Suomen Akatemialta 6 miljoonaa euroa ilmakehän hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen

Uutiset | 19.12.2019

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettaviksi 9 tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi -akatemiaohjelmassa. Kokonaisrahoitus on kuusi miljoonaa euroa, jotka kohdistetaan 16 osahankkeelle.

Hiili hyödyksi -ohjelma tavoittelee tieteellisiä avauksia, uutta tietopohjaa ja suomalaisen tieteellisen osaamisen vahvistamista ilmakehän hiilen tutkimisessa. Tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ohjelmalla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Ohjelman rahoituskausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Hankkeet tutkivat muun muassa kemiallisia reaktioita, joilla hiilidioksidi voidaan muuttaa polttoaineeksi tai kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa reaktioreitit, entsyymit ja katalyytit sekä hiilidioksidin talteenoton energiatehokkuuden parantaminen.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteessa. 

Suomen kemianteollisuus on asettanut itselleen kovan tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2045. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä.

Katso myös
Uutiset | 29.04.2021

ChemBio Finlandin tallenteet katsottavissa

Uutiset | 20.04.2021

ChemBio 2021: runsas kattaus maksuttomia verkkoseminaareja

Uutiset | 02.03.2021

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailu loppusuoralla

Kannanotot | 01.03.2021

Kemianteollisuuden lausunto: U7/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna