Hyppää sisältöön

Atte Harjanne: Vastuullisuudessa paras lähtökohta on brutaali rehellisyys

Vihreiden kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne on luonnontieteilijä ja entinen Ilmatieteen laitoksen tutkija, jolle ilmastonmuutoksen hillintä ja lajikadon pysäyttäminen ovat sydämen asioita. Hän uskoo keskusteluun ja kanssakäymiseen asioiden saattamisessa eteenpäin. Paras lähtökohta on, kun kissa nostetaan pöydälle ja yhdessä ratkotaan, miten ongelmat selvitetään.

Haastattelu tehty 18.2.2022.

Hiilineutraalius on realismia – ja vaikea saavuttaa

Hiilineutraaliutta tavoittelee niin Suomen kemianteollisuus kuin koko maakin, ja toimenpiteille on huutava tarve ja kiire. Atte Harjanne pitää Suomen hiilineutraaliustavoitetta täysin realistisena – ja vaikeana saavuttaa.

– On tärkeää, että hiilineutraaliudessa ei jumituta vain kirjanpidolliseen tavoitteeseen, vaan kääritään hihat ja ryhdytään toimeen. Näin on monella toimialalla ja yrityksessä tehtykin. Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on sekä realistinen että kunnianhimoinen. Eikä työ siihen lopu. Hiilineutraalius on välitavoite matkallamme hiilinegatiiviseksi.

Hiilineutraaliustyötä tehdään jo täysin voimin monissa kemianteollisuuden yrityksissä, joissa vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä. Porkkanoita siis on, mutta piiskaakaan ei voi jättää pois keinovalikoimasta.

– Paras tulos saadaan, kun vastuullisuustyö on oma-aloitteista, koska markkinoilla tämä myös palkitaan. Tästä on selkeää näyttöä. Mutta kyllä pakottavaa sääntelyä ja koviakin keinoja voidaan tarvita.  

 

Investointeihin julkista rahoitusta

Parlamentaarinen työryhmä esitti vuoden 2021 lopussa tutkimus-, tutkimus ja innovaatiorahoituksen nostamista neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Rahoituksen nostamiseksi säädetään rahoituslaki ja laaditaan lakisääteinen, kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma. Kemianteollisuuden selvityksen mukaan alan yrityksillä on resursseja merkittäviin investointeihin, mutta myös julkista rahoitusta tarvitaan.

– Tämä on ehdottomasti tärkeä prioriteetti, josta on pidettävä kiinni. Kaikki puolueet ovat tämän takana, ja suunnitelmat kantavat vaalikausien yli, joten julkiset TKI-investoinnit saadaan nyt sille tasolle, minne ne kuuluvatkin. Yrityksillä on halua investoida, mutta valitettavan usein niiden resurssit eivät riitä ilman julkista rahoitusta, sanoo Viitteessä (Tieteen ja teknologian vihreät) aktiivisesti toimiva Harjanne.

 

Sanoista teoiksi

Järjestöt ja kansalaiset kilpailevat keskenään, miten saada omat viestinsä poliitikkojen korviin. Ja vieläpä niin, että sanat joskus muuttuisivat teoiksi.

– Käyn mielelläni ennakkoluulotonta ja analyyttistä keskustelua järjestöjen ja ihmisten kanssa, koska niistä keskusteluista oppivat kaikki. Poliitikko ei voi tietää kaikkea eikä hyviäkään aikomuksia aina saada muuttumaan teoiksi, mutta on ensiarvoisen tärkeää, että keskustelua käydään. Arvostan, että kemianteollisuudessa on ollut valmiutta ja halua käydä rehellistä keskustelua ja etsiä parhaita toimintatapoja yhdessä poliitikoiden kanssa.

Atte Harjanne uskoo brutaaliin rehellisyyteen asioiden edistämiseksi.

– Läpinäkyvyys ja rehellisyys ovat tärkeitä, myös kemianteollisuuden Responsible Care-ohjelmassa. Edistystä ei tapahdu, jos raportoidaan vain niistä asioista, jotka on hoidettu esimerkillisesti. Edistys tulee juuri siitä, että myös epäonnistumiset ja parannettavat asiat kerrotaan ja raportoidaan, ja sitten toimitaan. Keskustelua voidaan käydä vain faktoista.   

Teksti: Matti Laurila
Kuva: Marko Seuranen