Hyppää sisältöön

Hiilidioksidia kemianteollisuuden raaka-aineeksi

VTT ja sen yrityskumppanit ovat käynnistäneet projektin, jossa hyödynnetään bioenergian tuotannossa syntynyttä hiilidioksidia erikoiskemikaalien raaka-aineena. Onnistuessaan konseptilla voi päästä negatiivisiin päästöihin eli tuotteet toimisivat hiilinieluina. Kaksivuotisessa BECCU-projektissa on mukana lukuisia yrityksiä, tutkimuskumppaneita ja Kemianteollisuus ry.

VTT on jo aiemmin selvittänyt, että biomassaa hyödyntävät ja jalostavat laitokset voisivat soveltua kannattavan hiilidioksidin talteenoton edelläkävijöiksi. Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen voima- ja tuotantolaitosten prosesseista ja ilmakehästä. Hiilidioksidia voidaan hyödyntää  kemiallisten tuotteiden valmistuksessa fossiilisten raaka-aineiden sijaan. VTT on jo aiemmin selvittänyt, että biomassaa hyödyntävät ja jalostavat laitokset voisivat soveltua kannattavan hiilidioksidin talteenoton edelläkävijöiksi.

VTT on yrityskumppaneineen käynnistänyt kaksivuotisen BECCU-projektin, jossa kehitetään prosessikonseptia hiilidioksidin talteenotolle ja hyötykäytölle. Tavoitteena on hyödyntää bioenergian tuotannossa syntynyt hiilidioksidi erikoiskemikaalien raaka-aineena. Käyttökohteina ovat erityisesti polyolit, joita käytetään polyuretaanituotteiden, kuten eristelevyjen ja vaahtoliimojen raaka-aineena.

BECCU-projektin budjetti on noin 2 miljoonaa euroa ja sen päärahoittaja on Business Finland. BECCU on osa vuoden 2020 alussa käynnistettyä Green Electrification-ekosysteemiä (Power to X to Power and Products).

Projektiin osallistuvat Valmet, Top Analytica, Metener, Finnfoam, Kiilto, Mirka, Pirkanmaan Jätehuolto, CarbonReUse, Neste, Helen ja Kemianteollisuus ry sekä kansainvälisiä tutkimuskumppaneita.Projektin yritykset toteuttavat yhteisprojektin lisäksi myös omia kehityshankkeitaan.

Lue lisää VTT:n tiedotteessa. 

Kemianteollisuus teki vuoden 2019 alussa rohkean päätöksen: tavoittelemme alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä.