Hyppää sisältöön
Etusivu Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

Tämän Internet-sivuston (jäljempänä ”sivusto”) julkaisija on Kemianteollisuus ry (jäljempänä ”KT ry”). Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, sivuston käyttäminen on kiellettyä.

Immateriaalioikeudet

Sivuston sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia. Palveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Sivuston omistusoikeus ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat KT ry:lle, sen yhteistyökumppaneille tai muille oikeudenhaltijoille. Sivuston sisällön tai ulkoasun osittainenkin kopioiminen, julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman lupaa on kiellettyä. 

Muutokset ja muokkaukset

KT ry:llä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa ja muokata sivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä ja saatavuutta sekä lakkauttaa palvelu. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan se jälkeen, kun sitä koskeva ilmoitus on julkaistu sivustolla.

Vastuunrajoitukset

KT ry pyrkii siihen, että sivusto on käytettävissä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. KT ry ei kuitenkaan voi taata, että palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. KT ry voi keskeyttää palvelun tarjoamisen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tämän sivuston sisällön oikeellisuus ja luotettavuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta KT ry ei voi taata, etteivät sivustolla julkaistut tekstit, kuvat tai muut tiedostot sisältäisi teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä vastaa sivuston sisällön soveltamisesta.

KT ry ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä.

Kemianteollisuus ry ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, joihin tältä sivustolta mahdollisesti on linkki. Kemianteollisuus ry ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- ja tekijänoikeuksista tai palvelussa mahdollisesti esiintyvien ulkopuolisten yritysten tai muiden yhteisöjen tuotteiden tai palveluiden tietojen oikeellisuudesta.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä ymmärtää, että verkkoympäristöjen ja -palvelujen tietoturva ei ole aukoton. Kukin käyttäjä vastaa itse omien tietojärjestelmiensä tietoturvasta. Sivujen käyttäjä vastaa sivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. KT ry ei vastaa keskusteluissa esitetyistä aineistoista eikä mielipiteistä. Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista.

Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Ylläpidolla on oikeus muokata, poistaa tai poistattaa asiattomia viestejä. Viestitilaa ei saa käyttää kaupalliseen mainontaan.

Tietojen tallentaminen

KT ry voi tallentaa ja analysoida tietoja sivujen käytöstä tai hankkia tällaista tietoa kolmansilta osapuolilta palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.