Hyppää sisältöön
Etusivu Maailmaa muuttavia töitä Vastuullisuus Data vastuullisuuden kehittäjänä

Data vastuullisuuden kehittäjänä

Toiminta ilman omaa dataa on vastuutonta toimintaa. Ilman dataa vastuullisuutta ja sen kehittämistä olisi mahdotonta arvioida. Datan tulee olla helposti saatavilla, raportoinnin tulee olla tarkoituksenmukaista, eteenpäin vievää ja kulkea läpi koko arvoketjun. Responsible Care tarjoaa yrityksille kattavan raportointikokonaisuuden. 

Responsible Care –ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain noin 30 indikaattoria ja satakunta parametria, joiden perusteella vedämme yhteen koko toimialaa koskevat tulokset vuosiraportoinnin tavoin. Ohjelmaan sitoutuneet yritykset kattavat yli 80% kemianteollisuuden tuotannosta ja yli 60% henkilöstöstä Suomessa ja raportoinnin avulla saamme kattavan kuvan siitä, mitkä ovat kemianteollisuuden keskeisiä vaikutuksia, missä on vahvuuksia ja missä kehitettävää.  

Responsible Care -itsearviointityökalu 

Osana Responsible Care –ohjelmaa yrityksiä kannustetaan tekemään itsearviointi, joka auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia Responsible Care -viitekehyksessä. Itsearvioinnin avulla yritys saa toimenpidelistan sekä pääsyn laajaan hyvien käytäntöjen kirjastoon, sekä mahdollisuuden vertailla oman yrityksen Responsible Care -kypsyyttä suhteessa muihin vastaaviin yrityksiin Euroopassa. Itsearviointityökaluun pääset tästä.

Vastuullisuusraportoinnin kehitys (EU)

EU kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD ja kestävyysraportointistandardit julkaistiin vuonna 2023 ja ne tulevat asteittain voimaan eri kokoisille yrityksille seuraavien vuosien aikana. Responsible Care -vuosiraportointi uudistuu samalla seuraavien vuosien aikana vastaamaan EU-kestävyysraportointivaatimuksia soveltuvin osin, jotta eri kokoiset Responsible Care -ohjelmassa mukana olevat yritykset ehtivät opetella ja totutella uusiin vaatimuksiin ja pysyvät näin mukana kilpailussa.   

Responsible Care –ohjelmassa vuonna 2022 mukana olevista yrityksistä 57 % on asettanut oman sisäisen ilmastotavoitteen ja 14 % suunnittelee tavoitteen asettamista.

Lue lisää Responsible Care -ohjelman tuloksista