Hyppää sisältöön

Suomen Akatemialta 6 miljoonaa euroa ilmakehän hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettaviksi 9 tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi -akatemiaohjelmassa. Kokonaisrahoitus on kuusi miljoonaa euroa, jotka kohdistetaan 16 osahankkeelle.

Hiili hyödyksi -ohjelma tavoittelee tieteellisiä avauksia, uutta tietopohjaa ja suomalaisen tieteellisen osaamisen vahvistamista ilmakehän hiilen tutkimisessa. Tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ohjelmalla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Ohjelman rahoituskausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Hankkeet tutkivat muun muassa kemiallisia reaktioita, joilla hiilidioksidi voidaan muuttaa polttoaineeksi tai kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa reaktioreitit, entsyymit ja katalyytit sekä hiilidioksidin talteenoton energiatehokkuuden parantaminen.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteessa. 

Suomen kemianteollisuus on asettanut itselleen kovan tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2045. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä.