Hyppää sisältöön

BEWI: Edelläkävijä kemikaalipäästöjen vähentämisessä

BEWI on vähentänyt vuosikymmenien ajan kemikaalipäästöjä yhdessä Suomen suurimmista teollisuuskeskittymistä. Yritys on kerännyt Porvoon Kilpilahdessa laivojen lastitankkien pesuvesiä jo vuodesta 1985, puhdistaen niitä styreenistä.

BEWI on johtava, kansainvälinen pakkaus-, komponentti- ja eristysmateriaalien tuottaja ja se on listattu Oslon pörssissä. Yrityksen RAW-yksikkö kehittää ja valmistaa polystyreeniraaka-aineita käytettäväksi lopputuotteissa, kuten kalalaatikoissa tai eristyslevyissä rakennusalalla. Yrityksen fokuksessa on yhdistää ympäristöarvot osaksi sen toimintaa konkreettisten tekojen kautta. Kiertotalousratkaisujen lisäksi BEWI on kunnostautunut Kilpilahdessa kemikaalipäästöjen vähentämisessä. Tätä työtä on tehty alueella jo pian 40 vuotta.

– BEWI:lle on tärkeää, että kannamme vastuumme tuotannossa kokonaisvaltaisesti, sanoo tuotantojohtaja Arto Manninen. – Emme siis keskity ainoastaan siihen, että kaikki on kunnossa Porvoon tuotantolaitoksella, vaan haluamme vaikuttaa ympäristökuormitukseen koko arvoketjun osalta. Hyvänä esimerkkinä tästä on juuri styreenipesuvesien käsittely, mikä on konkreettista ympäristönsuojelutyötä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi.

BEWI:n styreenin keräys on myös esimerkki kemianteollisuuden yritysten välisestä hyvästä yhteistyöstä. BEWI:n Porvoon tuotantolaitokselle tuodaan styreeniä raaka-aineeksi laivalla Nesteen Sköldvikin sataman kautta.

– Itse työssä tarvitsemme ja saamme Nesteen satamahenkilökunnan apua, Manninen kiittää. – Tämä prosessi ei olisi mahdollista ilman heidän työpanostaan, BEWIn oman henkilökunnan työpanoksen lisäksi.

Laivojen lastitankit pestään vedellä, joka pumpataan satamassa säiliöperävaunuun. Sinne pumpattu styreeni käsitellään jätevesilaitoksella, joka on osa BEWI:n tuotantolaitosta. Säiliöperävaunu tyhjennetään pystysäiliöön ja styreeni saadaan eroteltua pesuvedestä hyvin yksinkertaisin teknisin järjestelyin. Styreenin tiheys on vettä alhaisempi ja se hakeutuu säiliössä veden pinnalle. Säiliössä erottunut vesi tyhjennetään jätevesilaitokselle ja säiliöihin jäänyt styreeni tyhjennetään kontteihin ja hyödynnetään tuotantoprosessin raaka-aineena soluuntuvan polystyreenin valmistuksessa.

Mikäli pesuvesiä ei otettasi maissa talteen, nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi pesuvesien purkamisen Itämereen. BEWI tekee yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa ja pyrkii jakamaan käytäntöjään myös muille styreenin käyttäjille.

– Käsittelemme vuosittain kymmenien styreenilaivojen pesuvedet, Manninen kertoo. – Mikäli esipesuvedet pumpattaisiin mereen, se vastaisi jo yksittäisen laivan kohdalla satojen vuosien kuormitusta, jätevesilaitoksemme vuosipäästöön verrattuna. Käsittelyprosessi on hyvin yksinkertainen ja tarvittaessa kopioitavissa muille vastaaville toimijoille tai muille kemikaaleille.

BEWI:llä ympäristöteot ovat laajemminkin osa arkea. Yritys on mm. kehittänyt suljetun kehän kiertotalousratkaisun: Porvoossa valmistetaan raaka-aine kalalaatikoiden valmistukseen, jotka valmistetaan Norjassa. Norjasta kalaa toimitetaan kalalaatikoissa Puolaan jatkojalostukseen. Puolassa käytetyt kalalaatikot pestään, kompaktoidaan ja granuloidaan, ja granulaatti toimitetaan BEWIn Porvoon tuotantolaitokselle ja hyödynnetään jälleen soluuntuvan polystyreenin valmistuksessa.

BEWIn asiakkaat valmistavat kierrätysmateriaalia sisältävästä tuotteesta mm. rakennuseristeitä.