Esitteet

Löytyi 14 esitettä

Esitteet | 22.03.2019

Perusasiat kuntoon! - Selvitys vientiyritysten johtajien näkemyksistä Suomesta teollisuuden toiminta- ja investointiympäristönä.

Suomalaiset vientiyritysten johtajat pitävät kysymystä Suomen vetovoimaisuudesta teollisuuden toiminta- ja investointiympäristönä ensiarvoisen tärkeänä. Mikäli perusasiat eivät ole kunnossa, investoinnit suuntautuvat Suomen ulkopuolelle. Innovaatiotoimintaan tarvitaan lisäpanostuksia, jotka tulee suunnata yritysvetoisiin TKI-hankkeisiin. Yliopistojen huippututkimuksen tasoa on nostettava.

pdf/318,01 kt

Esitteet | 09.10.2018

Kemianteollisuuden osaamiskartoitus 2018

Perusta luodaan opinnoissa - Työ opitaan työssä

pdf/379,91 kt

Esitteet | 04.09.2018

Hyvinvoiva Suomi - Kemianteollisuus ry:n eduskuntavaaliesite

Paremmalla sääntelyllä ja yhteistyöllä fiksua, innovatiivista ja kestävää teollisuuspolitiikkaa. Esitteestä löytyvät Kemianteollisuus ry:n keskeiset eduskuntavaaliteemat, hyvinvoivan Suomen rakennusainekset.

pdf/45,38 kt

Esitteet | 18.05.2016

Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuus ry - Kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö. Julkaisuvuosi 2016

pdf/333,22 kt

Esitteet | 03.11.2015

Parantaako biotalouden kehittyminen kemian poolin alueen huoltovarmuutta? 2. painos (2015)

Selvitys biotalouden eri tuotantomahdollisuuksien merkityksestä ja mahdollisuuksista huoltovarmuudelle kemianteollisuuden näkökulmasta. Selvityksen tekijä TkT Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy. Julkaisija: Huoltovarmuusorganisaatio

pdf/1530,92 kt

Esitteet | 14.10.2015

Paikallinen sopiminen Kemianteollisuudessa - Opas paikallisen sopimisen osapuolille

Kemianteollisuus ry:n, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhdessä laatima opas paikallisen sopimisen osapuolille. Päivitetty 2015.

pdf/366,87 kt

Esitteet | 23.01.2015

Osaajaksi Kemianteollisuuteen

Tietoa kemian alan opinnoista ja osaamistarpeista

pdf/199,29 kt

Esitteet | 06.10.2014

Kilpailukykyä, investointeja ja uutta liiketoimintaa

Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö houkuttelee investoimaan ja uusiutumaan. Pidetään kiinni lupauksista ja rakennetaan johdonmukaisesti tulevaisuutta!

pdf/1238,57 kt

Esitteet | 17.04.2014

Kemianteollisuus ry:n säännöt

Kemianteollisuus ry:n säännöt

pdf/152,39 kt

Esitteet | 17.04.2014

Kemianteollisuus alana - taskuesite

Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuustuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Julkaisuvuosi 2014

pdf/639,23 kt

Esitteet | 01.04.2014

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Tässä oppaassa kuvataan lyhyesti yrityksiin tulevien harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden taustaa ja tavoitteita. Harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä koskevien yleisten tietojen ja ohjeiden lisäksi oppaan liitteisiin on tiivistetty harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä koskevat työehtosopimusmääräykset kemian sopimusaloilla.

pdf/324,95 kt

Esitteet | 31.01.2014

Biosidit - Yritysjohdon taskumuistio

Taskumuistiossa selvitetään EU:n biosidiasetuksen pääasiallinen sisältö ja sen tuomat muutokset sekä biosideihin liittyvät velvoitteet toiminnanharjoittajalle. Se on tarkoitettu yrityksille, jotka vastaavat biosidivalmisteiden tai niillä käsiteltyjen esineiden tai biosiditehoaineiden markkinoille saattamisesta. Tammikuu 2014.

pdf/447,75 kt

Esitteet | 08.10.2013

Suomen kemianteollisuus ja biotalous-selvityksen tiivistelmä

Tiivistelmä perustuu Kemianteollisuus ry:n teettämään selvitykseen, jonka puitteissa toteutettiin sähköinen kysely jäsenyrityksille sekä haastateltiin 23 yritystä ja 10 alan muuta toimijaa. Kyselyyn vastasi 43 yritystä. Aineisto kerättiin aikavälillä maaliskuu 2013 - syyskuu 2013.

pdf/117,72 kt

Esitteet | 07.06.2013

Future with Chemistry -raportti

Aalto-yliopiston International Design Business Management -opiskelijatyöryhmä selvitys kemian alaan liittyvistä mielikuvista. 2013. Kieli: Englanti

pdf/1380,13 kt