Hyppää sisältöön

Lassila & Tikanoja: Onko nolla tapaturmaa saavutettavissa?

Lassila & Tikanojan liiketoimintapäällikkö Erkki Mäkelä kirjoittaa viidestä keinosta, joilla jo hyvällä mallilla olevista turvallisuustoimenpiteistä saa laadukkaampia ja työyhteisön turvallisuuskulttuuria kehittäviä.

Lassila & Tikanojan Lassikko-sivulla julkaistussa kirjoituksessa Erkki Mäkelä käsittelee sitä, kuinka nolla tapaturmaa on työyhteisöissä tuttu termi, joka tulee todeksi vain järjestelmällisellä työllä ja toimenpiteillä. Kaikki lähtee suunnitelmallisuudesta. Hyvä suunnittelu on kustannustehokasta, työohjeet ovat selkeät, ennakoivat turvallisuustoimenpiteet hallussa, riskialttiit paikat tunnistetaan ja riskit osataan minimoida. Lisäksi yrityksellä on määrälliset mittarit työturvallisuuden mittaamiseen. 

Miten sitten pääsee työturvallisuudessa seuraavalle tasolle? Avoimuudella, oppimalla muilta ja antamalla muiden oppia omista kokemuksista. Yrityksen pitää vaalia avoimuutta ja jatkuvaa vuoropuhelua niin johdon, työntekijöiden kuin eri toimijoiden välillä. 

Entä pääseminen nollaan tapaturmaan? Erkki Mäkelä listaa viisi keinoa. 

1. Työntekijöiden toiminta: riskien havainnointi
2. Avoin ja rehellinen kommunikointi
3. Havaintojen yhteinen käsittely
4. Koko työehteisön aktivoiminen 
5. Johdon sitoutuminen 

Erkki Mäkelä on avannut kutakin keinoa kohti nollaa tapaturmaa. Lue lisää Lassikon kotisivulla.  

Kemianteollisuuden omaehtoisessa vastuullisuusohjelmassa Responsible Care tarkastellaan työturvallisuutta systemaattisesti. Ohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä tapaturmat ovat vuodesta 1988 vähentyneet 90 %.  Vuonna 2018 noin neljänneksessä yrityksistä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille.