Hyppää sisältöön

Salla Roni-Poranen: Responsible Care on kemianteollisuuden vastuullisuuden selkäranka

Borealis Polymersin toimitusjohtajalla, Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajalla Salla Roni-Porasella on pitkä perspektiivi toimialaan ja vastuullisuustyöhön.

– Responsible Care -ohjelma eli RC lähti aikanaan liikkeelle hyvin konkreettisista asioista, eli ympäristön, turvallisuuden ja terveyden edistämisestä. Esimerkiksi kemikaaliturvallisuuden kehittäminen oli paljon esillä, hyvästä syystä. Vuosikymmenten varrella mukaan on tullut jatkuvasti kokonaisvaltaisempi käsitys vastuullisuudesta, ja esimerkiksi ilmastoasioita ja kiertotaloutta käsitellään nykyään paljon, ja biodiversiteettiosaamista syvennetään. Tämä ohjelman samanaikainen laajentuminen ja syventyminen on erittäin tärkeä asia.  

Borealis Polymers on ollut RC-ohjelmassa jo pitkään. Ohjelmaan liittyy paljon resursseja, sitoutumista ja työtä.

– Koen, että Responsible Care on se vastuullisuuden tuki ja selkäranka, jonka Borealiksella olemme integroineet kaikkeen toimintaamme. Ohjelmasta saa paljon informaatiota, jota seuraamme, kehitämme ja noudatamme. Responsible Care on osa identiteettiämme Borealiksessa ja koko kemian toimialalla.

RC-ohjelman aloittaessa, 1990-luvun alussa, kaikki eivät siihen uskoneet.

– Kyllä kaikille on tullut selväksi, että Responsible Care ei ole viherpesua. Se on ennen kaikkea konkreettista, raakaa työtä, jota tehdään joka ikinen päivä. Tässä maailmassa on hyvin vähän valmiita asioita. RC ei ole koskaan valmis, vaan ohjelmaa kehitetään jatkuvasti. Hyvä niin.

RC-ohjelman alussa saavutettiin merkittäviä ja nopeita tuloksia esim. päästöjen vähentämisessä. Olisiko nopea kehitys ollut mahdollista ilman Responsible Carea?

– Varmaankin paljon toimenpiteitä ja parannuksia olisi tehty ilman RC-viiteryhmääkin. Kuitenkin ohjelman kautta on tullut juuri se yhteistyö, tiedonvaihto ja muilta oppiminen, joilla yksittäinen yritys laajentaa osaamistaan, oppii uutta ja parantaa suorituksiaan. Responsible Care kirittää jatkuvaan parantamiseen. Kestävä tulevaisuus on suunta, johon RC viitoittaa vastuullisia yrityksiä.

Lähes kaikki toimialat ja yritykset ovat viime vuosina ilmoittaneet omista hiilineutraalisuustavoitteistaan, niin myös Kemianteollisuus. Hiilineutraali kemia vuoteen 2045 mennessä on kunnianhimoinen tavoite – onko se realistinen?

– Hiilineutraalisuus on realistinen tavoite, joka voidaan saavuttaa tekemällä hartiavoimin töitä. Se edellyttää myös uusia teknologioita, mittavia investointeja ja saumatonta yhteistyötä yritysten, rahoituslaitosten ja tutkimuslaitosten välillä. Tässäkin Responsible Care -ohjelma on tärkeä foorumi.

Porvoon Kilpilahdessa syntyy noin 1 000 megawatin verran hukkalämpöä vuodessa. Määrä vastaa suuren ydinvoimalan tuotantoa. Saatava hukkalämpö kattaisi noin neljäsosan koko pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkojen lämmön tarpeesta.

– Meillä Borealiksella on kunnianhimoiset strategiset tavoitteet vähentää niin asiakkaidemme kuin oman toimintamme päästöjä. On tärkeää, että mittava hukkalämpöhankkeemme etenee yhdessä kumppaniemme Helenin ja Nesteen kanssa. Hankkeen toteutuminen on vahvasti riippuvainen vaadittavien investointien suuruudesta sekä hukkalämmön verokohtelusta. Hukkalämmön hyödyntäminen toisi merkittäviä ilmastohyötyjä pääkaupunkiseudulle ja lisäisi Kilpilahden teollisuusalueen energiatehokkuutta. Tämä, jos mikä, on Responsible Care -ajattelun jalostumista konkretiaksi.

Toinen konkreettinen esimerkki vastuullisesta investoinnista on Borealiksen vajaan 18 miljoonan euron investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. Yksikön ansiosta vuodessa säästyy 60 gigawattituntia energiaa, kun sinne johdetuista soihtukaasuista valmistetaan höyryä laitosten käyttöön. Samalla yksikkö vähentää 18 000 tonnia hiilidioksidia ilmasta, kun tarve hankkia höyryä yrityksen ulkopuolelta vähenee.

– Haluan sekä onnitella että kiittää Responsible Care -ohjelmassa mukana olevia yrityksiä ja ihmisiä. Ohjelmassa on 30 vuotta tehty tuloksellista vastuullisuustyötä. Ja tehdään vastakin.

Lue myös:  Kemianteollisuuden omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care täyttää 30 vuotta – katso juhlavuoden ohjelma ja visuaalinen ilme

 

Teksti: Matti Laurila
Kuva: Sini Pennanen, Sininen kuva