan niin arjen kuin maapallon haasteita. Olipa kyseessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseminen, puhtaan juomaveden saatavuus tai rokotekehitys, on kemia mukana niin arjen kuin koko maapallon ratkaisuissa.

Alamme ammattilaiset kertovat, millainen polku toi heidät kemianteollisuuteen ja mitä he työssään tekevät.

Nimi: Eero Jokinen
Opinnot: DI, Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering, pääaineena Sustainable Metals Processing
Töissä: Tutkimus- ja kehitysinsinööri, Kuusakoski Oy

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Eräänä jouluna lapsuudenkodissani availin vanhoja laatikoita ja vastaan tuli vanhoja esikoulun papereita, joissa jo kysyttiin haaveammattia: Tottakai mukana oli perinteinen poliisi, mutta löytyi sieltä myös hämmästyksekseni rakennusinsinööri. Myöhemmin yläasteella ja lukiossa minulla oli muutama haaveammatti, arkkitehti ja insinööri joko materiaali-, ympäristö- tai rakennusalalla. Kierrätystekniikka kuitenkin kiinnosti eniten, ja vei mennessään kohti Otaniemeä ja Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulua. Näin, että kierrätystekniikassa yhdistyy oma arvomaailma, kasvava ala ja yhteiskunnallinen merkitys.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Kuusakoski on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, jolla on yli sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä. Kuusakoskelle saapuvat materiaalivirrat ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, joten uusia ratkaisuja eri jakeiden erottelutehokkuuden, talteenoton ja jatkojalostuksen tehostamiseen tarvitaan aina. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu, yksi nopeimmin kasvavista jätejakeista, muuttuu tekniikan kehityksen kiihtymisen myötä yhä nopeammin ja nopeammin. On tärkeää että me Kuusakoskella pysymme kehityksen mukana.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Työtehtävät ovat todella monipuolisia ja mielenkiintoisia. Koko työn luonne on käytännössä ongelmanratkaisua, ja mahtavien työkavereiden kanssa hommat sujuvat!

Nimi: Irma Pylvänäinen
Opinnot: 
Artesaani (puuala), Oulun seudun ammattiopisto
Insinööri (kemiantekniikka), Tampereen ammattikorkeakoulu
Töissä: Laboratorioinsinööri, Kiilto Oy, Lempäälä

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Yläaste ja luokio aikana haaveilin sosiaalialan töistä. Ensin fysioterapeutin ja myöhemmin opettajan ammatista. Vaikka olin matemaattisissa aineissa hyvä, en koskaan ajatellut niistä ammattia. En osannut ajatella, että insinöörin ammatti olisi muuta kuin tietokoneiden parissa väkertämistä. Lukio oli minulle ainoa vaihtoehto yläasteen jälkeen ja viihdyin siellä hyvin. Lukion jälkeen yritin useampaan otteeseen sisään opettajankoulutukseen, mutta en päässyt sisään ja niin päädyin lukemaan puusepäksi. Valmistumiseni jälkeen tein pari vuotta satunnaisia hommia ja päätin, että haluan enemmän ja hain ammattikorkeakouluun lukemaan paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka. Suuntautumisvaihtoehdoksi valitsin kemiantekniikan, koska se tuntui työllistymisvaihtoehdoiltaan monipuolisimmalta.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Kiilto kehittää ja valmistaa kemiantekniikan ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden kiinnitys ratkaisut ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Innostavinta työssäni on monipuolisuus. Kahta samanlaista päivää ei ole vielä tullut vastaan. Työssä innostaa myös uusien ratkaisujen löytyminen ja ongelmien ratkaisu.

