Hyppää sisältöön

Maailman vesipäivä – puhdas vesi on kemiaa

Vesi on edellytys kestävälle kehitykselle, hyvinvoinnille ja vakaalle yhteiskunnalle. YK:n vuoden 2019 Maailman vesipäivän teema on: Ketään ei jätetä. Kemian avulla puhdistetaan vettä taudinaiheuttajista ja epäpuhtauksista ja tehdään merivedestä juotavaa. Kemiaa tarvitaan myös jätevesien ja teollisuuden prosessivesien uudelleenkierrättämiseen.

Maailman vesipäivä muistuttaa, että puhdas vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille. Vesivarannoilla on suuri ja suora vaikutus taloudelliseen tuottavuuteen ja  hyvinvointiin. Kehittämällä sanitaatiota vähennetään köyhyyttä, sairauksia ja kuolleisuutta.

Kemia ja kemianteollisuus ovat keskeisiä tekijöitä puhtaan veden saamisessa, sanitaatiiossa ja hygieniassa. Suomalainen vesiosaaminen on esimerkki Clean Techistä eli puhtaasta teknologiasta, jolle on kasvavaa kysyntää.

Oikeilla käsittelyteknologioilla vettä voidaan käyttää uudelleen jopa useita kertoja. Kemira on kehittänyt esimerkiksi erilaisia desinfiointiin ja raskasmetallien poistoon tarkoitettuja kemikaaleja ja käsittelyteknologioita. Jäteveden käsittelyn jälkeen vesi palaa vesistöön yhtä laadukkaana tai jopa parempilaatuisena. Oikeilla käsittelyteknologioilla vettä voidaan käyttää uudelleen jopa useita kertoja, mikä auttaa kaventamaan veden kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua. Lue lisää Kemiran vedenpuhdistuksesta. 

Suomalainen Exel Composites valmistaa vedenpuhdistusjärjestelmiin komponentteja, joilla tehostetaan juomaveden puhdistukseen ja jätevesien käsittelyyn liittyviä prosesseja. Lasikuidusta valmistettuja palkkeja  käytetään vedenpuhdistamoilla moneen tarkoitukseen. Lue lisää Exel Compositesin vedenpuhdistuselementeistä. 

Pelkästään Suomessa arvioidaan olevan yli 150 000 vapaa-ajankohdetta, joissa jätevesijärjestelmät ovat puutteellisia. Pipelife Finlandin Pisara-harmaavesisuodattin pystyy käsittelemään jopa 500 litraa talous- ja pesuvettä vuorokaudessa imeyttämällä sen biosuodatinkiekkojen läpi. Puhdistusprosessi ei vaadi sähköä tai kemikaaleja. Lue lisää Pipelifen Pisarasta. 

Arviolta miljoona suomalaista käyttää juoma- ja talousvetenä kaivoista pumpattua vettä. Kaivoveden laatu olisi syytä tutkituttaa kolmen vuoden välein, mutta tätä laiminlyödään varsin yleisesti. Vesikaivojen huoltoon erikoistuneen Vipe Oy:n mukaan monesti ongelmat veden laadussa voidaan välttää kaivon peruskunnostuksella ja säännöllisellä huollolla. Lue Llsää Vipe Oy:n kaivonhuollosta. 

Kema on osa hyvää elämää ja maailman luovin ala. Kemia – osa hyvää elämää-osioon on koottu runsaasti käytännön esimerkkejä, miten kemia tekee elämästämme hyvää.