Hyppää sisältöön

Ekokemin toimitusjohtaja Jani Lösönen: Toimiva kiertotalous vaikuttaa koko yhteiskuntaan

Jani Lösönen aloitti Ekokemin toimitusjohtajana lokakuussa 2016. Sitä ennen tuotantotalouden diplomi-insinööri toimi Ekokemillä erilaisissa johtotehtävissä elokuusta 2013 lähtien. Kemiralla hän ehti työskennellä yli vuosikymmenen ajan.

Ekokemin koko kiertotalouden liiketoiminta on myös vastuullisuusohjelma Responsible Caren kovaa ydintä.

 -Toimivassa kiertotaloudessa yhdistyvät talouden ja ympäristön edut. Kiertotalous hillitsee ilmastonmuutosta ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Samalla kiertotalous luo suuren taloudellisen potentiaalin kansallisesti ja EU-tasolla. Toimiva kiertotalous vaikuttaa koko yhteiskuntaan. 

-Suomen ja suomalaisten yritysten on oltava kiertotaloudessa edelläkävijöitä ja siten myös suurimpia hyötyjiä. Edullisten kierrätysraaka-aineiden saatavuus paranee kierrätystä edistämällä. Tämä taas laskee muun valmistavan teollisuuden raaka-ainekustannuksia ja parantaa sen kilpailukykyä. Tämän kasvu- ja vientipotentiaalin toteutumiseen tarvitaan kotimarkkinareferenssejä. Tarvitsemme jatkossakin kunnianhimoista, kierrätykseen kannustavaa lainsäädäntöä. On lisättävä teknologian ja palveluiden vientiä mm. parantamalla kaupallistamisvaihetta.

Riihimäen Kiertotalouskylä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan uudelle tasolle. Jani Lösösen mukaan aika on vasta nyt kypsä Kiertotalouskylälle.

– Kiertotalouskylän kaltaiselle konseptille oli varmasti tilausta jo aiemminkin. Yhteiskunnan päätökset sekä prosessit ja kehittynyt teknologia ovat mahdollistaneet sen nyt Suomessa. Muovijalostamon kaltainen laitos vaatii kunnollista raaka-ainevirtaa. Sitä saadaan nyt teollisuuden lisäksi kuluttajamuovipakkauksista, kun niiden erilliskeräys mahdollistettiin vuonna 2016. Automatisoitu muovinlajittelu vaatii valtavaa prosessitehoa tietokoneilta, ja se taso on saavutettu vasta viime vuosina.

Kokonaisuutena Kiertotalouskylä toimii koko ajan paremmin ja tehokkaammin.

– Käytäntö on osoittanut, että Ekojalostamon kaltaisessa sekajätteen lajitteluprosessissa on yhä kehitettävää. Tarvitsemme jatkuvasti uutta innovointia kiertotalouden lisäämiseksi.

Jani Lösönen pyrkii vastuullisiin tekoihin myös vapaa-ajalla.

 -Teemme perheeni arjessa tavallisia jokapäiväisiä tekoja, kuten lajittelemme ja kierrätämme kaikki jätteet. Kuluttajina valitsemme laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Vastuullisuus on tekoja.

 

(Valokuva: Ekokem) 

Lisätietoja

Responsible Care -vastuullisuusohjelma 

Ekokem