Nimi: Jussi Ylänkö
Operaattori, Neste Oyj (Porvoon jalostamo)
Prosessiteollisuuden perustutkinto, Careeria

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Lapsena kaikilla on varmasti ollut suuria haaveita, kuitenkin siinä vaiheessa, kun piti alkaa miettiä tulevaisuutta, oli mielessä päällimmäisenä pelastusala, sittemmin huomasin matkustavani ympäri suomea myyntityössä. Tarpeeksi kierreltyä sain mahdollisuuden työhön lähempänä kotia ja nykyisin toimin operaattorina Nesteen jalostamolla.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Nesteellä on Suomessa jalostamokokonaisuus, jossa raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Valmistamme jalostamoilla Suomessa sekä fossiilisia että uusiutuvia tuotteita. Porvoon jalostamon tärkeimmät tuotteet ovat liikennepolttoaineet (diesel, bensiini), laivapolttoaineet ja perusöljy. Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Onnekseni olen päässyt mukaan hyvään työporukkaan. Uteliaalle luonteelle sopii hyvin työ, jossa voi koko ajan oppia uutta eikä uuden oppimisesta ole vielä tullut puutetta. Prosessin hallinnassa pitää osata yksityiskohtien lisäksi keskittyä myös kokonaisuuksiin. Vuorotyö on myös minulle sopiva ja mahdollistaa sopivan rytmin.

Nimi: Eeva Saarinen
Opinnot: 
Ympäristoekologia
Töissä: Product Manager , Fortum Recycling & Waste

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Minulla ei ollut kovin selkeää kuvaa mitä haluaisin tehdä työkseni. Biologia on jo lapsesta asti kiinnostanut minua ja hain alun perin opiskelemaan biologiaa. En kuitenkaan päässyt ensimmäisellä kerralla opiskelemaan, mutta pääsin opiskelemaan ympäristöekologiaa pääaineena. Aloitin opinnot ja innostuinkin todella opinnoista, joten en päätynyt vaihtamaan pääainetta.   Tein muutaman erilaisen harjoittelun opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen päädyin harjoittelijaksi energiayhtiöön tekemään ympäristöasioita. Jatkoin samassa yrityksessä ympäristöasiantuntijana muutaman vuoden ajan. Nykyään työskentelen Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnassa energiantuotannon ja metsäteollisuuden tuhkien ja sivuvirtojen hyötykäytön parissa. Työssä pääsen hyödyntämään aikaisemmissa työpaikoissani saamiani taitoja.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Fortum edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja tarjoaa asiakkailleen ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortum Recycling & Waste tarjoaa jätehuoltopalveluita yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin sekä mm. muovien, metallien, litium-ioniakkujen sekä tuhkien ja kuonien kierrätysratkaisuja.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Työssäni innostavinta on etsiä ja järjestää ratkaisuja energiantuotannossa syntyville tuhkille tai sivuvirroille yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Fortumilla saan työskennellä ympäristöasioiden parissa ja tehdä konkreettisia toimia kiertotalouden edistämiseksi.

Nimi: Tomi Svahn
Opinnot
: FM Kemia (Soveltava kemia), Jyväskylän yliopisto
Töissä: Laadunvalvontapäällikkö, Fermion Oy, Oulu

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Olin pitkään epävarma, mitä tulevaisuudelta haluan. Hain lukioon, kun en keksinyt muutakaan. Lukion jälkeen minulla puolestaan oli kolme toiveammattia: lentäjä, proviisori, kemisti. Päädyin opiskelemaan kemiaa Jyväskylään kaverin houkuttelemana. Kemia kiinnosti, koska se mahdollistaa monia tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Näistä esimerkkinä lääkkeet, ravinto sekä polttoaineet.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Fermion Oy on Orion Oyj:n tytäryhtiö, joka valmistaa vaikuttavat aineet Orionin omiin alkuperä-lääkkeisiin ja joihinkin geneerisiin valmisteisiin. Fermion valmistaa ja myy lääkeaineita myös muille lääkeyhtiöille maailmanlaajuisesti. Olemme siis lääkekehityksen keskiössä.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Vaihtelevuus, haasteet ja tiimiläisten onnistumiset tekevät laadunvalvontapäällikön työstä todella mielenkiintoisen. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Aina on uudenlaisia haasteita, joita tiimiläiset ratkovat!

