Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaaminen on tärkeä osa kemianteollisuuden henkilöstön ammattitaitoa. Kemianteollisuuden Reponsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä järjestetään lähes 3000 koulutustilaisuutta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheista vuosittain. Kemianteollisuus ry tekee turvallisuusosaamiseen liittyvissä asioissa yhteistyötä Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan sekä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa.

 Yhteisiksi toimenpiteitä ovat:

  • Prosessiturvallisuuden osaamis- ja koulutustarpeiden kartoittaminen
  • Hyvien koulutuskäytäntöjen jakaminen muille sidosryhmille
  • Oppilaitos – yritys-yhteistyöpilottien käynnistäminen
  • Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon oppilaitossarjan perustaminen

Oppilaitokset mukaan palkinnon kehittämiseen

Kemianteollisuus kannustaa kaikkia oppilaitoksia turvallisuustyön ja -osaamisen kehittämiseen. Tätä varten Kemianteollisuuden turvallisuuspalkintoon 2017 perustettiin uusi sarja oppilaitoksille. Liikkeelle voi lähteä vaikkapa turvallisuushavainnoista – ja turvallisuushavaintokävelyistä.

Anni Siltanen
Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuuden vetovoimatyö, oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen, LUMA, osaaminen, koulutuspolitiikka, Kemianteollisuuden osaamis- ja vetovoimavaliokunta

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi

@AnniSiltanen