Hyppää sisältöön

FIBS: Kemianteollisuus yritysvastuun mallioppilas

Vastuullista liiketoimintaa edistävän FIBSin tuoreessa toimialavertailussa kemianteollisuuden yritykset ovat yritysvastuussa kärjessä ja edelläkävijöinä.

FIBSin toimialavertailussa olivat mukana energia-, elintarvike-, rakennus-, kemian-, kone- ja metalliteollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä liike-elämän palvelut. Kemianteollisuus erottuu selvästi: lähes jokainen (90 %) kyselyyn vastanneista kemian alan yrityksistä pitää vastuullisuutta erittäin olennaisena. 

FIBS selvittu toimialavertailussa vastuullisuuden sisällyttämistä yrityksen johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiin. Vastuullisuus huomioidaan keskimäärin joka kolmannen yrityksen johdon palkitsemisjärjestelmissä. Kemianteollisuus erottuu tässäkin muista edukseen: valtaosassa, 70 %:lla kemian alan yrityksistä johdon vastuullisuudelle on asetettu kannustimia. 

FIBSin yritysvastuututkimus on alan laajin puhelimitse toteutettu kyselytutkimus Suomessa. Vuoden 2017 tutkimukseen osallistui 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä. Näistä 42 % oli teollisuusalan yrityksiä. Kyselyn toteutti T-Media FIBSin toimeksiannosta. 

Lue lisää FIBSin yritysvastuututkimuksesta FIBSin tiedotteessa (linkki tutkimukseen). 

Kemianteollisuuden Responsible Care-ohjelma on teollisuuden pitkäikäisin kansainvälinen kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma. Se on ohjannut kemian alan kehitystä jo 25 vuotta. Kemianteollisuuden vastuullisuustyön tuloksia seurataan indikaattoreilla, joihin tiedot kootaan vuosittain. 

Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa. Tapaturmat ovat vähentyneet 86 %, energiankulutus 19 %, loppusijoitettava jäte 60 %, veden kulutus 54 % ja kasvihuonepäästöt 36 %. 

Responsible Care-ohjelman keskeiset teemat ovat: 

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö