Responsible Care

Jäteveden kemiallinen hapenkulutus

Kemiallinen hapenkulutus (COD eli Chemical Oxygen Demand) kuvaa sitä happimäärää, joka tarvitaan haj...

jpg/142,44 kt

Jäähdytysveden ja muun veden kulutus sekä kulutuksen suhde tuotantomäärään

Veden kokonaiskulutus jaetaan jäähdytysveden käyttöön ja veden kulutukseen tuotannossa. Jäähdytysves...

JPG/718,41 kt

Kiertotalouden materiaalivirrat ja resurssitehokkuus 2022

Materiaalivirrat tuotannossa Responsible Care –ohjelmassa mukana olevin yritysten materiaalivirrat ...

jpg/130,40 kt

Energiankulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

jpg/181,98 kt

Vedenkulutus

Vedenkulutus​ Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutetti...

jpg/149,51 kt

Typpipäästöt veteen

Määritelmä​ Typpiyhdisteiden päästöt mitataan ja lasketaan typpenä (N). Typpipäästöt näkyvät vesist...

jpg/177,10 kt

Fosforipäästöt veteen

Määritelmä​ Fosforiyhdisteiden päästöt mitataan ja lasketaan fosforina (P). Fosforipäästöt näkyvät ...

jpg/154,98 kt

​ Sulfaattipäästöt veteen

Määritelmä​ Rikkiyhdistepäästöt mitataan ja lasketaan sulfaatteina (SO42- ), koska suurin osa vesis...

jpg/153,67 kt

Rikkiyhdisteiden päästöt ilmaan

Määritelmä Rikkiyhdisteiden päästöt ilmoitetaan rikkidioksidiksi (SO2) laskettuina. Tehtaan alueell...

jpg/143,45 kt

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt ilmaan

Haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä (VOC eli Volatile Organic Compounds) tarkoitetaan sellaista org...

jpg/161,77 kt

Typpiyhdisteiden päästöt ilmaan

Määritelmä​ Typpiyhdisteiden päästöt ilmaan ilmoitetaan typpidioksidiksi (NO2) laskettuina ja määrä...

jpg/174,06 kt

Kasvihuonekaasupäästöt CO2 ekvivalentteina (Scope 1 ja 2)

Kasvihuonekaasupäästöt Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuoneka...

jpg/117,75 kt

Ilmastotavoite

Responsible Care –ohjelmassa vuonna 2022 mukana olevista yrityksistä 57 % on asettanut oman sisäisen...

jpg/98,67 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

jpg/158,97 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

jpg/155,23 kt

Vesipäästöt

Vesipäästöt​ Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. R...

jpg/145,52 kt

Tapaturmataajuus - 25 yritystä ilman työtapaturmia vuonna 2022

Työtapaturmilla tarkoitetaan henkilöstölle tapahtuneita onnettomuuksia, joissa on tarvittu lääkinnäl...

jpg/74,65 kt

Kemianteollisuuden tapaturmahistoria

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

jpg/139,74 kt

Tapaturmataajuus

  ​ ​

jpg/141,42 kt

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta ...

JPG/590,79 kt

Ohjelmaan sitoutuneiden yritysten henkilöstö ja tuotanto

Responsible Care –ohjelma kattaa Suomessa noin 80 % tuotannosta ja mukaan olevissa yrityksissä työsk...

jpg/178,30 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja 2022

Työhyvinvointi​ ​Parempaan päin:​ Henkilöstön kehittämissuunnitelmat tehdään lähes kaikissa jäse...

jpg/119,05 kt

Läheltä piti -raportointi ja turvallisuushavainnot

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteol...

JPG/581,52 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/742,22 kt