Hyppää sisältöön

Nalcolla henkilöstö vahvasti turvallisuustyössä

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Pienten yritysten sarjan voitti vuonna 2019 Nalco Finland Manufacturing Oy. Yhtiössä on jatkettu turvallisuuden kehittämistyötä, jossa on otettu käyttöön myös uusia tapoja ja käytäntöjä. Henkilöstö on turvallisuustyössä vahvasti mukana.

– Kaikki vuoden 2019 alussa voimassa olleet turvallisuustoiminnot jatkuvat edelleen. Uutta ovat työhyvinvointikyselyjen käyttöönotto ja TPM SHE Pilarin rakentaminen. Meillä on myös useita automaatioprojekteja meneillään. Niiden tarkoituksena on turvallisuuden lisääminen vähentämällä manuaalista käsittelyä ja inhimillisiä virheitä, sanoo SHEQ Manager Karin Vuojärvi.

Vuoden 2019 Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon perusteluissa Nalcoa kiitettiin erityisesti koko henkilöstön aktiivisesta turvallisuustyöstä.

– Teimme laajan työhyvinvointikyselyn keväällä 2019 koko henkilökunnan kesken. Siinä kysyttiin myös mielipiteitä työturvallisuusasioista. Syksyllä pidettiin koko henkilökunnalle workshop, jossa käsiteltiin kyselyn tuloksia eri ryhmissä. Tuloksena oli toimenpiteitä, joita olemme yrittäneet toteuttaa. Uudella kyselyllä vuonna 2020 seurasimme edistymistä ja uusia toiveita. Tämä tulee olemaan jatkuvatoimista seurantaa myös tulevina vuosina. Koko henkilöstö osallistuu myös edelleen turvallisen käyttäytymisen seurantaan ja heitä kannustetaan raportoimaan läheltä piti -seurannan kautta todellisia läheltä piti -ilmoituksia, vaarallista käyttäytymistä, vaarallisia olosuhteita tai antamaan parannusehdotuksia. Tämä raportointijärjestelmä on hyvin aktiivisessa käytössä. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa saa myös tuoda esille, miten haluaisi omaa toimintaa kehittää. Näiden perusteella olemme ottaneet henkilöstöä mukaan turvallisuustehtäviin omien toiveidensa mukaisesti.

– Meillä on käytössä koulutusmatriisi, jonka perusteella turvallisuusaiheista koulutusta kerrataan. Matriisiin myös lisätään uusia koulutuksia tarpeen mukaan. Olemme työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella keskittyneet enemmän kokonaisiin koulutuspäiviin yksittäisten koulutustuntien sijaan. Turvallisuuskoulutuksiin sisältyy paljon sisäisiä turvallisuussääntöjä. Pidämme myös 2 kertaa vuodessa onnettomuusharjoituksia. Ulkoisina koulutuksina on esim. työturvallisuus-, tulityö- ja ea1-kortit, trukki- ja ADR-koulutusta.

– Vuonna 2020 suurin haaste on ollut COVID-19. Miten minimoida tartuntamahdollisuudet ja varmistaa toiminta jos joku sairastuu tai altistuu? Haasteena on myös henkilöstön riittävyys erinäisiin turvallisuusprojekteihin, niin etteivät tuotantovolyymit kärsi.

(Valokuva: Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnon jakotilaisuus 16.4.2019: vasemmalta SHEQ Manager Karin Vuojärvi, tehtaanjohtaja Ulf Nordling ja laborantti, työsuojeluvaltuutettu Elina Ekman. Valokuva: Matti Matikainen).