Hyppää sisältöön

Energiahuoltosektorin organisaatio uudistuu – Polttoainepooli ja Kaasupooli aloittavat vuoden 2022 alussa

Huoltovarmuuskeskuksen energiasektorin huoltovarmuustyöstä vastaavia pooleja organisoidaan uudelleen vastaamaan energiamurroksen alalle tuomia muutoksia. Kemianteollisuus ry:n vastuulla olevista Öljypoolista ja Maakaasujaostosta tulee Polttonestepooli ja Kaasupooli vuoden 2022 alussa. Poolit varmistavat huoltovarmuuden kannalta merkityksellisten yritysten toimintaedellytyksiä toimialallaan.

Huoltovarmuuden suunnittelu on Kemianteollisuus ry:ssä pitkään jakautunut Kemian pooliin, Muovi- ja kumipooliin, Öljypooliin ja Maakaasujaostoon. Öljypoolista ja Maakaasujaostosta tulee Polttonestepooli ja Kaasupooli vuoden 2022 alussa. Kyseessä ei ole pelkkä nimenmuutos.  

Polttonestepoolin (nykyinen Öljypooli) tehtäväkenttään sisällytetään öljytuotteiden lisäksi biopohjaiset polttonesteet. Toimialaan kuuluvat polttonesteiden jalostus ja maahantuonti, jakelu, varastointi ja kuljetukset. Poolitoimikunnassa ovat edustettuina myös alan viranomaiset ja puolustusvoimat.

Nykyisestä Öljypoolin Maakaasujaostosta muodostetaan Kaasupooli. Sen tehtäväkenttään kuuluvat laajasti uudet energia- ja raaka-aine käytössä olevat kaasut sekä infrastruktuurin ja avointen kaasumarkkinoiden luomat mahdollisuudet. Kaasupoolin toimialaan kuuluvat energiakaasujen maahantuonti ja siirto, tuotanto, jakelu ja myynti. Poolitoimikunnassa ovat edustettuina myös kaasujen loppukäyttäjät.

Polttoneste- ja kaasupooli toimivat Kemianteollisuus ry:n yhteydessä. Kemianteollisuus ry vastaa poolien käytännön toiminnasta ja saa Huoltovarmuuskeskukselta täysimääräisen korvauksen työstään. Kemianteollisuus ry:n edustaja on myös jäsenenä molempien poolien poolitoimikunnissa.

Kemianteollisuus ry:n huoltovarmuuden suunnittelussa toimivat valmiuspäälliköt Jouko Kinnunen (Öljypooli / Polttoainepooli, Maakaasujaosto / Kaasupooli) ja Susan Jäsperi (Kemian pooli, Muovi- ja kumipooli).