Tavoitteena hiilineutraali kemianteollisuus

Tavoitteenamme on alan hiilineutraalisuus Suomessa vuoteen 2045 mennessä. 

Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraalisuutta sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Se tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla, investoinneilla, osaajilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

Tavoite on kunnianhimoinen. Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2035 ja hiilinegatiiviseksi pian sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, kemianteollisuuden tiekartta valmistui kesäkuussa 2020. Kemianteollisuus ottaa haasteen tosissaan. Ilman kemiaa ilmastonmuutosta ei ratkaista. 

2045 on lähempänä kuin kuvitellaan

Seuraavat kymmenen vuotta määrittävät, toteutuuko tavoite hiilineutraalisuudesta 2045. Näiden vuosien aikana tehdään innovaatiot ja päätökset investoinneista, jotka voivat mahdollistaa tavoitteen toteutumisen. 

25 vuotta on lyhyempi aika kuin uskotaan. Se vastaa vain yhtä investointisykliä, kahta innovaatiosykliä tai viittä huoltosykliä. Karkeasti, kuluvien kymmenen vuoden aikana pitäisi siis luoda ratkaisut, jotka seuraavan kymmenen vuoden aikana kiihdytetään täyteen potentiaaliinsa, koska energiaintensiivisessä teollisuudessa päästövähennykset näkyvät viiveellä.

Tiekartta kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta

Olemme selvittäneet, miten pääsemme tavoitteeseemme. Osa työtä on selvitys tarvittavista teknologioista, eli tiekartta hiilineutraalisuuteen. Selvitys on kaksivaiheinen. Tammikuussa 2020 julkaistu vaihe 1 sisältää kattavan analyysin Suomen kemianteollisuuden lähtötilanteesta ja erilaisista mahdollisista teknologioista päästöjen vähentämiseen. Työ on rakennettu kolmen eri skenaarion ympärille. Skenaarioissa on tarkasteltu mm. energiantarpeita, teknologisten ratkaisujen kypsyyttä ja kannattavuutta sekä investointitarpeita.  

Keväällä 2020 julkaistussa tiekartassa mukaan skenaarioihin otettiin energia- ja prosessipäästöjen lisäksi kemianteollisuuden raaka-ainevirrat ja niiden hiilijalanjälki. Samalla selvitettiin Suomen kemianteollisuuden tuotteiden vientipotentiaalia ja kädenjälkeä, eli tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä. Lopputuloksena luotiin yhdessä jäsenyritysten kanssa työkalupakki päästöjen vähentämiseksi, joka viitoittaa tietä kohti hiilineutraalisuutta kemianteollisuuden eri alojen näkökulmasta. 

Tiivistelmä kemianteollisuuden tiekartasta hiilineutraalisuuteen

Kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen (sisältää vaiheet 1 ja 2 sekä tiivistelmän)

Kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen (sisältää vaiheet 1 ja 2, ei tiivistelmää)

Mitä tavoitteen onnistuminen edellyttää?

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kolme asiaa on kunnossa:

  1. Tarvitsemme päästötöntä, toimitusvarmaa ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa. Tarvitsemme sitä paljon.
  2. On ratkaisevaa, että lupaaviksi todetut innovaatiot saadaan käyttöön ja skaalataan täyteen vientipotentiaaliinsa. Tämä edellyttää innovaatiorahoitusta erityisesti pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin.
  3. Tarvitsemme osaajia, jotka kehittävät ja luovat uusia ratkaisuja. Näitä kykyjä emme löydä pelkästään Suomesta, vaan tarvitsemme myös kansainvälisiä huippuja.

Mitä yrityksissä on tehty?

Hiilineutraali kemia -tavoite on osa kemianteollisuuden omaehtoista Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa, jolla on tehty vastuullisuustyötä suomalaisissa kemian yrityksissä lähes 30 vuotta. Täältä voit lukea esimerkkitarinoita siitä, mitä yrityksissä on jo tehty hiilineutraalisuustavoitteen eteen. 

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja

Toukokuussa 2020 julkaistu Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja on Kemianteollisuus ry:n, Business Finlandin ja Sitran teettämä selvitys ja opas yritysten liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Hiilineutraalisuus tarkoittaa kemianteollisuudessa liiketoiminnan katsomista uusien lasien läpi. Käsikirja on tehty ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimolla suhtautuville yrityksille. Se toimii työkaluna uusien kestävien liiketoimintamallien luomiseen. Käsikirjassa hiilineutraalisuutta lähestytään viiden tulevaisuuden liiketoimintamallin ja useiden yritysesimerkkien kautta.

Lataa käsikirja suomeksi tai englanniksi:

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja 

Sustainable and circular business models for the chemical industry – Circular economy playbook for chemical companies 

 

Lisätietoa

Hiilineutraali kemia -juttusarja

Hiilineutraali kemianteollisuus -tavoitteen esittely (PDF).

 

Katso myös
Blogit | 06.05.2021

Sami Nikander: EU:n teollisuusstrategia tunnistaa ansaitusti kemianteollisuuden merkittävän roolin

Uutiset | 29.04.2021

Kansallinen vetyklusteri avaa ovia ja edistää yhteistyöllä vetytalouteen siirtymistä − jo 36 yritystä mukana!

Uutiset | 22.04.2021

Tervetuloa virtuaalisille aamukahveille tutustumaan Hiilineutraali kemia 2045 -kyvykkyysselvityksen tuloksiin tiistaina 11.5. klo 8.30-10.00!

Blogit | 20.04.2021

Pia Vilenius: Hiilineutraali teollisuus on monen tekijän summa