Hyppää sisältöön

Tuotantopäällikkö Seppo Laikko, ThermiSol Oy: Energiatehokkuussopimus kannustaa ja motivoi

Rakennuseristeiden valmistaja ThermiSol Oy on jo liittynyt energiatehokkuussopimukseen 2017-2025. ThermiSolissa on tehty lukuisia toimenpiteitä energiatehokkuuden kehittämiseksi.

– ThermiSol luopui raskaan polttoöljyn käytöstä 2015 ja siirtyi kokonaan ostohöyryyn. Nyt käytämme kotimaista hakkeella tehtyä ja uusiutuvaa polttoainetta. Ratkaisu korvaa vuodessa noin miljoona litraa polttoöljyä puuhakkeella. Tällä muutoksella hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 3 miljoonalla kilolla. Samalla investointi tukee kotimaisia metsänomistajia ja puunkorjuuketjua, sanoo tuotantopäällikkö Seppo Laikko.

ThermiSolin käyttöön ottama höyryputki palkittiin Sastamalassa vuoden 2015 ympäristötekona.

– Valaistuksessa olemme siirtyneet LED-valoihin.  Sitä mukaa kun tarvetta valaistusmuutoksiin tulee, valitsemme aina LED-valot. Valaistuksessa hyödynnämme myös älykästä ohjausta. Toteutamme vuonna 2016 teettämäämme Teollisuuden energiakatselmusta ja sen toimenpide-ehdotuksia mahdollisuuksien mukaan.

Iso muutos, joka ThermiSolissa tehtiin, oli tuotannon keskittäminen Sastamalaan.

– Yhdestä tehtaasta on luovuttu kokonaan, ja yksi tehdas on ollut suljettuna elokuusta 2014 alkaen. Kun ajamme tuotantoa kahdella tehtaalla entisten neljän sijaan, kaikenlainen tehokkuus on selvästi parantunut, myös energiatehokkuus.

Paljon on ThermiSolilla tehty. Mitä on saavutettu?

– Kaikki suhteelliset kulutukset ovat pienentyneet. Käytämme sähköä ja vettä vähemmän tuotettua yksikköä kohti kuin ennen toimenpiteitä. Siirtyminen höyryn käyttöön polttoaineena on ollut selkeä parannus ja kustannusten leikkaaja.

– Energiatehokkuussopimukseen liittyminen kaudelle 2017-2025 kannustaa ja motivoi huomioimaan energia-asioita. Se tuo myös positiivista julkisuutta.

 Entä henkilökohtaiset vastuulliset valinnat?

– Perusasioita: lajittelen jätteeni ja sammutan valot, kun poistun huoneesta.

(Kuvassa vasemmalla tuotantopäällikkö Seppo Laikko, toimitusjohtaja Veli Ollila ja konetta valvoo operaattori Marko Alanko)