Hyppää sisältöön

Janika Viitala: Laaduntarkkailua sellutehtaan laboratoriossa

Työskentelen kesätyöntekijänä UPM Pietarsaaren sellutehtaan laboratoriossa. Tehdas tuottaa havu- ja koivusellua. Muita prosessin mukana syntyviä tuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, höyry, sähkö ja kuori. Sellutehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä.

Vuoden vaihteen jälkeen, kuten montaa nuorta aikuista, minuakin vaivasivat ajatukset tulevasta kesätyöstä. Viime kesänä työskentelin harjoittelijana vesianalytiikkalaboratoriossa kotipaikkakunnallani. Kyseistä laboratoriota ei kuitenkaan enää ollut, joten oli käännettävä katse kohti uusia yrityksiä. Kymmenkunta työhakemusta ja useita yhteydenottoja tehtyäni asia alkoi vaivata entistä enemmän. Kuitenkin eräänä maanantai-iltana, kun sitä vähiten odotin, sain soiton Pietarsaaresta.

Hoidan prosessilaborantin tehtäviä päivävuorossa. Työtehtäviini kuuluvat sellutehtaan jatkuvatoimisten kappa/vaaleus-mittareiden tulosten paikkansapitävyyden tarkistukset sekä kuitulinjojen pesuhäviöanalyysit, viskositeettianalyysit ja kuiva-ainepitoisuuksien määrittäminen. Jatkuvatoimisten mittareiden tarkistuksilla varmistetaan tehtaan sujuvaa ajoa. Kappaluku kertoo mm. massan ligniinipitoisuudesta. Ligniinin poistaminen on olennaista sellunvalmistuksessa, jotta sellulle saataisiin halutut ominaisuudet. Pesuhäviöanalyyseissä määritetään massassa olevan nesteen kemiallinen hapen kulutus eli COD. COD kertoo massassa jäljellä olevan orgaanisen aineksen määrästä ja sen avulla seurataan kuitulinjojen pesutehokkuutta. Työ on itsenäistä, vastuullista sekä jonkin verran vaihtelevaa. Haen esimerkiksi osan näytteistä itse tehtaan puolelta. Turvallisuuden takaamiseksi päälläni ovat huomiovaatteet ja tarpeen mukaan suojakypärä, -lasit tai -käsineet. Lisäksi tehtaan sisällä liikuttaessa mukana on rikkivetymittari.

Parasta työssäni on mukava ja rento työyhteisö ja se, että tunnen työni tärkeäksi. Koulussa harjoitellut työmenetelmät saavat täällä merkityksen. Kesään kuuluu myös perehtymistä sellunvalmistuksen eri vaiheisiin teoriassa. Pääsen tutustumaan teollisuudenalaan, josta Suomi tunnetaan. Biotalous ja selluloosan mahdollisuudet ovat tämän hetken puheenaiheita. Biotaloudesta povataan Suomeen talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Jotta tämä toteutuisi tarvitaan kemian osaamista.

Janika Viitala

Kirjoittaja opiskelee kemiaa Jyväskylän yliopistossa nanotieteiden koulutusohjelmassa. Hän on myös kemianteollisuuden nuorisopaneelin jäsen. Janika työskentelee kesän 2015 prosessilaboranttina UPM Pietarsaaren sellutehtaalla.