Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaaminen on tärkeä osa kemianteollisuuden henkilöstön ammattitaitoa. Kemianteollisuuden Reponsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestetään lähes 3000 koulutustilaisuutta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista vuosittain. Kemianteollisuus ry tekee turvallisuusosaamiseen liittyvissä asioissa yhteistyötä Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan sekä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

 Yhteisiksi toimenpiteitä ovat:

  • Prosessiturvallisuuden osaamis- ja koulutustarpeiden kartoittaminen
  • Hyvien koulutuskäytäntöjen jakaminen muille sidosryhmille
  • Oppilaitos – yritys-yhteistyöpilottien käynnistäminen
  • Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon oppilaitossarjan perustaminen

Oppilaitokset mukaan palkinnon kehittämiseen

Kemianteollisuus kannustaa kaikkia oppilaitoksia turvallisuustyön ja -osaamisen kehittämiseen. Tätä varten Kemianteollisuuden turvallisuuspalkintoon 2017 perustettiin uusi sarja oppilaitoksille. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa turvallisuushavainnoista – ja turvallisuushavaintokävelyistä.

Anni Siltanen
Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
FM, M.A.

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi

Merja Vuori
Johtava asiantuntija, Turvallisuus
DI

+358 40 730 1932

merja.vuori­@kemianteollisuus.fi