Hyppää sisältöön

Moderni yhteiskunta tarvitsee turvallisesti käytettäviä kemikaaleja

Koko Euroopan laajuinen Terveellinen työ –Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanja vahvistaa kemikaaliturvallisuutta ja kemikaalien tunnistamista ja hallitsemista. Johtaja Liisa Hakala sosiaali- ja terveysministeriöstä korostaa, että turvallisesti käytettäviä kemikaaleja tarvitaan modernissa yhteiskunnassa.

– On tärkeää, että työpaikoilla kemikaaleja osataan käyttää oikein ja turvallisesti. Kaikista työssä käytettävistä kemikaaleista tulee olla tiedossa turvallisen käytön tavat. Työpaikoilla kemialliset tekijät ovat käytössä olevia kemikaaleja, esimerkiksi liuotinaineita tai työssä prosessien yhteydessä syntyviä pölyjä ja höyryjä.

– Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) ja sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaman kampanjan tarkoitus on tiedottaa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikalla ja edistää riskien ehkäisyn kulttuuria ja tuoda esille hyviä käytäntöjä. Kampanja toteutetaan vuosina 2018-2019.

Terveellinen työ-kampanja