Hyppää sisältöön
Etusivu Tietoa meistä Innovaatiopalkinto

Innovaatiopalkinto

Kemianteollisuus palkitsee alan toimijoita joka toinen vuosi jaettavalla 30 000€ suuruisella innovaatiopalkinnolla. Kemian innovaatioita tarvitaan maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen ja hyvinvoinnin tuottamiseen. Uudenlaiset kemian tuotteet ja palvelut voivat muuttaa maailmaa.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon finalistit on valittu!

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Etsimme suuria ja pieniä innovaatioita, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin sekä ihmisten arkipäivässä että teollisissa tuotantoprosesseissa.

Tämän vuoden innovaatiopalkinnon finalisteja on viisi. Finalistit on valinnut Kemianteollisuus ry:n innovaatioryhmän jäsenistä koostuva valintaryhmä.

Luonnon kuormitusta vähentäviä prosesseja on syytä kehittää kaikin tavoin. Oulun Yliopiston CAAMA-projektin innovaation ydin on uusi prosessi metallien talteenottoon vedestä. Menetelmän avulla esimerkiksi kaivosteollisuuden prosessivesi saadaan käsiteltyä tehokkaammin. Menetelmä luo omavaraisuutta Suomelle, kun muualta tulevien maametallien kierrätysastetta pystytään lisäämään.

Kaoliinisavesta kemikaalien avulla valmistettu adsorbentti on jo lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempi kuin yleisesti käytetty aktiivihiilimenetelmä. Innovatiiviset jätevedenpuhdistusmenetelmät ovat tie kestävämpään kaivosteollisuuteen. Puhdas vesi on elämän perusedellytys.

Poistoleikkaus on kova toimenpide syövän hoidossa. Hyvä täsmälääkitys luo toivoa ja hoitovaihtoehtona parantaa merkittävästi potilaan elämänlaatua.

Finvectorin kehittämä viruspohjainen geeniterapialääke on merkittävän vaiheen edessä. Kuopioon valmistuvan tehtaan henkilöstöllä on selkeä jokapäiväinen tehtävä: tuottaa lääkettä, jota kukaan muu ei ole aiemmin tehnyt. Suuri tuotantoprosessi lisää mahdollisuuksia pelastaa ihmishenki tilanteessa, jossa aiemmin ei ollut toivoa.

Yli viidestäkymmenestä kansallisuudesta koostuvaa työryhmää yhdistää sama motiivi: halu parantaa maailmaa.

Maailmassa on paljon arvokkaita mineraaleja, mutta ei yhtään liikaa hukattavaksi. Tracegrow’n luoman teknologian avulla puhdistetaan ja otetaan talteen arvokkaita raaka-aineita, kuten sinkkiä ja mangaania.

Kuka olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että käytetyistä alkaliparistoista voitaisiin tehdä lannoitteita maatalouden käyttöön. Teknologiamme avulla tämä on nykypäivää. Tavoitteenamme on myös erottaa ja valmistaa mangaanisakasta akkupuhdasta mangaania, joka soveltuisi sähköautoihin. Hupenevia luonnonvaroja ei saa hukata. Niille on annettava uusi elämä.

Maailman meriä kuormittaa haitallinen biomassa. Poistamalla mädäntyvää merileväkukintoa vähennämme
merien rehevöitymisongelmaa.

Origin By Ocean jalostaa levistä raaka-ainetta kemianteollisuudelle ja kemiallisen prosessin kautta levästä tuotetaan erilaisia tuotteita ihonhoitoon, elintarviketeollisuuteen tai vaikka puhdistustuotteiksi. Näin korvataan fossiilipohjaisia komponentteja kuluttajatuotteissa luoden samalla positiivisia ympäristövaikutuksia.

Meribiologimme, kemistimme ja ympäristöinsinöörimme työskentelevät rakkaudesta meriin ja parempiin kuluttajatuotteisiin.

Vakavat tartuntataudit kuormittavat koko yhteiskuntaa. Mitä jos onnistuisimme estämään vaarallisen viruksen pääsemisen ihmisen tai eläimen kehoon? Silloin virus ei pystyisi muuttumaan.

Hyvä rokote toki minimoi oireita, mutta ei pysäytä viruksen leviämistä. FinnCuren innovaatio tuo lääkkeiden ja rokotusten rinnalle partikkelit, jotka tukkivat uudenlaisia ratkaisuja.

Ketkä voivat hakea?

Kemianteollisuuden Innovaatioryhmän Innovaatiopalkinto annetaan henkilölle, työryhmälle tai yritykselle, jolla on kemian alan lupaava, teollisesti hyödynnettävä tai jo hyödyntämisvaiheessa oleva innovaatio tai lupaava alkuvaiheen keksintö. Palkinto koskee sekä korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa että yrityksissä tapahtuvaa toimintaa.

Seuraava Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto jaetaan kesäkuussa 2024.

Voit tutustua edellisen Innovaatiopalkinnon 2022 palkintofinalisteihin alla olevalta videolta: