Responsible Care

Kiertotalouden indikaattorit 2020

Materiaalivirrat tuotannossa Responsible Care –ohjelmassa mukana olevin yritysten materiaalivirrat ...

JPG/771,49 kt

Energiankulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

JPG/648,80 kt

Vedenkulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutettiin 0,98 litraa ...

JPG/679,48 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

JPG/634,44 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

JPG/698,10 kt

Vesipäästöt

Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. Responsible Car...

JPG/690,24 kt

Ohjelmaan sitoutuneiden yritysten henkilöstö ja tuotanto

Responsible Care –ohjelma kattaa Suomessa noin 80 % tuotannosta ja mukaan olevissa yrityksissä työsk...

JPG/708,63 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja Vuonna 2019 sairaspoissaolot olivat 3,5 % kokonaistyötunneista ja v...

JPG/547,94 kt

Läheltä piti -raportointi ja turvallisuushavainnot

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteol...

JPG/571,90 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/648,51 kt