Hyppää sisältöön

Biovian ja 3P Biopharmaceuticals yhdistävät voimansa ja muodostavat johtavan yleiseurooppalainen biolääkkeiden sopimuskehitys- ja valmistusyrityksen, 3PBIOVIANin

Kaksi merkittävää biolääkealan sopimuskehitys- ja valmistusyritystä, Biovian ja 3P Biopharmaceuticals (“3P”), ovat yhdistyneet ja muodostaneet uuden yleiseurooppalaisen alan johtavan yrityksen. Eurooppalaisten kasvuyritysten sijoituksiin (growth buy-out fund[1]) erikoistuneen yksityisen pääomarahaston Keensightin, sekä vähemmistöosakas Sodenan ja Elyan Partnersin tuella Biovianin ja 3P:n yhdistyminen tulee vahvistamaan yhtiön arvolupausta. Yhtiö pystyy vastaaman entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin koko kehityskaaren ajan – biologisten lääkkeiden aikaisesta kehityksestä ja valmistuksesta kliinisiin tutkimuksiin kaupalliseen valmistukseen, kattaen mikrobi-, nisäkäs- ja solu- sekä geeniterapia-alustat.

Yhdistymisen myötä muodostettu yhtiö, 3PBIOVIAN, tarjoaa kehitys- ja valmistuspalveluita prekliinisistä vaiheista kliinisen kehityksen kautta kaupallisiin vaiheisiin proteiiniekpressiojärjestelmille ja virusvektoreille, kattaen sekä biologiset lääkeaineet että lääkevalmisteet. 3PBIOVIAN hyödyntää synergiaetunaan neljän vuosikymmenen asiantuntijuutta, osaamista ja vahvaa taloudellista tilaa. Johtavana yleiseurooppalaisena riippumattomana biolääkealan sopimuskehitys- ja valmistusyrityksenä 3PBIOVIAN on sitoutunut toimimaan lääkekehityksen arvoketjussa edelläkävijänä, joka vastaa potilaiden tyydyttämättömiin kliinisiin tarpeisiin.

Tämä strateginen yhdistyminen tekee yhtiöstä päätoimijan riippumattomien eurooppalaisten bioalan sopimuskehitys- ja valmistusyritysten joukossa, liikevaihdon ollessa yli 75 miljoonaa euroa. Biovianin sekä 3P Biopharmaceuticalsin aiempi jatkuva kaksinumeroinen kasvu ja menestys luo pohjan 3PBIOVIANin tulevaisuuden kasvulle. Yli 500 ammattilaisen ja yli 15,800 neliömetrin pinta-alan kattavien kehitys- ja tuotantolaitosten myötä yhdistynyt 3PBIOVIAN pystyy saumattomasti vastaamaan biolääkealan kasvaviin tarpeisiin.

PBIOVIAN hyödyntää biologisten lääkkeiden kehityksessä ja tuotannossa Pamplona-Noáinissa (Espanja) ja Turussa sijaitsevien tuotantolaitostensa osaamista sekä Bostonissa (MA, Yhdysvallat) sijaitsevaa toimipistettä, käsittäen myös edustuksen Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikolla. ”Täyden palvelun” -ratkaisu kattaa useita alustoja (mikrobi- ja nisäkäsekspressio, adenovirukset, adeno-assosioituneet virukset, soluterapia ja plasmidit) tarjoten tuotantomittakaavassa vertaansa vailla olevaa joustavuutta erikokoisten bioreaktorien ansiosta. Tämä palvelukokonaisuus on suunnattu maailmanlaajuisesti biolääkealan asiakkaille, jotka kaipaavat tieteellistä asiantuntemusta, korkeaa laatua ja erinomaista asiakaspalvelua. 2

3PBIOVIAN:n johdossa tulee toimimaan toimitusjohtaja Dámaso Molero Sánchez (3P:n aiempi toimitusjohtaja), varatoimitusjohtaja Antti Nieminen (Biovianin aiempi toimitusjohtaja), talousjohtaja Heidi Suuronen ja kaupallinen johtaja Elena Erroba. Yhtiön hallituksen muodostaa joukko alan johtavia ammattilaisia, joiden laaja ja monivuotinen bioteknologia-alan kokemus, osaaminen ja strateginen visio auttavat viemään yhtiötä eteenpäin.

