Responsible Care

Missä olemme nyt

Huom! Vertailuvuotena aina se vuosi, jolloin ko. mittari on otettu käyttöön. Kertoo siis samalla sii...

JPG/950,34 kt

Responsible Care — vastuullisuustyön edelläkävijä

Mittareita noin 50 (48), uusimpana työhyvinvointiin liittyvät mittarit. Tulokset: esim. tuotantomää...

JPG/500,42 kt

Sidosryhmätilaisuudet

Avoin viestintä ja sidosryhmäyhteistyö ovat osa kemianteollisuuden vastuullisuutta. Responsible Care...

JPG/629,85 kt

Ympäristö- ja turvallisuuskoulutusten määrä

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä   järjestettiin vuonna 2...

JPG/705,94 kt

Ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit sekä käyttökustannukset

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjemassa mukana olevat yritykset investoivat ympäristö-, terve...

JPG/662,16 kt

Hallintajärjestelmät

Hallintajärjestelmät toimivat yritysten johtamisen ja toimintojen jatkuvan kehittämisen työkaluina. ...

JPG/613,31 kt

Materiaalivirrat tuotannossa

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevin yritysten materiaalivirrat on koottu yhteenvedoksi. Vuonn...

jpg/378,25 kt

Energian kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten energiatehokkuus on parantu...

JPG/683,58 kt

Veden kulutus

Kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä kulutettiin 1,08 litraa ...

JPG/653,11 kt

Loppusijoitettava jäte

Loppusijoitettavan jätteen määrä tuotantokiloa kohden kertoo tuotannon resurssitehokkuudesta. Kemian...

JPG/608,43 kt

Kasvihuonekaasupäästöt

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevien yritysten tuotannon kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilid...

JPG/687,60 kt

Ilmapäästöt

Päästöt ilmaan ovat kemianteollisuudessa jatkuvasti vähentyneet. Responsible Care –ohjemassa mukana ...

JPG/616,81 kt

Vesipäästöt

Kemianteollisuuden päästöt vesistöihin vähenivät ratkaisevasti jo 1990-luvun aikana. Responsible Car...

JPG/618,48 kt

Työhyvinvoinnin tulospoimintoja

Työhyvinvoinnin seuranta oli Responsible Care –ohjelmassa kattavasti käytössä kolmannen kerran. Vuon...

JPG/490,86 kt

Läheltä piti - raportointi

Työturvallisuuden kehittämiseen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on lisääntynyt voimakkaasti kemianteol...

JPG/428,29 kt

Tapaturmataajuus

Työturvallisuuden voimakas kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudes...

JPG/606,77 kt

Omaisuusvahingot

Responsible Care –ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtuneiden omaisuusvahinkojen suuruus ol...

JPG/436,19 kt