Hyppää sisältöön

Suomessa turvallisuusosaaminen hyvällä tasolla – aina myös parannettavaa

Kemianteollisuuden yrityksissä turvallisuusosaaminen on keskeinen osa henkilöstön ammattitaitoa. Turvallisuuskumppani -yhteistyössä tavoite on lisätä oppilaitosten ja yritysten sekä muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä.

– Turvallisuusosaaminen on korkealla tasolla Suomessa. Parannettavaakin on. Työsuojelun valtakunnallisella kemiallisiin tekijöihin keskittyneellä valvontaviikolla syksyllä 2018 kävi ilmi, että pienten yritysten kemikaaliturvallisuudessa on vielä kehitettävää Suomessa, erityisesti työpaikan riskien arvioinnissa, sanoo johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Turvallisuusjohtamisessa tavoite on, että työnantajat asettavat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden toimintansa peruspilariksi. On tärkeää aikaansaada työpaikoilla suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimukset täytetään lainsäädännön mukaisesti. Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Nämä tekijät on työnantajan poistettava, mikäli mahdollista.

– Työnantajalla on oltava hallussaan työpaikan vaarojen selvitys ja arviointi, kemiallisten tekijöiden osalta kirjallinen riskien arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Myös työterveyshuolto on työpaikan tärkeä kumppani. Yhteistoiminta työpaikalla on turvallisuuden lisäämiseksi tärkeää, niin työnantajan, henkilöstön, työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon kesken.

– Perehdyttäminen on tärkeää ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on tarvittavat tiedot ja osaaminen kemiallisten tekijöiden parissa työskentelyyn. Jos riskien arviointi osoittaa työpaikalla olevan erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa, työnantajan tulee huolehtia, että tällaista työtä ei saa tehdä muu kuin työhön pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta soveltuva työntekijä. Muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle tulisi estää.

– Terveydelle haitalliset altisteet, joita syntyy työssä tai työstä (esim. huurut, höyryt ja pölyt), poistetaan työpaikalta, kun se on mahdollista. Työnantaja huolehtii erityisesti myrkytyksen, hapen puutteen tai muun vastaavan vakavan vaaran, kuten syövän, allergisten sairauksien sekä sikiö- ja perimävaurioiden, ehkäisemiseksi tarpeellisista suojelutoimenpiteistä. Kaikki tarpeeton altistuminen estetään työjärjestelyin. Ellei kaikkea työntekijöiden altistumista voida muutoin poistaa, tulee hankkia työntekijöille henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen.

– Työpaikan kemikaalit on luetteloitava ja käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia on noudatettava.