Auli Piiparinen: Opiskelijoilla ja kesätyöntekijöillä positiivinen suhtautuminen paikalliseen sopimiseen

Blogit | 29.12.2020

Paikallisen sopimisen tilaa kemianteollisuuden aloilla on selvitetty vuodesta 2011 lähtien noin viiden vuoden välein. Kyselyssä katsoimme myös tulevaisuuteen ja kysyimme alan opiskelijoilta ja kesätyöntekijöiltä, miten he näkevät työmarkkinoiden ja paikallisen sopimisen tulevaisuuden. Tärkeintä nuorille työntekijöille olivat palkka, mielekäs työ, arvostus, turvallisuus ja hyvä työilmapiiri.

Alan opiskelijoilta ja kesätyöntekijöiltä kysyimme ensi kertaa paikallisen sopimisen ja tulevaisuuden työelämän kysymyksiä. Suurin osa (46%) suhtautui paikalliseen sopimiseen avoimen positiivisesti: sen koettiin palvelevan sekä työelämän joustavuutta että yksilökohtaisuutta ja lisäävän työnantajan sekä työntekijän välistä vuoropuhelua. Vain 10 prosenttia vastaajista suhtautui paikalliseen sopimiseen osin huolestunein mielin. Eniten huolta herätti neuvottelukokemattomuus. Samoin vastauksista oli nähtävissä myös epätietoisuutta sopimisen yksityiskohdista.

Vastauksiin nojaten tärkeintä nuorille työntekijöille olivat palkka, mielekäs työ, arvostus, turvallisuus ja hyvä työilmapiiri. Kemianteollisuuden yritysten vastuullisuustyö on selkeä vetovoimatekijä hakeutua alan yrityksiin töihin: työpaikka on arvovalinta ja työn merkityksellisyys päästiin kokemaan jo kesätyössä. Valtava tarve oli myös esihenkilöltä saatavalle palautteelle: opiskelijat ja kesätyöntekijät ovat valmiita sitoutumaan yritykseen pidemmäksikin aikaa, kun työpaikalla tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää.

Auli Piiparinen
Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima

Katso myös
Kannanotot | 22.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

Kannanotot | 15.01.2021

Kemianteollisuuden lausunto: Yhteistoimintalain uudistaminen - luonnos hallituksen esitykseksi yhteistoimintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 30.12.2020

Vuosi 2021 on paikallisen sopimisen vuosi kemianteollisuudessa

Uutiset | 28.12.2020

Kumiteollisuuden vuoden 2020 kunniapalkinto Veikko Sivulalle

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna