Responsible Care

Sidosryhmätilaisuudet

Avoin viestintä ja sidoryhmäyhteistyö ovat osa kemianteollisuuden vastuullisuutta. Resonsible Care –...

JPG/125,40 kt

Ympäristö- ja turvallisuuskoulutusten määrä

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä   järjestettiin vuonna 2...

JPG/146,36 kt

Ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit sekä käyttökustannukset

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjemassa mukana olevat yritykset investoivat ympäristö-, terve...

JPG/135,68 kt

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmät toimivat yritysten johtamisen ja toimintojen jatkuvan kehittämisen työkaluina. ...

JPG/132,81 kt

Materiaalivirrat tuotannossa

Yhteenveto  Reposnsible Care –yritysten materiaalivirroista on koottu nyt ensimmäisen kerran. Tuotan...

JPG/58,06 kt

Energian kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

JPG/135,61 kt

Veden kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutettiin 1,10 litraa ...

JPG/134,25 kt

Loppusijoitettava jäte

Loppusijoitettavan jätteen määrä tuotantokiloa kohden kertoo tuotannon resurssitehokkuudesta. Kemian...

JPG/127,77 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

JPG/138,60 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

JPG/120,02 kt

Vesipäästöt

Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. Responsible Car...

JPG/114,83 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja

Työhyvinvoinnin seuranta oli Responsible Care –ohjelmassa kattavasti käytössä toista kertaa. Vuonna ...

JPG/105,87 kt

Läheltä piti - raportointi

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteol...

JPG/82,45 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/118,81 kt

Omaisuusvahingot

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtuneiden omaisuusvahinkojen suuruus ol...

JPG/86,17 kt