Hyppää sisältöön

Vuosi 2021 on paikallisen sopimisen vuosi kemianteollisuudessa

Paikallisen sopimisen tilaa kemianteollisuuden aloilla on selvitetty vuodesta 2011 lähtien noin viiden vuoden välein. Tänä vuonna kysely tehtiin jälleen elokuun alussa kemianteollisuuden jäsenyritysten edustajille. Lisäksi samassa yhteydessä tehtiin myös pieni otanta henkilöhaastatteluja.

28.12. julkaistussa blogissa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä ja johtava asiantuntija Jaana Neuvonen analysoivat elokuussa 2020 tehdyn kyselyn tuloksia: miksi sopiminen ei aina edisty ja, mitä liitoilta odotetaan sopimisen osalta tulevaisuudessa. Asiantuntija Auli Piiparinen kertoi blogissaan kyselyn tuloksista alalla opiskelevien ja kesätyöntekijöiden näkökulmasta. 

Sopimisen kulttuurin vaaliminen, sopimisen edistyminen sekä sopimisen hyötyjen näkeminen työpaikoilla on paljon kiinni siitä, miten työehtosopimusosapuolet asiaan suhtautuvat. Olennaista on myös se, että työpaikoilla ymmärretään yritysten toimintaympäristön haasteet ja ollaan valmiita yhdessä puhaltamaan samaan hiileen, yhteistä tavoitetta kohti.

Vuosi 2021 on kemianteollisuudessa paikallisen sopimisen vuosi. Toteutamme helmi-maaliskuussa yhdessä Teollisuusliitto ry:n kanssa alueellisia paikallisen sopimisen seminaareja. Ne toimivat kick-offina varsinaiselle paikallisen sopimisen kehittämisprojektillemme. Kunnianhimoinen tavoitteemme on tarjota jokaiselle Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykselle kevään 2021 aikana mahdollisuus sparraukseen paikallisesta sopimisesta. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua liittojen ja yritysten neuvotteluosapuolten kanssa sopimiseen liittyvistä haasteista, onnistumisista ja kehittämisen tarpeista. 

Myös toimihenkilökentässä Ammattiliitto PRO:n kanssa on suunnitteilla paikallista sopimista koskeva hanke.

Uskomme vahvasti siihen, että paikallinen sopiminen lähtee ensi vuonna uuteen lentoon toimialallamme.