Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen REPowerEU-rahoituksen käyttökohteiksi

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä ehdotuksesta Suomen REPo-werEU-rahoituksen käyttökohteiksi VN/25455/2023.

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla luontopositiivinen ja hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä osana omaehtoista Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa. Tavoite ei ole helppo ja erilaisissa jatkoselvityksissä onkin tunnistettu kriittisiä tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan niin toimintaympäristöltä kuin toimialan yrityksiltä itseltään. Selvityksien perusteella on kuitenkin selvää, että kemianteollisuuden yrityksien on mahdollista kutistaa hiilijalanjälki minimiin ja samalla kasvattaa kädenjälki todella suureksi. Toisin sanoen, kutistaa tehtaiden suorat päästöt Suomessa ja mahdollistaa samalla globaaleille asiakkaille merkittävät päästövähennykset.

Luontopositiivisen ja hiilineutraalin kemianteollisuuden saavuttaminen tulee vaatimaan massiiviset investoinnit esimerkiksi sähköistymiseen, sekä hiilineutraaliutta tukeviin vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin ja polttoaineisiin. Tasapuolisella ja kilpailukykyisellä toimintaympäristöllä, sekä riittävillä hiilivuotosuojilla tulee olemaan merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi siirtymä tulee vaatimaan erilaisia tukiohjelmia. Globaalilla tasolla tukiohjelmia on tarjolla valtavasti. Esimerkiksi IRA on luonut valtavan porkkanan puhtaan siirtymän investoinneille Yhdysvaltoihin. EU:ssa on myös mahdollistettu normaalia löysempiä valtiontukisääntöjä globaaliin tilanteeseen reaktiona. Löysempiin valtiontukisääntöihin ovat tarttuneet useat keskeiset kilpailijamaat, kuten esimerkiksi Saksa. Suomen tulisi myös houkuttelemaan puhtaan siirtymän investointeja omilla vahvuuksillaan ja pyrkiä tukemaan investointeja mahdollisimman kattavilla tukiohjelmilla.

Kemianteollisuuden mielestä valtiovarainministeriön ehdottamat kohteet näyttävät lähtökohtaisesti oikeansuuntaisilta. Ympäristöluvituksen vauhdittaminen ja puhtaan energian ja materiaalivirtojen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä pilotointi ovat tärkeitä myös kemianteollisuuden tiekartan toteutumisen kannalta.

Kemianteollisuuden mielestä valtionvarainministeriön kolmas kohde ”puhtaan energian siirtymän investoinnit” on erittäin tärkeä toteuttaa oikealla tavalla. Varattua rahaa tulee voida käyttää riittävän laaja-alaisesti teollisiin puhtaan siirtymän investointeihin. Kemianteollisuuden tiekartan toteutuminen tulee vaatimaan uusia investointeja, mutta myös nykyisillä tehtailla on merkittäviä tarpeita korvausinvestoinneille, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja usein samalla vähentävät riippuvuutta ulkomaisista fossiilisista polttoaineista / raaka-ainelähteistä. Lisäksi korvausinvestointeja on tyypillisesti nopeampi toteuttaa, joten ne tuottavat samalla myös nopeammin kasvihuonekaasupäästövähennyksiä.

Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista saada tukea uusille innovatiivisille energiainvestoinneille. Tukea ei ole kuitenkaan mahdollista saada, jos kyseessä on perinteisempi puhtaan siirtymän korvausinvestointi, kuten esimerkiksi tehtaan fossiilisesta polttoaineesta/raaka-aineesta siirtymisestä ilmastoystävälliseen vaihtoehtoon (esimerkiksi kotimaiseen biokaasuun). On olemassa riski, että tärkeitä investointeja ei lähde etenemään ilman ”taakanjakoa” koska takaisinmaksuajat/riskit ovat liian isoja yritykselle yksin kannettavaksi.

Kemianteollisuuden mielestä rahoituksen kriteerit tulee pitää sellaisina, että se mahdollistaa tasapuolisesti ja laaja-alaisesti puhtaan siirtymän korvausinvestoinnit yllä kuvatulla tavalla. Kemianteollisuus ry:n mielestä puhtaan siirtymän investointien tukirahoituksen osuutta on edellä mainituista syistä perusteltua myös korottaa 55 miljoonan euron tasolta esimerkiksi 70 miljoonan euron tasolle.