Hyppää sisältöön

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla

Muoviteollisuus ry ja yhteistyökumppanit ovat syksyn 2021 aikana kokeilleet muoviputken
tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla. Pilottiprojektin selvitykset GTIN-numeron
sisällyttämisestä koneluettavaan koodiin antoivat hyviä tuloksia. Projekti oli osa tuotetiedon
tallentamisen helpottamiseen ja vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan tehostamiseen
tähtäävää hanketta. Seuraava vaihe on tiedonsiirron yleinen tieto- ja toimintamalli.

Suomen suurimpien vesihuoltolaitosten ja johtavien muoviputkijärjestelmien valmistajien edustajien
yhteistyöryhmä toteutti Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla syksyn 2021 aikana selvitysvaiheen
yhteisessä Koneluettava koodi -hankkeessaan. Ohessa julkaistu selvitysvaiheen tulokset kiteyttävä
pilottiprojektin raportti esiteltiin projektin rahoittajille lokakuussa.

Projektissa kokeiltiin muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla muoviputkesta
vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmään. Tavoite oli varmistua mahdollisuuksista yhdistää
asennuskohteessa vesihuoltolaitoksen laitteilla tehtävät koodin lukeminen ja paikkatietojen
mittaaminen. Projektissa saatiin hyviä tuloksia laitteiden käyttökokeilusta.

Selvitysten perusteella aiempaa täsmällisemmillä tuote- ja valmistuserätiedoilla olisi suuri merkitys
vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinnan kehittämisessä. Projektiryhmä arvioi mahdolliseksi
sisällyttää koneluettavaan koodiin sekä tuotteen että myös valmistuserän yksilöivän tunnisteen.
Koodin sisältämä GTIN-numero mahdollistaisi tuotetiedon automatisoidun hakemisen LVI-INFO-tuotetietorekisteristä. Täsmälliset tuote- ja erätiedot helpottaisivat tuotehyväksyntöjen tarkistamista
ja parantaisivat tuotteiden käytönaikaista jäljitettävyyttä.

Koneluettava koodi -hankkeen seuraavaksi vaiheeksi on ideoitu laajasti hyväksyttävissä olevan yleisen
tieto- ja toimintamallin laatimista. Digitaalisen tiedon sujuva automaattinen siirtäminen edellyttää
yhtenäisiä tiedon perusteita ja tiedonsiirron käytäntöjä. Hankkeen edistämiseksi muoviputkien
valmistajien täytyy kehittää koodien tulostamista tuotteisiin ja tuotetiedot sisältävän rekisterin
ylläpitoa sekä vesihuoltolaitosten täytyy panostaa koneluennan toteuttamisen mahdollistavaan
kehitystyöhön. Tietojärjestelmiä on tarpeen kehittää niin, että koneluetun koodin avulla kerättävä
tieto saadaan halutussa muodossa tallennettua vesihuoltolaitosten verkkotietojärjestelmiin.

Pilottiprojektin rahoittivat Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritykset Pipelife Finland Oy, Uponor
Infra Oy ja Wavin Finland Oy sekä vesihuoltolaitosyhteistyön kumppanit Alva-yhtiöt, HS Vesi, Lahti
Aqua ja Tampereen Vesi. Projektin käytännön toteutuksesta vastasivat Trimble Solutions Oy, Civilpoint
Oy, Keypro Oy, GS1 Finland Oy ja Geotrim Oy. Asiantuntijayhteistyötä projektiryhmä teki erityisesti
rahoittajien ja LVI-INFO-tuotetietorekisterin edustajien kanssa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Kari Kuivalainen
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies
kari.kuivalainen@plastics.fi, puh. 040 8439 425