Hyppää sisältöön

Tapaturmapäivä 13.9. – kemianteollisuudessa tapaturmat vähentyneet kolmessa vuosikymmenessä 90 %

Perjantaina 13.9. vietettävä valtakunnallinen Tapaturmapäivä kiinnittää huomiota tapaturmien ehkäisyyn ja mahdollisuuteen parantaa oman työyhteisön työhyvinvointia. Kemianteollisuudessa turvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä hyvää tulosta. Vuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 90 prosenttia.

Suomessa sattuu vuosittain yli satatuhatta työtapaturmaa. Kemianteollisuuden yrityksissä työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä konkreettisia hyviä tuloksia. 

Kemianteollisuuden omaehtoisessa vastuullisuusohjelmassa Responsible Care seurataan yritysten vastuullisuustyötä lukuisilla mittareilla ja indikaattoreilla. Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 98 yritystä, jotka edustavat noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja noin 60 % henkilöstöstä. 

Suomessa Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 4,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti vuonna 2018. Tapaturmataajuus laski peräti 10 prosenttia vuodesta 2017. Vertailuvuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 90 prosenttia. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

Vuonna 2018 Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä ei tapahtunut ainuttakaan omalle henkilöstölle tai urakoitsijoille kuolemaan johtaneita tapaturmia. 

Kemianteollisuudesssa turvallisuusosaaminen on olennainen osa ammattitaitoa. Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestetään lähes 3 000 koulutustilaisuutta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista vuosittain.

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä.  Vuonna 2018 läheltä piti -raportteja ja turvallisuushavaintoja tehtiin lähes 40 000 kappaletta.

Kemianteollisuuden Turvallisuuspalkinto on joka toinen vuosi jaettava .tunnustuspalkinto, joka kannustaa tavoitteelliseen turvallisuustyöhön, parempiin tuloksiin ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin huhtikuusssa 2019 Nalco Finland Manufacturing Oy, Kraton Chemical Oy sekä Neste Oyj. Oppilaitoksista palkittiin Centria-ammattikorkeakoulun Kemiantekniikka. Kunniamaininnan saivat Borealis Polymers Oy ja Nokian Renkaat Oyj.