Hyppää sisältöön

Kemialla sekä vähennetään päästöjä että hyödynnetään niitä raaka-aineina

Earth Hour on maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, johon kaikki voivat osallistua: turhat valot sammutetaan tunnin ajaksi. Kemianteollisuudessa kehitetään jatkuvasti uusia voimanlähteitä, tapoja varastoida ja talteenottaa energiaa ja tehostaa energiankäyttöä.

Earth Hourin aikana – Suomessa lauantaina 24.3.2018 klo 20.30-21.30 – näytetään valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot. Symbolisella eleellä jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Earth Hourin järjestää WWF. 

Kemia on maailman luovin ala ja osa hyvää elämää. Kemian avulla vähennetään merkittävästi esimerkiksi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä päästöjä. Kemianteollisuus myös hyödyntää kasvihuonepäästöjä raaka-aineina. 

Kemian avulla kehitetään jatkuvasti uusia voimanlähteitä, tehostetaan energian varastointia ja talteenottoa sekä pienennetään energiankulutusta. Energiaa tuotetaan jo nyt auringosta, aalloista, tuulesta ja jätteistä. 

Kemianteollisuuden omaehtoisessa vastuullisuusohjelmassa Responsible Care käytetään lukuisia indikaattoreita, joilla mitataan yritysten suorituksia. Ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä energiakulutus on laskenut 19 % vuodesta 1995, kasvihuonepäästöjen määrä laskenut 36 % vuodesta 1999 ja loppusijoitettavan jätteen määrä vähentynyt peräti 60 % vuodesta 1999. Vastuullisuustyötä tehdään yrityksissä jatkuvasti suorituksia parantaen. 

Tutustu kemianteollisuuden vastuullisuusohjelmaan Responsible Care.