Lassila & Tikanoja: Onko nolla tapaturmaa saavutettavissa?

Uutiset | 26.11.2019

Lassila & Tikanojan liiketoimintapäällikkö Erkki Mäkelä kirjoittaa viidestä keinosta, joilla jo hyvällä mallilla olevista turvallisuustoimenpiteistä saa laadukkaampia ja työyhteisön turvallisuuskulttuuria kehittäviä.

Lassila & Tikanojan Lassikko-sivulla julkaistussa kirjoituksessa Erkki Mäkelä käsittelee sitä, kuinka nolla tapaturmaa on työyhteisöissä tuttu termi, joka tulee todeksi vain järjestelmällisellä työllä ja toimenpiteillä. Kaikki lähtee suunnitelmallisuudesta. Hyvä suunnittelu on kustannustehokasta, työohjeet ovat selkeät, ennakoivat turvallisuustoimenpiteet hallussa, riskialttiit paikat tunnistetaan ja riskit osataan minimoida. Lisäksi yrityksellä on määrälliset mittarit työturvallisuuden mittaamiseen. 

Miten sitten pääsee työturvallisuudessa seuraavalle tasolle? Avoimuudella, oppimalla muilta ja antamalla muiden oppia omista kokemuksista. Yrityksen pitää vaalia avoimuutta ja jatkuvaa vuoropuhelua niin johdon, työntekijöiden kuin eri toimijoiden välillä. 

Entä pääseminen nollaan tapaturmaan? Erkki Mäkelä listaa viisi keinoa. 

1. Työntekijöiden toiminta: riskien havainnointi
2. Avoin ja rehellinen kommunikointi
3. Havaintojen yhteinen käsittely
4. Koko työehteisön aktivoiminen 
5. Johdon sitoutuminen 

Erkki Mäkelä on avannut kutakin keinoa kohti nollaa tapaturmaa. Lue lisää Lassikon kotisivulla.  

Kemianteollisuuden omaehtoisessa vastuullisuusohjelmassa Responsible Care tarkastellaan työturvallisuutta systemaattisesti. Ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä tapaturmat ovat vuodesta 1988 vähentyneet 90 %.  Vuonna 2018 noin neljänneksessä yrityksistä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille. 

Katso myös
Kannanotot | 30.11.2022

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kannanotot | 09.08.2022

Lausunto hallituksen esitykseen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä muutoksesta

Blogit | 06.04.2022

Johanna Pentjärvi: Odotus on vihdoin ohi ja ehdotus uudeksi IED:ksi on julkaistu!

Uutiset | 22.03.2022

Kutsu kemianteollisuuden webinaariin: Muutokset turvallisuusympäristössä – yritysten varautuminen turvauhkiin ja kyberturvallisuuteen keskiviikkona 23.3.2022 klo 14–16