Tavoitteena luontopositiivinen, hiilineutraali kemianteollisuus

Tavoitteenamme on alan luontopositiivisuus ja hiilineutraalius Suomessa vuoteen 2045 mennessä. 

Kemianteollisuuden yritykset pyrkivät kohti hiilineutraaliutta sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Se tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla, investoinneilla, osaajilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

Tavoite on kunnianhimoinen. Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2035 ja hiilinegatiiviseksi pian sen jälkeen. Hallitusohjelman mukaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, kemianteollisuuden tiekartta valmistui kesäkuussa 2020. Kemianteollisuus ottaa haasteen tosissaan. Ilman kemiaa ilmastonmuutosta ei ratkaista. 

Mitä luontopositiivisuus tarkoittaa? 

Luontopositiivisuus tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen kääntämistä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Kemianteollisuus ry:n hallitus linjasi 18.8.2022 alan tavoitteeksi luontopositiivisuuden vuonna 2045, ja se kytkeytyy osaksi kemianteollisuuden Hiilineutraali kemia -tavoitetta. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä. 

Kemianteollisuuden yrityksissä luonnon monimuotoisuus otetaan osaksi päätöksentekoa ja johtamista. Esimerkiksi investointisuunnitelmissa yritykset ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon. Selvityksiä tehtäessä tarkastetaan myös vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja toimitaan se huomioiden.

2045 on lähempänä kuin kuvitellaan

Tämä vuosikymmen ratkaisee, toteutuuko tavoite luontopositiivisesta ja hiilineutraalista kemianteollisuudesta 2045. Näiden vuosien aikana tehdään innovaatiot ja päätökset investoinneista, jotka voivat mahdollistaa tavoitteen toteutumisen. 

25 vuotta on lyhyempi aika kuin uskotaan. Se vastaa vain yhtä investointisykliä, kahta innovaatiosykliä tai viittä huoltosykliä. Karkeasti, kuluvien kymmenen vuoden aikana pitäisi siis luoda ratkaisut, jotka tämän vuosikymmenen aikana kiihdytetään täyteen potentiaaliinsa, koska energiaintensiivisessä teollisuudessa päästövähennykset näkyvät viiveellä.

 

Mitä hiilineutraaliustavoitteen onnistuminen edellyttää?

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kolme asiaa on kunnossa:

  1. Tarvitsemme päästötöntä, toimitusvarmaa ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa. Tarvitsemme sitä paljon.
  2. On ratkaisevaa, että lupaaviksi todetut innovaatiot saadaan käyttöön ja skaalataan täyteen vientipotentiaaliinsa. Tämä edellyttää innovaatiorahoitusta erityisesti pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin.
  3. Tarvitsemme osaajia, jotka kehittävät ja luovat uusia ratkaisuja. Näitä kykyjä emme löydä pelkästään Suomesta, vaan tarvitsemme myös kansainvälisiä huippuja.

Mitä yrityksissä on tehty hiilineutraaliuden eteen?

Hiilineutraali kemia -tavoite on osa kemianteollisuuden omaehtoista Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa, jolla on tehty vastuullisuustyötä suomalaisissa kemian yrityksissä 30 vuotta. Täältä voit lukea esimerkkitarinoita siitä, mitä yrityksissä on jo tehty hiilineutraalisuustavoitteen eteen. 

 

Lisätietoa

Hiilineutraali kemia -juttusarja

Hiilineutraali kemianteollisuus -tavoitteen esittely (PPT).

Tiedote: Suomalaisen kemianteollisuuden tavoitteena on luontopositiivinen, hiilineutraali toimiala (julkaistu 26.8.2022)

 

Katso myös
Kannanotot | 12.05.2023

Kemianteollisuuden lausunto 11.5.2023: Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

Blogit | 17.01.2023

EK:n kädenjälkiselvitys julki: suomalaisella teollisuudella on merkittävä rooli ilmastohaasteiden ratkaisijana – nyt tarvitaan pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa

Tiedotteet | 26.08.2022

Suomalaisen kemianteollisuuden tavoitteena on luontopositiivinen, hiilineutraali toimiala

Kannanotot | 18.05.2022

Kemianteollisuuden lausunto: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos