Responsible Care

Responsible Care – kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma

Suomessa on tehty kestävän kehitystä tukevaa kehitystyötä 25 vuotta. Tapaturmat ovat vähentyneet 84 %, energiankulutus 22%, loppusijoitettava jäte 55 %, veden kulutus 54% ja kasvihuonepäästöt 31%. Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa.

Resposible Care -ohjelma keskeisiä teemoja ovat

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan yhteistyöllä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Ja vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla. Reponsible Care -ohjelmassa on mukana kaikkiaan yli 60 maata ympäri maailmaa. Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 95 yritystä, jotka edustavat noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja noin 60 % henkilöstöstä Suomessa.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta Suomessa. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Merja Vuori
Johtava asiantuntija, Responsible Care
DI

+358 40 730 1932

merja.vuori­@kemianteollisuus.fi

Katso myös
Uutiset | 19.04.2017

Työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso, Neste Oyj: Vastuuta annetaan, otetaan ja kannetaan – ylpeydellä

Uutiset | 12.04.2017

Turvallisuuden iltapäiväseminaarit Joensuussa, Naantalissa ja Oulussa 28.4.2017

Uutiset | 05.04.2017

ChemBiossa yhteistyö osoitti taas voimansa

Uutiset | 31.03.2017

Ari Kangasniemi, Freeport Cobalt: Vastuullisuudessa otettiin valtava harppaus – ja siitä ei tingitä