Vuosi 2021 on paikallisen sopimisen vuosi kemianteollisuudessa

Uutiset | 30.12.2020

Paikallisen sopimisen tilaa kemianteollisuuden aloilla on selvitetty vuodesta 2011 lähtien noin viiden vuoden välein. Tänä vuonna kysely tehtiin jälleen elokuun alussa kemianteollisuuden jäsenyritysten edustajille. Lisäksi samassa yhteydessä tehtiin myös pieni otanta henkilöhaastatteluja.

28.12. julkaistussa blogissa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä ja johtava asiantuntija Jaana Neuvonen analysoivat elokuussa 2020 tehdyn kyselyn tuloksia: miksi sopiminen ei aina edisty ja, mitä liitoilta odotetaan sopimisen osalta tulevaisuudessa. Asiantuntija Auli Piiparinen kertoi blogissaan kyselyn tuloksista alalla opiskelevien ja kesätyöntekijöiden näkökulmasta. 

Sopimisen kulttuurin vaaliminen, sopimisen edistyminen sekä sopimisen hyötyjen näkeminen työpaikoilla on paljon kiinni siitä, miten työehtosopimusosapuolet asiaan suhtautuvat. Olennaista on myös se, että työpaikoilla ymmärretään yritysten toimintaympäristön haasteet ja ollaan valmiita yhdessä puhaltamaan samaan hiileen, yhteistä tavoitetta kohti.

Vuosi 2021 on kemianteollisuudessa paikallisen sopimisen vuosi. Toteutamme helmi-maaliskuussa yhdessä Teollisuusliitto ry:n kanssa alueellisia paikallisen sopimisen seminaareja. Ne toimivat kick-offina varsinaiselle paikallisen sopimisen kehittämisprojektillemme. Kunnianhimoinen tavoitteemme on tarjota jokaiselle Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykselle kevään 2021 aikana mahdollisuus sparraukseen paikallisesta sopimisesta. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua liittojen ja yritysten neuvotteluosapuolten kanssa sopimiseen liittyvistä haasteista, onnistumisista ja kehittämisen tarpeista. 

Myös toimihenkilökentässä Ammattiliitto PRO:n kanssa on suunnitteilla paikallista sopimista koskeva hanke.

Uskomme vahvasti siihen, että paikallinen sopiminen lähtee ensi vuonna uuteen lentoon toimialallamme.

Katso myös
Kannanotot | 22.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

Kannanotot | 15.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Yhteistoimintalain uudistaminen - luonnos hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Blogit | 29.12.2020

Auli Piiparinen: Opiskelijoilla ja kesätyöntekijöillä positiivinen suhtautuminen paikalliseen sopimiseen

Uutiset | 28.12.2020

Kumiteollisuuden vuoden 2020 kunniapalkinto Veikko Sivulalle

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna