Hyppää sisältöön

Erin Pettersson, Borealis: Parasta työssäni on työtehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus

Hei! Nimeni on Erin Pettersson ja tänä kesänä olen päässyt työskentelemään Borealis Polymers Oy:llä TA (Turnaround) Engineer Traineena, eli seisokin insinööriharjoittelijana. Kun puhutaan tämän vuoden seisokista Borealiksella, sillä tarkoitetaan yrityksen olefiiniyksikössä ja muovituotantolaitoksilla järjestettävää suurseisokkia, eli tuotannon pysäytystä.

Seisokin aikana laitoksilla suoritetaan huolto-, korjaus-, investointi-, puhdistus- ja tarkastustöitä. Näillä varmistetaan sekä turvallinen että luotettava tuotantokausi seuraavaan pysäytykseen asti. Seisokin toteutusajankohtana on tuleva syksy 2023 ja se työllistää yli 2000 ulkopuolista palvelutoimittajaa.

Työskentelen tehtävässä, jossa vaaditaan tarkkuutta, varmuutta omasta tekemisestä, sekä valmiutta ottaa ohjat omiin käsiin. Minulle annetaan vastuuta valvotuissa olosuhteissa ja kokemusta kertyy harjoitteluni aikana mm. suunnittelusta, koordinoinnista, integroinnista ja johtamisesta. Työtehtäviini kuuluu siis seisokin suunnittelu- ja valmistelutöitä. Tavallinen työpäiväni pääasiassa koostuu tietokoneella työskentelystä ja erinäisistä palavereista sekä työryhmäni että palvelutoimittajien kanssa. Lisäksi työn suunnittelua ja töiden valvomista varten täytyy laitosten alueellakin käydä.

Olen kokenut työskentelyni Borealiksella erittäin mieluisaksi ja mahtavaksi kokemukseksi edetä omalla urallani. Työtehtäväni mahdollistaa tutustumisen suureen kansainväliseen yhtiöön ja sen toimintatapoihin ja yrityskulttuuriin. Koen, että kyseinen työpaikka ja työtehtävä soveltuisi opintoihini prosessi- ja materiaalitekniikan sekä myynnin ja markkinoinnin osalta, sillä nämä osa-alueet tukevat kiinnostuksen kohteitani opintojeni edetessä. Muistan jo työtä hakiessani, haastattelun jälkeen kuinka mieletön fiilis siitä tuli, kun minulle soitettiin takaisin ja kerrottiin saavani paikan.

Parasta työssäni on työtehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus, jokainen päivä on aina erilainen. Heti aloittaessani työt täällä Borealiksella, tuntui että kaikki ottivat nuoren harjoittelijan hyvin avoimin mielin vastaan. Koin varmaksi kuuluvani joukkoon ja täällä selkeästi panostetaan työyhteisöjen sisällä yhteenkuuluvuuteen. Onnistuneella perehdytyksellä ja sisäisellä verkostoitumisella olen päässyt pitkälle työskennellessäni täällä. Suurimpana motivaattorina minulle on toiminut omalta esimieheltäni ja työryhmältäni saamani vastuualueet, luottamus tekemiseeni ja tietenkin myös onnistumiset ja hyvä palaute. Olen mielestäni oppinut paljon ja kehittynyt työssäni kesän kuluessa. Kun työskentelen kansainvälisessä konsernissa, myös englanninkielen taito on ollut erittäin tärkeä valttikortti.

Tuntuu, että kesä on mennyt hurjaa vauhtia ja kohta täytyykin palata takaisin koulun penkille. Opiskelen bio- ja kemiantekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulussa ja nyt onkin jo ensimmäinen vuosi takana. Olen huomannut kiinnostuksen kohteeni vaihtelevan nykyisen työtehtäväni kautta. Eniten tällä hetkellä kiinnostaisi jatkaa opintojani biotekniikan suuntaan, mutta pikkuhiljaa myös materiaali- ja prosessitekniikan puoli ovat herättäneet mielenkiintoa.

Onneksi kesääni Borealiksella on vielä jonkin verran jäljellä, ja pääsen varmasti kokemaan vielä paljon asioita ja oppimaan uutta. Odotan innolla, mitä tuleva tuo tullessaan.

Mahtavat kesän jatkot kaikille!

Erin