Hyppää sisältöön

Tapaturmapäivänä 13.10. huomio kiireeseen ja sen seurauksiin

Tapaturmapäivänä perjantaina 13.10. huomiota kiinnitetään etenkin kiireeseen ja stressiin, jotka usein aiheuttavat tapaturmia. Kemianteollisuudessa työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut hyviä tuloksia.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy. Tapaturmakuolleisuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa ja lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon.Tapaturmista aiheutuu vuosittai yli 110 000 sairaalahoitojaksoa, joista kertyy kustannuksia yli 400 miljoonaa euroa.

Tapaturmapäivänä perjantaina 13.10. kiinnitetään huomiota etenkin kiireeseen ja sen aiheuttamiin tapaturmiin. Työterveyslaitoksen mukaan noin 45 %:ssa tapaturmissa koetaan kiirettä. 

Kemianteollisuudessa työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta. Kemianteollisuuden kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmassa Responsible Care mukana olevissa yrityksissä tapahtui 6,1 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (LTI3) vuonna 2016. Tapaturmataajuus laski 12 prosenttia vuodesta 2015. Vuodesta 1988 tapaturmat ovat vähentyneet 86 prosenttia. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

Vuonna 2016 Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä ei sattunut yhtään omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille kuolemaan johtaneita tapaturmia. Noin viidennes Responsible Care -ohjelmassa mukana olevista yrityksistä on saavuttanut nolla-tapaturmaa tavoitteen. 

Tapaturmien ennaltaehkäisyyn käytettävä läheltä piti -tilanteiden raportointi on nykyisin käytössä 93 % :lla Responsible Care –ohjelmassa mukana olevista toimipaikoista. Läheltä piti -raportteja tehtiin yli 16 000 vuonna 2016. Työturvallisuuskortti oli käytössä 72 % ohjelmassa mukana olevista toimipaikoista.

Turvallisuuden kummiverkostot ovat kemianteollisuuden yritysten oppimisverkostoja, joissa jaetaan hyviä kokemuksia ja käytäntöjä ja tunnistetaan yhteisiä kehityskohteita. Tällä hetkellä käynnissä on kuusi verkostoa ja 36 yritystä: Oulussa, Haminassa, Kilpilahdessa sekä Varsinais-Suomessa ja väriteollisuuden ja kumiteollisuuden toimialaverkostot. 

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja alan oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin huhtikuussa 2017 Arizona Chemical Oy / Kraton Chemical Oy, Finex Oy, Freeport Cobalt Oy ja Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Kemiantekniikka. Kunniamaininnan saivat Pipelife Finland Oy, Teknikum-Yhtiöt Oy ja Trinseo Suomi Oy. Voittajia yhdistää erityisesti vahvat panostukset kehitysprojekteihin.