Hyppää sisältöön

Miika Valtonen: Kesäkatalyytin kokemuksia ja ajatuksia ensimmäisiltä työviikoilta

Olen nyt kaksi viikkoa työskennellyt Kemianteollisuus ry:ssä kesäkatalyytin tehtävissä. Olen näiden kahden kuluneen viikon aikana saanut tilaisuuden tutustua Kemianteollisuus ry:ssä työskenteleviin, oman asiantuntija-alueensa erinomaisesti hallitseviin asiantuntijoihin ja muihin organisaation ammattilaisiin. Olen myös näiden kuluneiden viikkojen aikana oppinut paljon sekä kemianteollisuudesta toimialana että toimialan erityispiirteistä.

Opin myös Kemianteollisuus ry:stä organisaationa sekä sen keskeisistä tehtävistä ja tavoitteista jäsenyritystensä edunvalvojana ja jäsenyritystensä asioiden sekä näkemysten esille tuojana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ymmärrän myös kemianteollisuuden ja sen yritysten merkityksen ja keskeisen roolin hiilineutraalin tulevaisuuden rakentajina ja mahdollistajina. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita kemianteollisuuden toimialalla kehitettävät ympäristöystävällisemmät tulevaisuuden polttoaineratkaisut.

Olen myös näiden kuluneiden viikkojen aikana todella ymmärtänyt, kuinka keskeisessä asemassa kemianteollisuuden tuottamat tuotteet ovat meidän jokaisen arjessamme ja jokapäiväisessä elämässä. Luultavasti suurin osa meistä on tekemisissä toimialan yritysten tuottamien tuotteiden kanssa jo heti aamusta, kun esimerkiksi pesemme hampaamme hammastahnalla. Kemianteollisuuden tuotteisiin voit törmätä arjessasi myös siivotessasi asuntoasi erilaisilla puhdistusaineilla ja tankatessasi polttoainetta polttoainepumpulla. Voidaankin perustellusti sanoa, että kemia ja kemianteollisuuden tuotteet ovat olennainen ja tärkeä osa meidän jokapäiväistä arkeamme.

Kuluneet kaksi viikkoa ovat olleet mielenkiintoisia, opettavaisia ja innostavia. Odotan innolla tulevien viikkojen ja koko kesän aikana oppivani vielä lisää kemianteollisuudesta toimialana, toimialan erityispiirteistä sekä jäsenyrityksistämme ja niiden tarpeista. Odotan myös sitä, että pääsen avustamaan organisaatiomme asiantuntijoita heidän tekemässään tärkeässä työssä esimerkiksi erilaisten selvitysten ja projektien tekemisen kautta, jolloin voin myös tuoda omia näkemyksiäni ja ajatuksiani esille.

 

Miika Valtonen

Kesäkatalyytti 2021