Hyppää sisältöön

Di-isosyanaattien käsittelijöiden koulutusvaatimus astuu voimaan 24.8.2023

REACH-asetuksen rajoitus säätää, että di-isosyanaatteja sellaisenaan tai muissa seoksissa ei saa käyttää teollisuus- ja ammattikäytössä 24.8.2023 jälkeen, ellei käyttäjä ole suorittanut koulutusta di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä.

Rajoitus koskee kaikkia di-isosyanaatteja (kemiallinen rakenne O = C=N-R-N = C=O, jossa R on mikä tahansa hiilivetyryhmä). Vaatimukset eivät koske seoksia, joissa di-isosyanaattien pitoisuus on alle 0,1%. Velvoite koskee työnantajaa, joten yrityksen kannattaa pitää kirjaa koulutuksen käyneistä työntekijöistä. Koulutuksen vähimmäisvaatimukset on määritelty rajoituksessa. (linkki säädökseen)

Perustason koulutus tarvitaan kaikille, jotka ovat koulutusvelvollisuuden piirissä.

Keskitason koulutus tarvitaan seuraaviin käyttöihin:

 • seosten avokäsittely huoneenlämpötilassa
 • ruiskuttaminen tuuletetussa ruiskutuskopissa
 • tela- ja sivellinpinnoitus
 • upotus- ja kaatokäsittely
 • vielä täysin kovettumattomien, jo jäähtyneiden esineiden mekaaninen jälkikäsittely (esimerkiksi leikkaaminen)
 • puhdistus ja jätteet 
 • muut käyttötarkoitukset, joissa ihon ja/tai hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen on vastaava

Syventävä koulutus tarvitaan seuraavista:

 • epätäydellisesti kovettuneiden esineiden käsittely (esimerkiksi vastikään kovetetut, vielä lämpimät esineet)
 • valutyöt
 • di-isosyanaattilaitteiden huolto- ja korjaustyöt
 • lämpimien tai kuumien (> 45 °C) valmisteiden avokäsittely
 • ruiskutus avotiloissa, niukasti tai vain luonnollisesti tuuletetuissa tiloissa (mukaan luettuina suuret teollisuussalit) ja suurenerginen ruiskutus (esim. vaahdot ja elastomeerit) 
 • muut käyttötarkoitukset, joissa ihon ja/tai hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen on vastaava

Näiden koulutusosioiden sisältövaatimuksista kerrotaan rajoituksen kohdassa 5.

Koulutuksia tarjotaan tällä hetkellä seuraavilla sivuilta

Safe use of diisocyanates –sivuston koulutuksesta on valtaosa käännetty suomeksi ja puuttuvat osiot on luvattu elokuun kolmannen viikon aikana. Koulutuksesta on annettu seuraavat lisätiedot:

 • Kun valitsee listalta keskitason tai syventävän koulutuksen, siihen sisältyy perustason koulutus automaattisesti.
 • Itseopiskelussa koulutuspaketin hinta on 5 € ja tilauksen käsittelymaksu on 10 €
 • Materiaalissa on mahdollisuus kouluttajamallille
 • Tentin suorittamisesta saa halutessa todistuksen.