Responsible Care

Sidosryhmätilaisuudet

Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö ovat osa kemianteollisuuden vastuullisuutta. Responsible Care...

JPG/618,82 kt

Ympäristö- ja turvallisuuskoulutusten määrä

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestettiin vuonna 201...

JPG/707,39 kt

Ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit sekä käyttökustannukset

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjemassa mukana olevat yritykset investoivat ympäristö-, terve...

JPG/669,12 kt

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmät toimivat yritysten johtamisen ja toimintojen jatkuvan kehittämisen työkaluina. ...

JPG/624,98 kt

Materiaalivirrat tuotannossa

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevin yritysten materiaalivirrat on koottu yhteenvedoksi. Vuonn...

JPG/374,28 kt

Energian kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

JPG/684,49 kt

Veden kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutettiin 0,94 litraa ...

JPG/652,44 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

jpg/696,55 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

JPG/605,50 kt

Vesipäästöt

Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. Responsible Car...

JPG/607,24 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja

Työhyvinvoinnin seuranta oli Responsible Care –ohjelmassa kattavasti käytössä kolmannen kerran. Vuon...

JPG/487,35 kt

Läheltä piti - raportointi

Läheltä piti - raportointi Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisäänty...

JPG/433,14 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/606,18 kt

Omaisuusvahingot

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtuneiden omaisuusvahinkojen suuruus ol...

JPG/439,72 kt