Hyppää sisältöön

Responsible Care

Responsible Care on kemianteollisuuden globaali vastuullisuusohjelma, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 1992. Ohjelma perustuu jatkuvaan parantamiseen, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja vuosiraportointiin.

Reilun 30 vuoden aikana suomalaisten Responsible Care -sitoutuneiden yritysten tapaturmat ovat vähentyneet 93 %, energiankulutus 22 %, vedenkulutus 52 % ja kasvihuonekaasupäästöt 31 %.

Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa. Vuonna 2022 30-vuotisen taipaleen kunniaksi uudistetut painopisteet ryhmittelevät tekemisemme eri teemojen alle:

Yritysten vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan näiden teemojen avulla monipuolisella yhteistyöllä, parhaiden käytäntöjen jakamisella, erilaisilla pilottihankkeilla, itsearviointityökalulla ja vuosiraportoinnilla. Ohjelmaan on sitoutunut noin 100 yritystä, jotka edustavat yli 80% kemianteollisuuden tuotantoa ja 60% henkilöstöä Suomessa.   

Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä ja Kemianteollisuus ry koordinoi sen toteutusta Suomessa.

Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla. Tarkemmat tulokset ja ajankohtaiset tiedot löydät Data vastuullisuuden kehittäjänä -sivuilta. 

adapa Finland Jakobstad Oy
Aidian Oy
All-Plast Oy
Bakelite Oy
BASF Oy
BASF Battery Materials Finland Oy
Bayer Oy
Berner Oy
BEWI RAW Oy
BIM Finland Oy
Borealis Polymers Oy
CABB Oy
CH-Polymers Oy
Chromaflo Technologies Finland Oy
Elementis Minerals B.V Suomen sivuliike
Evonik Silica Finland Oy
Exel Composites Oyj
Oy Faintend Ltd
Fermion Oy
Finex Oy
Finnfeeds Oy
Finnfeeds Finland Oy
Flint Group Finland Oy
Oy Fluid-Bag Ab
OY FORCIT AB
Fortum Waste Solutions Oy
FP Finnprofiles Oy
Onni Forsell Oy
Genencor International Oy
Henkel Finland Oy
Huhtamäki Oyj
Huhtamäki Foodservice Nordic Oy
Hydnum Oy
INEOS Composites Finland Oy 
Intermedius Oy
Jervois Finland Oy
Kemira Oyj
Kemira Chemicals Oy
Kiilto Oy
KiiltoClean Oy
KL-Lämpö Oy
Kraton Chemical Oy 
Kährs Oy
Oy Linde Gas Ab
Lumene Oy
Master Builders Solutions Finland Oy
Medix Biochemica Oy
Muovijaloste Oy
Muovilami Oy
Nalco Finland Manufacturing Oy
Neste Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Nor-Maali Oy
Orion Oyj
Oy Orthex Finland Ab
PCAS Finland Oy
Pharmatest Services Oy
PiBond Oy
Pipelife Finland Oy
Oy Plastex Ab
Prefere Resins Finland Oy
Premix Oy
Oy Prevex Ab
Oy Primo Finland Ab
Promens Oy
Proplasticpartner Oy
Radiometer Turku
Ravelast Oy
Reka Kumi Oy
Roal Oy
Satatuote Oy
Oy Scantarp Ab
Serres Oy
The Valspar (Finland) Corporation Oy
Solenis Finland Oy
Solvay Chemicals Finland Oy
St1 Oy
STR Tecoil Oy
Sun Chemical Oy
Taminco Finland Oy
Teknikum-Yhtiöt Oy
Teknos Oy
Terrafame Oy
Tetra Chemicals Europe Oy
Tikkurila Oyj
Oy Toppi Ab
Oy Transmeri Logistics Ab
Trinseo Suomi Oy
Umicore Finland Oy
Oy ViskoTeepak Ab
Oy Woikoski Ab
Yara Phosphates Oy
Yara Suomi Oy

Liity mukaan!

Responsible Care on teollisuuden pitkäikäisin ja ainutlaatuisin vapaaehtoinen, kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Vuosittain noin sata yritystä on mukana ohjelmassa raportoimassa kestävän kehityksen indikaattoritietoja, joiden avulla tarkastellaan Suomen kemianteollisuuden vastuullisuuden kehittymistä. Yhteistyössä tartutaan käytännönläheisesti kestävän kehityksen haasteisiin, luodaan yhteistyöverkostoja, kehitetään ohjeistoja keskeisille alueille ja käynnistetään kehityshankkeita. Responsible Care -itsearviointityökalu on uusin lisäys syiksi sitoutua mukaan ohjelmaan. Itsearvioinnin avulla yritys voi tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet, minkä lisäksi se voi verrata omaa kypsyyttään muihin alan yrityksiin läpi Euroopan, saada listan kehityskohteista sekä monipuolisen kirjaston hyvistä käytännöistä käyttöönsä.