Nimi: Petra Härmälä
Opinnot: Insinööri, Kemiantekniikka, Centria AMK
Töissä: R&D Product life cycle manager, Mirka

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Lukiolaisena olin epävarma tulevasta opinto- ja urapolusta, minun oli vaikea nähdä mitä haluaisin tehdä työkseni. Rohkeasti tekemällä ja opiskelemalla erilaisia asioita olen päätynyt nykyiseen työhöni Mirkan tuotekehitysosastolle.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Mirka Oy kehittää ja valmistaa erilaisia hioma- ja kiillotustuotteita sekä koneita.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Mirka on kansainvälinen yritys ja osa suomalaisomisteisa KWH yhtymää- tuotteista 97 % menee vientiin. Yrityksen kasvutarinta ja vauhti on huikea, sen myötä haasteitakin riittää. Tutkimus ja tuotekehitys osastolla meitä työskentelee yli 100 eri alan asiantuntijaa, jotka työskentelevät monenlaisten tekniikoiden ja osaamisen parissa. Iloiset ja idearikkaat kollegat, innostava minua työssäni. Mirka haluaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa, tätä minä arvostan yrityksessä. Olen halukas ja sitoutunut oppimaan uutta- näen että se on erittäin tärkeää nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Nimi: Antti Hassinen
Opinnot: Filosofian maisteri (Itä-Suomen yliopisto, kemia), kemian tohtori Ghentin yliopisto
Töissä: Technical Support and Product Development Manager, Exel Composites Oyj

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Yläasteen ja lukion aikana kiinnostuin vahvasti kemiasta ja päädyin tätä kautta opiskelemaan Joensuun yliopistoon kemiaan kemistitutkija linjalle. Maisteri opintojen aikana havaitsin, että minua kiinnostaa erityisesti päästä valmistamaan oikeita tuotteita ja palveluita kuluttajille. Tähtäsinkin maisteri opintojen jälkeen teollisuuteen, mutta työkokemukseni puute hankaloitti urani aloittamista teollisuudessa. Mutkan kautta hain vauhtia Belgiasta; väittelin Ghentin yliopistossa kemian tohtoriksi ja näiden vuosien aikana pääsin verkostoitumaan paremmin teollisuuteen. Belgiasta muutimme takaisin Suomeen 2013 ja pääsin tuolloin aloittamaan urani teollisuudessa Exel Composites Oyj palveluksessa.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Exel Composites Oyj suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kuituvahvistettuja muovituotteita ja -ratkaisuja teollisuuden vaativiin sovellutuksiin – tuotevalikoimamme on hyvin laaja – valmistamme profiili, putki ja laminaatti tuotteita energia- ja sähköteollisuudesta, rakennus – ja paperiteollisuuteen ja sieltä ulottuen aina urheilu- ja huoltoteollisuuteen asti. Aloitin urani tuotekehitys tiimin projektipäällikkönä koneteollisuuden segmentillemme ja tällä hetkellä olen Suomen tuoteyksikön tuotekehitys ja teknisen tuen päällikkö. Työskentelen erityisesti rakennusteollisuuden ja sähköteollisuuden ratkaisujen parissa.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Tuotekehityksessä ja teknisessä tuessa pääsen vaikuttamaan aina asiakasrajapinnasta meidän sisäisiin funktioihin asti – työskentelen myyntimme, tuotannon, asiakaspalvelun ja oston kanssa päivittäin ja tämä työn monipuolisuus pitää jokaisen työpäivän mielenkiintoisena. Kaikista innostavinta työssäni on kuitenkin päästä tutustumaan ja kehittämään uusia tuotteita ja sovellutuksia, joista monet edustavat jotain sellaista mitä teollisuudessa ei ole ennen nähty ja ovatkin sen teollisuuden huippu teknologia tuotteita.

Nimi: Minna Naukkarinen
Opinnot: 
ympäristötekniikka, diplomi-insinööri LUT
Töissä: HSEQ-päällikkönä Prefere Resins Finland Oy

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Nuorena olin kiinnostunut luonnosta ja luonnontieteistä. Lukiossa opiskelin psykologiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa, vaikka se olikin välillä vaikeaa. Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan ympäristötekniikkaa ja sattuman johdattamana vaihdoin lappeen Rantaan teknilliselle yliopistolle. Tämä on ollut urani paras päätös! Nyt työskentelen HSEQ-päällikkönä Prefere Resins Finland oy:n hartsitehtaalla ympäristö- ja turvallisuusasioiden parissa.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Työpaikallani kehitetään ja valmistetaan hartseja teollisuudelle. Näitä hartseja käytetään monissa arkipäivän tuotteissa.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Työssäni innostavinta on monipuolisuus ja hyvät työkaverit. Työnkuvani on laaja, joten yhteistyö muiden kanssa on onnistumisen elinehto.

