Hyppää sisältöön

Nesteellä turvallisuus on jokapäiväistä kehitystyötä

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Suurten yritysten sarjan voitti vuonna 2019 Neste Oyj. Yhtiössä on jatkettu määrätietoista ja monipuolista turvallisuuden kehittämistä.

– Olemme kiteyttäneet turvallisuusvisiotamme No Harm. Together. Samalla olemme kirkastaneet turvallisuusviestintäkäytäntöjämme, sanoo konsernin turvallisuusyksikön vetäjä Simo Kolehmainen.

– Turvallisuusjohtamisen (Safety Leadership) kehittämistä on jatkettu monin tavoin. Näitä ovat esimerkiksi tiimien turvallisuuslupausten katselmointi ja päivitys, I Act Safe -valmennusohjelman jatkaminen, turvallisuusjohtamisperiaatteen uudistaminen ja turvallisuuden pääsääntöjen mukaisen toiminnan varmistaminen. Operations Excellence -johtamisjärjestelmän periaatteita ja standardeja on edelleen kehitetty.

– Tuotantopaikkojen riskikatselmus- ja prosessiyksiköiden riskianalyysikäytäntöjä on standardoitu globaalisti. Myös muutosten turvallisuuden hallintaan (MOC) on kehitetty ja otettu käyttöön yhteinen järjestelmä. Varastosäiliöiden turvallisuusjärjestelmiä ja operointikäytäntöjä on tarkasteltu ja parannettu. 

 

Turvallisuus on oppimisprosessi, joka ei koskaan tule valmiiksi

– Olemme kehittäneet tapahtumista oppimisen prosessiamme sekä siihen liittyviä käytäntöjä ja koulutuksia. Näiden avulla olemme onnistuneet parantamaan poikkeamien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintojen laatua ja niistä oppimista entisestään. Olemme kehittäneet yhtiön laajuisen mittaristo- ja analyysityökalun tukemaan oikea-aikaista, faktapohjaista ja tavoitteiden mukaista Operations Excellence – järjestelmän mukaista johtamista. Näiden lisäksi paljon työtä on vaatinut päivittäisen toiminnan turvallisuuden varmistaminen ja COVID-19- pandemian aiheuttamien turvallisuus- ja terveysriskien sekä jatkuvuuden hallinta. Näissä olemme mielestäni onnistuneet yhdessä erinomaisesti.

Neste Oyj käynnisti vuonna 2015 koko yhtiön kattavan, laaja-alaisen turvallisuuden kehityshankkeen Way Forward to Safety.  Hanke johti uuteen jatkuvan parantamisen johtamismalliin vuoden 2019 alusta.

– Way Forward to Safety -hankkeessa kehittämämme Operations Excellence -johtamismalli pitää sisällään prosessin, jolla toimintaa jatkuvasti parannetaan. Siinä keskeistä on OE-johtoryhmäkäytäntö. Sen mukaisesti päätetään keskeisistä johtamisjärjestelmään liittyvistä muutoksista ja katselmoidaan toimintaa sekä määritellyt kehitysverkostot, joiden myötä yhteisiä periaatteita, ohjeita, käytäntöjä ja toimintatapoja auditoidaan ja kehitetään yhdessä eri toimintojen ja toimipaikkojen kesken. Tämä on meille nykyisin kiinteä osa normaalia toimintaa.   

 

Valmennus ja koulutus ovat turvallisuuden kovaa ydintä                                                                                                                
– Way Forward to Safety -hankkeessa kehittämämme globaali perehdytysohjelma varmentaa osaltaan, että myös uudet työntekijät saavat turvallisuuteen liittyvän perusperehdytyksen. Tämän lisäksi meillä on määrättyjä yhteisiä valmennuksia ja koulutuksia kuten esimerkiksi turvallisuusjohtamiseen, -tietoisuuteen ja -käyttäytymiseen keskittyvä I Act Safe -valmennus, turvallisuuden pääsääntöihin liittyvä verkkokoulutus sekä kehityksen alla oleva yhteinen prosessiturvallisuusvalmennus.

Näiden lisäksi järjestämme luonnollisesti paljon erilaisia tehtävä- tai toimipaikkakohtaisia turvallisuuskoulutuksia kuten tulitöiden turvallisuuskoulutus, työturvallisuuskorttikoulutus tai korkealla työskentelyn turvallisuuskoulutus. Järjestämme vuosittain todella paljon valmennuksia ja koulutuksia, joissa turvallisuudella on keskeinen rooli. Turvallisuus on keskeinen osa kaikkien meidän ammattitaitoa.    

Turvallisuustyö on luonteeltaan loppumaton haaste

– Yhtiön strategiasta seuraavat ja toimintaympäristössä aiheuttavat muutokset tuovat luonnollisesti aina mukanaan myös uusia ja erilaisia turvallisuushaasteita. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvuun uusiutuviin ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvassa liiketoiminnassa. On tärkeää varmistaa, että toiminnan kasvaessa ja muuttuessa muutosten riskit tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan järjestelmällisesti. Onnistumme tässä varmasti toimimalla arvojemme – me välitämme, olemme rohkeita ja teemme yhteistyötä – mukaisesti.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.3.2021. Lue lisää täällä. 

Tutustu vuoden 2019 voittajiin täällä.

(Valokuva Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon jakotilaisuudesta 16.4.2019. Vasemmalla Nesteen Porvoon työsuojeluvaltuutettu Mirka Paaso ja  Nesteen konsernin turvallisuusvastaava Simo Kolehmainen. Valokuva Matti Matikainen)