Ole yhteydessä vastuullisuusasiantuntijaamme Tuomas Kohvakkaan, niin kerromme lisää syitä, miksi yrityksenne kannattaa sitoutua tähän vastuullisuusohjelmaan mukaan!

Energiankulutus

Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneet yritykset ovat parantaneet energiatehokkuuttaan vuosien aikana pitkäjänteisesti ja useat ovat myös allekirjoittaneet kansallisen energiatehokkuussopimuksen.

Monet kemianteollisuuden prosessit vaativat kovan paineen ja korkeita lämpötiloja, mikä johtaa suureen kokonaisenergiankulutukseen. Suurin osa kulutetusta energiasta ostetaan energiantuottajilta, mutta osa energiasta tuotetaan myös itse.

2023 tulokset

Vuodesta 1995 energiankulutus suhteutettuna tuotantoon on vähentynyt 22 %. Vuonna 2023 25 % käytetystä energiasta oli sähköä ja loput muuta energiaa, kuten lämpöä. Kulutetusta sähköstä 47 % oli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Kulutetusta muusta energiasta 9 % oli uusiutuvilla tuotettua.

Turvallisuus

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut pitkällä aikavälillä tulosta kemianteollisuudessa. Tavoitteena on jatkuva parantaminen kohti nollaa tapatumaa.

Vuodesta 2000 poissaoloon johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet viidesosaan. Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomen teollisuudessa keskimäärin. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen ja tilastoitujen läheltä piti -havaintojen määrä.​

2023 tulokset

Yrityksistä 42 %:ssa ei tapahtunut poissaoloon johtaneita tapaturmia omalle henkilöstölle, eikä 33%:ssa yrityksistä tapahtunut tapaturmia lainkaan. Kaikkien raportoitujen tapaturmien määrä on myös laskenut 22% vuodesta 2018, jolloin kokonaistapaturmataajuutta on alettu seuraamaan.

Vuonna 2023 turvallisuushavaintoja tehtiin ennätykselliset 3 kappaletta henkilöä kohden. Läheltä piti -havaintoja kirjattiin 21 kpl vuoden jokaisena päivänä.

Kiertotalous

Kiertotalous on kemianteollisuuden keskiössä ja materiaaleja käytetään hyvin tehokkaasti. Käytetyt raaka-aineet eroavat toisistaan yhtä paljon kuin lopputuotteet, mikä kertoo alan monipuolisuudesta.

Suurin osa tuotannosta lähtevästä jätteestä päätyy hyötykäytettäväksi raaka-aineena muualla, ja enää vain pieni osa päätyy energiahyötykäyttöön ja vielä pienempi osa loppusijoitettavaksi jätteeksi. Molekyylejä käytetään uudestaan ja uudestaan.

Vettä käytetään niin prosesseissa kuin raaka-aineena. Huomion kiinnittäminen vedenkulutukseen on entisestään tehostanut resurssitehokkuutta.

2023 tulokset

Resurssitehokkuus on keskiössä kemianteollisuuden yrityksissä, ja se kehittyy koko ajan. Vuonna 2023 55 % yrityksistä kertoi käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Noin 4 % tuotannosta poistuvista materiaalivirroista oli ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä.

Kasvihuone­kaasu­päästöt

Kemianteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt jatkavat laskuaan, ala etenee kohti hiilineutraalisuutta. Koko Suomen kasvihuonepäästöistä kemianteollisuuden osuus on hieman alle 10 %.

Kemianteollisuudessa työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön. Alan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

2023 tulokset

Töitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteisesti.

Vuodesta 1999 tuotantoon suhteutetut kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 31 %. Vuonna 2023 suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 4,45 miljoonaa tonnia CO2e.

65 % yrityksistä on asettanut ilmastotavoitteen

Yrityksillä on useita pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmia vähentää päästöjä eri osa-alueilla, kuten energian käytössä, raaka-ainevalinnoissa ja prosesseissa.

Kiinnostaako lisädata?

Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla. Ohjelmaan sitoutuneet yritykset vastaavat lukuisiin indikaattoreihin, joilla seurataan paitsi koko ohjelman kehittymistä, myös yritysten omaa vastuullisuustyötä.