Nimi: Jaana Ailus
Opinnot: Väitöskirjatutkija, Liverpool John Moores University
Töissä: Tuotekehitysjohtaja, Laponie Oy, Helsinki

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Nuorena unelmoin kuvataiteilijan urasta. Ensimmäinen vuosi kuvataideyliopistoa englannissa herätti siihen todellisuuteen, että boheemi taiteilijaelämä ei sovi kaltaiselleni järjestystä arvostavalle introvertille. Koska olen aina rakastanut meikkejä, löysin yliopistokatalogista kosmetiikkakemian tutkinnon. Siinä yhdistyi luovuus ja värit, mutta samalla kemia ja ihon biologia. Pääsin opiskelemaan alaa Lontooseen ja erikoistuin värikosmetiikkaan.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Laponie Oy:llä kehitämme ihonhoitotuotteita, joissa on mahdollisimman vähän raaka-aineita. Pyrimme kehittämään toimivia tuotteita herkkäihoisille, jotka eivät sisällä mitään turhaa.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Ongelmien ratkaisu on parasta työssäni. Kun saan vihdoin haastavan emulsion pysymään stabiilina; silloin on aina pakko hieman tuulettaa yksin labrassa.

Nimi: Kristofer Vänttinen
Opinnot: ETM (Elintarvikekemia), Helsingin yliopisto
Töissä: Tuotekehityspäällikkö, Lumene Oy, Espoo

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Olin lapsuudesta asti kiinnostunut ympäristöstä ja luonnosta. Hakeuduin yläasteella opiskelemaan enemmän luonnontieteitä erityislinjalle. Välivuosien jälkeen ajatuksenani oli hakeutua alun perin ravitsemustieteitä lukemaan, mutta sitten elintarvikekemian opinnot veivät mukanaan. Opintojen puolivälissä osa-aikatyö kosmetiikkalaboratoriossa sai kiinnostuksen heräämään kosmetiikan formuloinnista. Täydensin osaamistani elintarviketurvallisuuden opinnoilla ulkomailla.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Lumene Oy valmistaa Espoon tehtaallaan kosmetiikkatuotteita kuluttajille. Tuotteitamme ovat mm. ihonhoidolliset tuotteet (kasvotuotteet, vartalotuotteet, puhdistustuotteet), meikkivoiteet ja värikosmetiikka. Kehitämme ja tutkimme myös aktiiviaineita pohjoismaisesta luonnosta, esimerkiksi marjoista, kukista, sienistä ja puusta. Käytämme usein sivuvirtatuotteita hyödyksi. Tutkimme myös ekologisia pakkausratkaisuja.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Tuoteprojektien vaihtelevuus ja alan jatkuva kehittyminen. Meillä on Lumenella mahtava tuotekehitystiimi, jonka kanssa on ilo työskennellä. Jokainen työpäivä on erilainen. Työssäni on mielenkiintoista kehittää ja tutkia uusia raaka-aineita pohjoismaisesta luonnosta sekä kehittää uusia, innovatiivisia kosmetiikkatuotteita kuluttajillemme!

Nimi: Nina Aalto
Opinnot
: Insinööri AMK (Bio- ja kemiantekniikka), Metropolian ammattikorkeakoulu. Laboratorioanalyytikko (Biokemia), Metropolian ammattikorkeakoulu.
Töissä: Tutkimusassistentti, Teknos Oy, Helsinki

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Haaveilin pitkään lääketieteenopinnoista, mutta pääsykokeiden, haastavien opintojen ja kilpaurheilu-uraan yhdistämisestä tuntui ajatuksena liian haastavalta. Lähdin tutkimaan opiskeluvaihtoehtoja avarakatseisemmin. Päädyin Metropolian ammattikorkeakouluun, jossa suoritin kaksi toisiaan täydentävää tutkintoa. Opintojen käytännönläheisyys auttoi työelämään valmistautumisessa ja siirtymisessä. Olen luottanut aina, että kun suhtautuu tulevaisuuteen uteliaisuudella ja panostaa tekemäänsä asiaan, niin se kannattaa.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Teknos tuottaa kestäviä pinnoiteratkaisuja maailmanlaajuisesti. Pinnoitteella suojataan kohdetta ja tuodaan pintaan erilaisia toiminnallisuuksia, joiden avulla kohteen käyttöikä pitenee. Toimintaamme ohjaa sisukkuus, luovuus ja oikeudenmukaisuus.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Työssäni saan kohdata monen alan osaajia ja työskennellä heidän kanssaan mielenkiintoisten projektien ja haasteiden parissa. Palkitsevaa on nähdä, kun tuotekehitysprosessissa päästään testaamaan tuotteita koeajoissa. Asiakkaiden menestystarinoiden linkittyminen omaan tekemiseen on erityisen palkitsevaa.

