Responsible Care

Jäähdytysveden ja muun veden kulutus sekä kulutuksen suhde tuotantomäärään

Määritelmä Veden kokonaiskulutus jaetaan jäähdytysveden käyttöön ja veden kulutukseen tuotannossa. ...

JPG/718,41 kt

Kiertotalouden indikaattorit 2021

Materiaalivirrat tuotannossa   Responsible Care –ohjelmassa mukana olevin yritysten materiaalivirr...

JPG/826,70 kt

Energiankulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

JPG/699,48 kt

Vedenkulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutettiin 1,15 litraa ...

JPG/694,51 kt

Kasvihuonekaasupäästöt CO2 ekvivalentteina (Scope 1 ja 2)

Kasvihuonekaasupäästöt Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuoneka...

JPG/507,40 kt

Ilmastotavoite

Kemianteollisuus ry asetti Hiilineutraali kemia -tavoitteen keväällä 2019. Vuonna 2020 Responsible C...

JPG/371,41 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

JPG/662,56 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

JPG/754,19 kt

Vesipäästöt

Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. Responsible Car...

JPG/719,78 kt

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta ...

JPG/738,35 kt

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuus Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta ...

JPG/590,79 kt

Ohjelmaan sitoutuneiden yritysten henkilöstö ja tuotanto

Responsible Care –ohjelma kattaa Suomessa noin 80 % tuotannosta ja mukaan olevissa yrityksissä työsk...

JPG/774,31 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja Vuonna 2021 sairaspoissaolot olivat 3,56 % kokonaistyötunneista ja ...

JPG/616,86 kt

Läheltä piti -raportointi ja turvallisuushavainnot

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteol...

JPG/581,52 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/742,22 kt