Hyppää sisältöön

Huoltovarmuus

Kemian pooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen, Kemianteollisuus ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n, Teknisen Kaupan Liitto ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Poolin toiminta painottuu kriittiseen kemianteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa elintarvike-, energia-, ja terveydenhuollon sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tarvitsemien kemian alan tuotteiden saatavuuden turvaamista häiriö- ja poikkeustilanteissa. Lisäksi toiminnan suunnittelussa huomioidaan yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin sekä kuljetussektorin tarpeet.

 Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi kemian alalla.

Poolin tarjoamat palvelut

Pooli ylläpitää maassamme käytettävien kemikaalien käyttöä ja valmistusta arvioivaa kemikaalitietokantaa sekä muodostaa kemianteollisuuden ja sen eri toimialojen huoltovarmuuden tilannekuvan. Arviointiensa ja valmiusharjoituksissa saamiensa tulosten pohjalta kemian pooli tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Pooli pääsääntöisesti kutsuu huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi arvioidut yritykset mukaan poolitoimintaan. Mikäli yritys itse katsoo tuotantonsa olevan kriittistä joko lopputuotteena tai arvoketjun osana myös yhteiskunnallisten häiriöiden tai poikkeusolojen aikana, voi yritys olla yhteydessä Kemianteollisuus ry:n yhteydessä toimivaan kemian poolin toimistoon. Yrityksen esityksen pohjalta voidaan yritys hyväksyä jäseneksi pooliin.    

Pooli ei kerää mukana olevilta yrityksiltä osallistumis-, liittymis- tai jäsenmaksuja vaan kaikkiin poolin seminaareihin tai harjoituksiin osallistuminen on ilmaista.

Huoltovarmuuden Polttonestepooli ja Kaasupooli

Poolit vastaavat polttoneste- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta vakaviin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Poolien tehtävänä on kehittää alan huoltovarmuutta. 

Pooli on alan viranomaisten ja yritysten yhteistyöelin, joka kehittää alan huoltovarmuutta mm. järjestämällä koulutusta ja harjoituksia sekä koordinoimalla kehittämishankkeita. Poolien toimintaan osallistuvat huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset. Toimintaan osallistuminen ei edellytä yrityksiltä osallistumis-, jäsen tms. maksuja. Seminaarit ja kurssit ovat maksuttomia, mutta osallistujat maksavat omat matka- yms. kulunsa. Kemianteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus ovat sopineet Polttonestepoolin ja Kaasupoolin toiminnan sijoittamisesta Kemianteollisuus ry:n yhteyteen.

Polttonestepoolin tehtäväkenttään sisältyvät öljytuotteiden lisäksi biopohjaiset polttonesteet. Toimialaan kuuluvat polttonesteiden jalostus ja maahantuonti, jakelu, varastointi ja kuljetukset. Poolitoimikunnassa ovat edustettuina myös alan viranomaiset ja puolustusvoimat.

Kaasupoolin tehtäväkenttään kuuluvat laajasti uudet energia- ja raaka-aine käytössä olevat kaasut sekä infrastruktuurin ja avointen kaasumarkkinoiden luomat mahdollisuudet. Kaasupoolin toimialaan kuuluvat energiakaasujen maahantuonti ja siirto, tuotanto, jakelu ja myynti. Poolitoimikunnassa ovat edustettuina myös kaasujen loppukäyttäjät.

Kemianteollisuus ry vastaa poolien käytännön toiminnasta ja saa Huoltovarmuuskeskukselta täysimääräisen korvauksen työstään. Kemianteollisuus ry:n edustaja on myös jäsenenä molempien poolien poolitoimikunnissa.