Hyppää sisältöön

Standardisointi mukana ehkäisemässä koronatartuntoja

Standardit ovat oleellisia työkaluja, joilla taataan terveydenhuollon tuotteiden laatu. Nyt mm. suojamaskien ja -käsineiden standardit on tilapäisesti kaikkien saatavilla.

Suomen Huoltovarmuuskeskus on avannut varmuusvarastonsa ja terveydenhuoltoon on saatu lisää kirurgisia maskeja, suojaimia ja hengityssuojaimiaa. On todennäköistä, että tämä ei riitä takaamaan suojavarusteiden riittävyyttä koronapandemian aikana. Euroopan komissio on osaltaan päättänyt perustaa EU-maiden tueksi varmuusvaraston koronavirustapausten ehkäisyyn ja hoitoon tarvittaville laitteille, hengityssuojaimille, rokotteille ja laboratoriotarvikkeille .

Oleelliset suojavarusteisiin liittyvät standardit tilapäisesti maksutta käyttöön

Eurooppalainen standardisointiyhteisö on sitoutunut auttamaan Euroopan komissiota tässä työssä. Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton kannustaa yrityksiä selvittämään mahdollisuuksiaan tällä hetkellä kriittisten tuotteiden valmistukseen. Suomen Standardisoimisliitto SFS on mukana eurooppalaisen standardisointijärjestön CENin ja Euroopan komission sopimuksessa, jossa annetaan tilapäisesti maksutta käyttöön oleelliset suojavarusteisiin liittyvät standardit.

Myös Suomessa ollaan parhaillaan etsimässä yrityksiä ja tuotantotiloja, jotta saadaan lisättyä koronaviruksen torjunnassa ja sairastuneiden hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoa kansallisella tasolla. Standardit ovat oleellisia työkaluja, jotta nämä suojavarusteet osataan valmistaa niin, että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti ja täyttävät eurooppalaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Lisätietoja aiheesta Suoman Standardisoimisliiton SFS sivulta, sivulla myös linkit saatavilla oleviin standardeihin

Standardit tärkeä työkalu koronaviruksen torjunnassa

CENin tiedote: CEN AND CENELEC MAKE EUROPEAN STANDARDS AVAILABLE TO HELP PREVENT THE COVID-19 CONTAGION