Hallituksen muodostavat Uwe Gottschalk (Saksa), joka omaa yli 30 vuoden kokemuksen bioprosessi- ja proteiinipuhdistusteknologioista ja joka on aiemmin toiminut strategiajohtajana, teknologiajohtajana ja yhtiön varatoimitusjohtajana Sartoriuksella, Stefan Stoffel (Sveitsi), jolla on yli 30 vuoden kokemus suunnittelu- ja operatiivisista näkökohdista ja joka on toiminut Lonzan operatiivisena johtajana, sekä Tom Ransohoff (Yhdysvallat), jolla on yli 30 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja biolääketieteestä, ja joka toimii bioalan teknisenä johtajana Resiliencellä.

Viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneen Biovianin ja 3P:n johtoryhmien tukemisen jälkeen Keensight Capital jatkaa yhtiön apuna, vahvistaen sen johtavaa asemaa maailmanlaajuisesti. Keensight Capital tuo mukanaan 25 vuoden kokemuksen teknologia- ja terveysalalla sekä kansainvälisen verkostonsa. ERES IV, jonka neuvonantajina toimivat Elyan Partners ja Sodena, tulee jatkamaan vähemmistöosakkaana Keensightin rinnalla säilyttäen sijoituksensa yhtiössä.

– Olemme innoissamme tästä uudesta mahdollisuudesta yhdistyneille yhtiöillemme. Synergistinen palvelutarjonta parantaa 3PBIOVIANin kilpailukykyä biolääkealan sopimuskehitys- ja valmistusyritysten markkinoilla. Yhteensä 40 vuoden kokemuksen sekä laatuun ja asiakaslähtöiseen palveluun sitoutumisen myötä molemmat yhtiöt ovat asettaneet huippuosaamisen etusijalle. Vahvojen toimijoiden yhdistyminen luo globaalin ”täyden palvelun” -palveluntarjoajan. Olemme iloisia, että voimme jatkaa matkaamme Keensightin kanssa sijoittaen tulevaisuuden kehitykseen, parantaen asiakastyytyväisyyttä ja kehittäen erittäin lahjakkaan tiimimme loistavaa työpaikkaa, Biovianin toimitusjohtaja Antti Nieminen kommentoi.

– Olen iloinen tästä uudesta vaiheesta, joka on tuloksena Biovianin and 3P:n loistavasta työstä. Teknologian, osaamisen ja meidän ammattitaitoisten tiimiemme sekoitus tekee meistä johtajan alan kansainvälisillä markkinoilla. Yhdessä voimme valjastaa täyden kasvu- ja arvopotentiaalimme, joiden eteen olemme tehneet paljon töitä edeltävien vuosien aikana, 3P Biopharmaceuticalsin toimitusjohtaja Dámaso Molero Sánchez lisää.

– Olemme erittäin innoissamme Biovianin ja 3P Biopharmaceuticalsin yhdistymisestä. Yhtiöiden operationaaliset synergiat ja strateginen suuntautuminen vastaavat täydellisesti aina vain monimutkaisempaan proteiiniekspressiojärjestelmien globaaliin kysyntään. Tämä yhdistyminen osoittaa Keensight Capitalin sitoutumisen innovaatioihin ja operationaaliseen huippuosaamiseen ja tuottaa merkittävää arvoa sijoittajillemme, Keensight Capitalin johtava osakas Pierre Remy täydentää.

Tietoja 3PBIOVIAN:sta

3PBIOVIAN on globaalisti toimiva sopimuskehitys- ja valmistusyritys (CDMO), joka toimii täyden palvelun periaatteella. Tuotamme palveluita bioteknologia- ja lääkeyhtiöille lääkekehityksen alkuvaiheista aina valmiiseen tuotteeseen asti. Palvelutarjontaamme kuuluvat mikrobi- ja nisäkäsproteiiniekspressioalustat, adenovirusten ja adeno-assosioituvien virusten virusvektorituotanto, soluterapia ja plasmidi-DNA-tuotanto. Lisäksi suoritamme rekombinanttiproteiinien ja virusvektorien aseptisia täyttöpalveluita. Hyödynnämme lääkeaineiden (Drug Substance) ja lääkevalmisteiden (Drug Product) valmistuksessa yli 40 vuoden kokemustamme prosessien ja analyyttisten menetelmien kehityksessä, prosessien skaalauksessa, GMP-tuotannossa ja kaupallisessa tarjonnassa sekä alan uusimpia teknologisia ratkaisuja. Espanjassa Pamplona-Noáinissa ja Suomessa Turussa sijaitsevat tuotantolaitoksemme tukevat saumattomasti asiakkaidemme erilaisia tarpeita esikliinisen, kliinisen ja täyden mittakaavan kaupallisen valmistuksen vaiheissa. www.3pbiovian.com


Tietoja Biovianista

Biovian on vuonna 2003 perustettu sopimuskehittäjä ja -valmistaja (CDMO), joka on erikoistunut bioteknologisten lääkeaineiden ja aseptisten lääkevalmisteiden, kuten virusvektoreiden, rekombinanttiproteiininen ja plasmidien sopimusvalmistukseen ja -kehitykseen, analysointiin sekä valmistusprosessien kehittämiseen. Yrityksen palvelut kattavat lääkekehityksen kaikki vaiheet aina alkuvaiheista valmiiseen tuotteeseen asti. Laboratorio- ja tuotantotilat sijaitsevat Turussa, Kupittaalla ja yritys noudattaa tuotannossaan hyviä tuotantotapoja (Good Manufacturing Practice, GMP). Biovianilla on Euroopan lääkeviraston (EMA) myöntämä sertifikaatti tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen mukaisesta tuotannosta ja myös Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on hyväksyttävästi tarkastanut Biovianin laatujärjestelmän. www.biovian.com

Tietoja 3P Biopharmaceuticalsista

3P Biopharmaceuticals on sopimuskehitys- ja valmistusyritysten (CDMO) markkinajohtaja, joka on erikoistunut biologisten ja soluterapiatuotteiden valmistuksen prosessikehitykseen ja hyviin valmistustapoihin (GMP). 3P tarjoaa ratkaisuja kaikkiin vaiheisiin uusien lääkkeiden ja biosimilaarien kehityksessä ja valmistuksessa, mukaan lukien solulinjan ja prosessien kehitys, analyyttisten menetelmien kehitys, esikliininen ja kliininen tarjonta sekä kaupallinen valmistus. www.3pbio.com

Tietoja Keensight Capitalista


Keensight Capital (“Keensight”), joka on yksi johtavista eurooppalaisista kasvuyritysten ulosostoyrityksistä, on sitoutunut tukemaan yrittäjiä heidän toteuttaessaan kasvustrategioitaan. Yli 20 vuoden ajan Keensight Capitalin kokeneiden ammattilaisten tiimi on hyödyntänyt sijoitus- ja kasvualojen osaamistaan pitkäaikaisten sijoitusten muodossa kannattaviin yrityksiin, joilla on korkea kasvupotentiaali ja voitot 10 miljoonasta 400 miljoonaan euroon.
Teknologia- ja terveysalan asiantuntemuksensa ansiosta Keensight tunnistaa parhaat sijoitusmahdollisuudet Euroopassa ja tekee tiivistä yhteistyötä johtotiimien kanssa strategisen vision kehittämiseksi ja saavuttamiseksi. Keensight Capitalin menestys on myös tuonut sille kultaisen palkinnon Private Equity Exchange & Awardseista viimeisinä seitsemänä peräkkäisenä vuonna, tarkemmin määriteltynä parhaana eurooppalaisena Growth Private Equity Fund -pääomasijoitusrahastona. www.keensightcapital 4

Tietoja Elyan Partnersista

Edmond de Rothschild Private Equityn kumppani Elyan Partners SAS on ERES-rahastojen (Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP (“ERES IV”)) eksklusiivinen neuvonantaja. Edmond de Rothschild Private Equity on Edmond de Rothschild Group -yhtiön yksityisten pääomayksiköiden kauppanimi ja se hallitsee yli 3,6 miljardin Sveitsin frangin arvoisia varoja. Vuonna 1953 perustettu yhtiö hallitsi lähes 158 miljardin Sveitsin frangin arvoisia varoja 31. joulukuuta 2022, ja sillä oli 2500 työntekijää ja 30 toimistoa ympäri maailmaa.

Yhteystiedot

Cindy Giraud
Keensight Capital
cgiraud@keensightcapital.com
+33 6 37 96 55 37

David Stürken
H/Advisors
david.sturken@h-advisors.global
+44 (0) 799 059 5913

Mael Evin
Havas Paris
mael.evin@havas.com
+33 6 44 12 14 91

Taru Värri
Biovian
taru.varri@biovian.com
+358 50 3650973

Julie Lecourtois
3P Biopharmaceuticals
jlecourtois@3pbio.com

Aranda Rahbarkouhi
Ramarketing
aranda@ramarketingpr.com