Hyppää sisältöön

Jukka Lankinen, LOGSTOR Finland: Energiatehokkuussopimus antoi tukevan pohjan tarpeellisille toimenpiteille

Esieristettyjä lämpöputkia valmistavan LOGSTOR Finlandin omissa tuotteissa lämpöhäviö on pieni, mistä hyötyvät asiakkaat. Liittyminen energiatehokkuussopimukseen antoi hyvän pohjan kehittää LOGSTORin oman tuotannon energiatehokkuutta. Tuloksia syntyi välittömästi.

LOGSTOR Finland liittyi energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2008-2016. Laatupäällikkö Jukka Lankisen mukaan sopimukseen liittyvä katselmus toimi hyvänä pohjana energiansäästötoimenpiteille.

– Katselmus osoitti, että etenkin prosessissa syntyvän hukkalämmön talteenotossa ja hyödyntämisessä oli suurta tehostamistarvetta. Tiedostimme myös suuret potentiaaliset taloudelliset hyödyt energiatehokkuuden kehittämisestä.

LOGSTOR investoi sopimuskauden alussa lämpöpumppuihin. Nyt jäähdytykseen käytetystä vedestä otetaan hukkalämpö talteen lämpöpumpuilla, ja lämpöä hyödynnetään mm. kiinteistön ja käyttöveden lämmittämisessä. Lämpöä ohjataan myös tuotantoprosessin eri vaiheisiin.

Jukka Lankinen sanoo energiatehokkuussopimuksen olleen LOGSTORille tarpeellinen.

– Olemme noudattaneet katselmuksen suosituksia mahdollisimman tarkasti myös muualla kuin hukkalämmön talteenotossa. Ilmastointijärjestelmän huoltoihin ja ohjaukseen kiinnitetään huomiota. Automatiikka säätää ilmanvaihtoa sen mukaan, miten tehtaalla työskennellään.

– Tuloksia on syntynyt: vuosittainen energiansäästömme on yli kolminkertainen sopimuksessa asetettuun tavoitteeseen nähden, sanoo Jukka Lankinen.

LOGSTOR Finland palkittiin kesäkuussa 2017 kunniamaininnalla energiatehokkuudestaan.