Hyppää sisältöön

Kiillolla turvallisuus menee kaiken edelle

Kemianteollisuuden yritys Kiilto valmistaa ja kehittää liimoja ja niihin läheisesti liittyviä tuotteita. Tänä vuonna sata vuotta täyttävässä yhtiössä kaikki tehdään turvallisesti. Vaarallisiakin aineita käsitellään, kun tiedetään, miten.

– Etsimme jatkuvasti korvaavia raaka-aineita varsinkin CMR-aineille1 ja raaka-aineen luokituksen muuttuessa tiukemmaksi. Joskus korvaavia aineita on helppo löytää. Joidenkin osalta ei löydy korvaavaa ainetta, jolloin varmistamme muilla keinoilla STOP-hierarkianmukaisesti mahdollisimman pienen altistuksen. Olemme parantamassa parhaillaan muutostenhallinnan menettelyitä, mm. raaka-ainemuutosten osalta, sanoo HSEQ Manager Jyrki Tiihonen.

Kiilto on mukana yritysten Nolla tapaturmaa -verkostossa, jonka nimi kertoo olennaisen. Kaikki tapaturmat on ehkäistävissä ja estettävissä.

– Pyrimme ennaltaehkäisemään tapaturmia ja muita onnettomuuksia mm. riskien arvioinneilla, turvallisuushavainnoilla, auditoinneilla, tarkastuksilla, koulutuksilla ja viestinnällä. Näiden tavoitteena on myös parantaa henkilöstömme turvallisuusajattelua ja ennakointia.

Henkilöstöllä on keskeinen rooli kemikaaliturvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuusasenteilla on suuri merkitys.

– Mielestäni meidän kaikkien turvallisuusajattelu on kehittynyt positiiviseen suuntaan viimeiset vuodet. Tämä alkaa näkyä myös tilastoissakin – saamme runsaasti turvallisuushavaintoja ja ideoita kemikaaliturvallisuuteen liittyen. Tämän vuoden turvallisuuspäivän teemana helmikuussa on kemialliset tekijät ja niiden hallinta EU-teemaan liittyen.

Kiillon henkilöstöä rohkaistaan tekemään turvallisuushavaintoja.

– Tavoitteenamme on ollut saada 1 havainto/henkilö/vuosi. Vuosina 2017 ja 2018 olemme saavuttaneet tämän tavoitteen. Määrällinen tavoite voisi olla huomattavasti suurempikin, mutta tässäkin mielestäni pätee viisaus, että laatu korvaa määrän. Pystymme käsittelemään helposti nykyisen määrän ja viemään kehittämistoimenpiteitä eteenpäin. Olemme parhaillaan laajentamassa turvallisuushavaintojen näkökulmaan myös laatuun ja ympäristöön.

1 CMR= carcinogenic (karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava), mutagenic (mutageeninen eli perimää vaurioittava) ja reprotoxic (reprotoksinen eli lisääntymiselle vaarallinen). 

2 STOP= Substitution, Technological measures, Organisational measures, Personal protection