Nimi: Topias Heinisuo
Töissä: Tekninen palveluinsinööri, Kiilto Oy, Lempäälä
Opinnot: Laboratoriotekniikan insinööri (valmistumisvuosi 2018, Tampereen ammattikorkeakoulu)

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Varsinaista unelmaa minulla ei koskaan ollut, paitsi hieman nuorempana koripalloilijan ura. Mutta tiesin ala-asteelta asti, että minua kiinnosti luonnontieteet enemmän kuin muut aineet, ja lukion jälkeen lähdin kokeilemaan kemianalan insinööriopintojen suuntaa. Päädyin jäämään kotikaupunkiini Tampereelle opiskelemaan laboratoriotekniikkaa, josta valmistuneena pääsin melkein saman tien Kiilto Oy:lle töihin.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Kiilto Oy kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Itse pääsen kehittämään palveluita eri liiketoiminta-alueille sekä laadunvalvontakokonaisuuksia asiakkaillemme.

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Uusien asioiden luominen, oman työn jälki sekä projektionnistumiset tuovat jokaiseen työviikkoon paljon positiivisuutta. Nautin myös vastuusta ja haasteista, joita olen saanut urani edetessä. Lisäksi työyhteisöni on minulle ennenkuulumattoman mukava ja avoin.

Nimi: Sanna-Mari Vasarainen
Opinnot: prosessinhoitaja, tekniikan erikoisammattitutkinto, työn ohessa kone- ja tuotantotalous (amk)
Töissä: Vuorotyöjohtaja, Yara Suomi Oy (Siilinjärvi)

1. Mistä unelmoit nuorena ja mitä sitten päädyit tekemään?

Nuorena pidin kovasti kemian tunneista koulussa, mutten uskaltautunut lähteä lukioon opiskelemaan. Pidin kovasti myös kasveista, joten päädyin opiskelemaan puutarhataloutta. Puutarhuriksi valmistumisen jälkeen työtilanne oli heikko, joten päätin toteuttaa nuoruuden haaveeni ja lähdin opiskelemaan prosessitekniikkaa Kuopioon. Prosessitekniikka paljastuikin mielenkiintoiseksi alaksi, jossa työmahdollisuudet olivat hyvät. Työskentelin ensin prosessinhoitajana ja kokemuksen kartuttua prosessienohjaajana Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikalla rikastamolla. Lopulta tie vei vuorotyönjohtajan tehtävään. Työn ohella opiskelin myös työteknikoksi ja samalla suoritin tekniikan erikoisammattitutkinnon. Tällä hetkellä opiskelen työn ohella kone- ja tuotantotaloutta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

2. Minkälaisia ratkaisuja työpaikallasi kehitetään?

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikalla valmistetaan lannoitteita ja fosforihappoa. Lisäksi Siilinjärvellä sijaitsee fosfaattikaivos, josta louhittava malmi jatkojalostetaan lannoitteeksi. Maasta saadun fosforin lisäksi lannoitteiden pääraaka-aineet ovat typpi, jota saadaan ilmasta ja kalium, jota saadaan muinaisten merien suolasta. Kyse on luonnon peruselementtien yhdistämisestä ja ne muodostavat Yaran mineraalilannoitteen luonnolliset raaka-aineet. ”Se on kemiaa”

3. Mikä työssäsi on innostavinta?

Työntekijöiden onnistuminen työssään, monipuolisuus ja haasteiden ratkaiseminen tekevät vuorotyönjohtajan työstä mielenkiintoista. Työpäivät eivät ole koskaan samanlaisia ja se tässä alassa on parasta!