Hyppää sisältöön

Kari Mäkelä: Vastuullisuuden kehittäminen on yhteistyötä

Kari Mäkelä toimi Kemianliiton työympäristösihteerinä 90-luvun alussa, jolloin kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Care käynnistettiin Suomessa. Nykyään eläkkeellä olevalla Karilla on pitkä perspektiivi vastuullisuuden kehittämiseen kemianteollisuudessa. Kaiken perusta on hyvä yhteistyö.

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Care käynnistettiin Suomessa vuonna 1992. Jo sitä ennen oli toimialalla herätty vastuullisuuden kehittämiseen. Tuolloin ympäristönsuojelu oli erityisesti fokuksessa.

– Erilaisia hankkeita ja projekteja oli paljonkin. Silloiset Kemianliitto ja Kemian keskusliitto (nykyään Kemianteollisuus ry) olivat aktiivisesti mukana erilaisissa valtionhallinnon toimi- ja valiokunnissa, ja järjestöjen ihmiset tunsivat toisensa hyvin. Keskusteltiin avoimesti, miten vastuullisuusasioita edistetään. Responsible Care kokosi nämä ajatukset, kun se käynnistettiin. Ajatuksista tuli tekoja.

Hyvänä hankkeena ennen virallista RC-yhteistyötä voidaan mainita Safety 24h-hanke, joka sai myös EU:n työsuojeluviraston palkinnon

– Laaja ja tehokas yhteistyö on Responsible Caren (RC) tärkein tekijä: että avoimesti yhdessä pohditaan toimenpiteitä. Sitten ne toteutetaan, ja vaikutuksia arvioidaan. On myös tärkeää jatkuvasti arvioida, mitä uusia elementtejä ja teemoja otetaan mukaan. Esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittäminen on viime vuosien tärkeä teema, jota seurataan systemaattisesti.

– Yksi iso etappi oli, kun virallinen järjestöjen välinen RC-yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2003. Silloin mukaan tulivat myös toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden järjestöt. Tämä antoi merkittävän buustauksen yrityksiin, kun koko kenttä saatiin mukaan.

Kemianteollisuus ry koordinoi Responsible Caren toteutusta Suomessa. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä. 

Vastuullisuustyö vaatii resursseja
Kari Mäkelä korostaa, että yrityksissä ja järjestöissä vastuullisuustyö ei ole kivaa puuhastelua, vaan jokapäiväistä arjen työtä. Jotta tulosta tulee, on työhön annettava riittävät resurssit.

– On tärkeää, että yrityksissä vastuullisuustyö ei ole välttämätön paha, jota hoidetaan sinne päin. Yritysten johdon pitää nähdä vastuullisuustyön arvo ja olla sataprosenttisesti mukana. Muuten tulokset jäävät laihoiksi.

Kari Mäkelä sanoo Responsible Care-yhteisön olevan kannustava viiteryhmä, joka vaatii mukaan tulevalta yritykseltä paljon – ja antaa vielä enemmän takaisin.

– RC on se viitekehys, johon yritys peilaa itseään ja toimintojaan. Mukaan tulevan yrityksen on kysyttävä itseltään: onko meistä tähän – ja onko meillä varaa olla tästä ulkona? Sitoutuminen velvoittaa konkreettisiin tekoihin, ja antaa sen linjan, jota yritys kulkee. RC on ikään kuin ”hyvien tapojen perhe”.

Maailma on muuttunut paljon Responsible Caren 30 vuoden aikana. Ohjelman tavoitetasosta kertoo sekin, että vuonna 2005 Kemianliitto ja Kemianteollisuus ry ottivat ison haasteen ja allekirjoittivat keskinäisen sopimuksen Venäjän kemianteollisuuden järjestön ja Venäjän kemiantyöntekijöiden liiton kanssa. Moskovassa allekirjoitetulla sopimuksella edistettiin vuoropuhelua, hyviä käytäntöjä työ- ja ympäristöturvallisuudessa sekä pyrittiin saamaan Venäjän kemianteollisuus mukaan RC-perheeseen.

– Ohjelmalle oli ja on suuri tarve Venäjällä, ja halusimme olla apuna. Viimeaikaiset kauheat tapahtumat eivät tietenkään poista tätä tarvetta ja toivottavasti aloitettu työ ei valu hukkaan.

 

Kiistat työmarkkinoilla eivät näy RC-ohjelmassa
Työmarkkinaneuvottelut sähköistävät ilmapiiriä sopijaosapuolten välillä, eikä riidoiltakaan vältytä. Riidat eivät yllä vastuullisuustyöhön.

– Aito sitoutuminen tarkoittaa, että tiedostetaan vastuullisuuden olevan yhteinen intressi. Silloin kiistat käydään muissa pöydissä. Responsible Carea voi toteuttaa menestyksellisesti vain, kun osapuolilla on selkeät yhteiset tavoitteet. Jos työmarkkinaneuvotteluissa kiistellään, Responsible Care etenee kuin juna. 

Kari Mäkelä antaa täyden tunnustuksen Kemianteollisuus ry:lle, joka toimii Responsible Caren vastuullisena operaattorina.

– Ja hyvin toimiikin. Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajat ovat kautta linjan olleet aktiivisesti mukana ohjelmassa. Kaksi henkilöä ansaitsee erityisen kiitoksen. Kemianteollisuus ry:n Aimo Kastinen vuosikymmenten hyvänä yhteistyökumppanina sekä Merja Vuori korvaamattomana työmyyränä RC-ohjelmassa ja muissa yhteisissä hankkeissa.

Kari Mäkelä uskoo, että Responsible Care säilyy innovatiivisena ja ketteränä sekä kehittyy. RC-brändi ansaitsee tulla vieläkin tunnetummaksi.

– Tulevaisuus tuo varmasti uusia haasteita. Vastuullisuustyössä teot ratkaisevat. Valmiiksi ei tulla seuraavienkaan 30 vuoden aikana.

 

Teksti: Matti Laurila
Kuva: Juha Vainio