Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Hiili haltuun!-kirjanen on kutsu laajaan yhteistyöhön

Kemianteollisuuden tavoite on olla hiilineutraali Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite koskee moninaisin tavoin ja syvällisesti koko yhteiskuntaa, teollisuutta ja sen yrityksiä – investointeja ja rahoitusta, tuotantoa ja teknologioita, innovaatiojärjestelmää, osaamista, asiakasaloja ja -yrityksiä, verotusta, energiansaantia ja -hintaa. Hiilineutraalisuus on kemianteollisuudelle paitsi iso haaste, myös valtava mahdollisuus. Kemianteollisuus ry:n julkaisema tuore kirjanen Hiili haltuun! summaa ja esittelee sekä tehtyjä että tulevia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite pyritään saavuttamaan. Kirjanen on myös kutsu laajaan yhteistyöhön, jossa kaikki voivat hyötyä tavoitteessa kohti hiilineutraalisuutta.

Kemianteollisuus linjasi tammikuussa 2019 tavoitteekseen olla hiilineutraali ala vuoteen 2045 mennessä. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä.

Paljon on jo tehty, ja paljon on tehtävää hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tuore kirjanen Hiili haltuun! esittelee sekä hiilineutraalisuustavoitteen kokonaisuutta että toimenpiteitä, joilla haasteen kimppuun käydään. Yrityksistä omista hiilineutraalisuusteoistaan ja -suunnitelmistaan kertovat Kiilto, Kemira, Borealis Polymers, Neste, Yara, St1, Teknos, Molok, Nornickel Harjavalta ja Orthex. Esimerkit toimivat inspiraationa muillekin yrityksille.

Hiili haltuun!-kirjanen on yhteenveto vuosina 2018–2021 tehdyistä Hiilineutraali kemia -projektin selvitystöistä. Yrityscasien lisäksi kirjanen kokoaa asiantuntija-artikkeleita siitä, mitä hiilineutraalisuus kansallisella ja systeemitasolla edellyttää. Osa työstämme nivoutuu myös osaksi niiden 13 toimialan tiekarttojen kokonaisuutta, jotka Suomessa tehtiin koordinoidusti. Näin estettiin turhat päällekkäisyydet tai ristiriitaisuudet toimialojen välillä. Samalla mahdollistettiin toisilta oppiminen ja tulosten hyödyntäminen osana eri valtionhallinnon strategiatöitä.

Hiili haltuun!-kirjanen peräänkuuluttaa yhteistyötä kemianteollisuuden ja koko Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Laajaa yhteistyötä tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin välillä, yritysten ja oppilaitosten välillä ja toimialojen kesken. Ennen kaikkea tarvitaan kansallinen, pitkäjänteinen teollisuusstrategia kohti hiilineutraalisuutta. Kemianteollisuus on vahvasti mukana.

Lue myös Kemianteollisuuden johtaja Sami Nikanderin blogikirjoitus